Home

Monografie contabila definitie

Accruals. 2008/08/26. 2009/11/08. Unul dintre principiile contabilitatii este inregistrarea operatiunilor economico-financiare in momentul efectuarii lor, altfel spus se merge pe ideea contabilitatii de angajamente (spre deosebire de sistemul contabil pe baza de cash-flow in care tranzactiile sunt inregistrate in momentul in care cash-ul este. Achizitie mijloace fixe. Care este monografia contabila? mijloace fixe monografie contabila stoc. Vom afla de la expert care este tratamentul contabil pentru inregistrarea mijloacelor fixe. Luam drept exemplu un caz in care s-au achizitionat produse diverse pentru construirea unui terminal de plati (carcasa, piese, diverse monitoare etc.)

Accruals - Contabilitate fiscalitate monografii contabil

Din punct de vedere contabil, acreditivul se regăseşte reglementat la pct. 175 alin.(1) din OMFP nr. 3055/2009. Astfel, în vederea achitării unor obligaţii faţă de furnizori, entităţile pot solicita deschiderea de acreditive la bănci, în lei sau în valută, în favoarea acestora. În contabilitate, operaţiunile care implică acreditive se ţin cu ajutorul contului contabil 541 Contabilitate financiara - an 2 CIG- FSEGA/UBB, Cluj Napoca 2009-2010 Prof.univ.dr.Adriana Tiron Tudor } Pentru client - în efecte comerciale de plătit, la scadenţă, contabilizate în conturile 403 Efecte de plătit, 405 Efecte de plătit pentru imobilizări, după ca Monografie contabilă 1. Se depune numerar de către un client în contul curent al acestuia. 101 Casa = 2511 Conturi curente 2. Se constituie un depozit la termen prin depunere de numerar. 101 Casa = 2532 Depozite la termen 3. Se obţine numerar de la BNR. 101 Casa = 1111 Cont curent la Banca Naţională a României 4 Monografie contabila: Obtinere si valorificare rebuturi Sa vedem care este monografia contabila pentru situatia in care se inregistreaza produse finite in cont 345=711 1000 mp la cost total de productie de 1.000 lei. Din aceste produse finite se constata ca o cantitate de 100 mp nu mai corespunde calitativ si poate fi valorificata ca deseuri

profit reinvestit monografie contabila exercitiu financiar. Va vom prezenta mai jos care este monografia contabila pentru profitul reinvestit. Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, obtinut pana in trimestrul sau in anul punerii in functiune a activelor Monografie contabila. Declarare achizitie Fosta contabila nu a dat un registru imobilizari si astfel nu stiu cum ar trebui sa inregistrez. Am niste rapoarte de evaluare facute de un evaluator,. A inregistrat pe 105 rezerva din reevaluare. Fosta contabila este foarte in varsta si nu mai stie absolut nimic. Nu se stie nici. Practica comerciala cunoaste doua tipuri de reduceri, si anume: - reduceri comerciale care au o influenta directa asupra marimii nete a unei facturi; - reduceri financiare, care poarta denumirea de sconturi (numite si sconturi de decontare sau sconturi de casa). In categoria reducerilor comeciale se includ: rabatul, remiza si risturnul Formula de calcul dupa care se va calcula amortizarea lunara este: Amortizarea lunara = Valoarea contabila a activului/Durata de viata economica/12 luni = 120.000 RON/10 ani/12 luni = 1.000 RON/luna. Amortizare An 2018 = Nr de luni ramase * Amortizarea lunara = 8 luni (12 luni-4 luni) * 1.000 RON = 8.000 RON MONOGRAFÍE, monografii, s. f. Studiu științific asupra unui subiect anumit, tratat din toate punctele de vedere. [Bălcescu] a lucrat la o monografie a lui Mihai-vodă Viteazul. SADOVEANU, E. 49. N-am să aștern aci tot ce ar trebui să se afle în acea monografie... a vînătoriei

3. Monografia contabila: Ajustarea TVA: 4111 Clienti = 4427 Tva colectata (storno) sau minus (-) Eliminarea din evidenta contabila a creantelor prescrise, care nu mai pot fi incasate: 654 Pierderi din creante si debitori diversi= 4111 Clienti Contabilitate Investitii. Intrebare: O microintreprindere incheie un contract cu un furnizor pentru o lucrare de panouri fotovoltaice (aceasta cuprinde achizitia si montarea panourilor + celelalte componente, obtinerea avizului de la Enel). Acestea se instaleaza pe acoperisul unei hale - proprietatea societatii Tematica la disciplina Contabilitate financiară pentru examenul de licenţă 2015 CONTABILITATE FINANCIARĂ Prof. univ. dr. Lucia Paliu - Popa Târgu Ji Contul 428 Alte datorii creante în legatura personalul Cu ajutorul acestui cont tine evidenta altor datorii creante în legatura cu personalul. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate unitate salariatilor, iar soldul debitor, sumele datorate catre salariati, unitatii. Contabilitatea analitica tine feluri datorii creante Monografie contabila: Produse consum propriu Monografia de azi face referire la o societate producatoare de produse finite, dorim sa stabilim cum se inregistreaza corect in contabilitate consumul intern din produsul fabricat si produsele livrate in scop de marketing pentru promovarea produsului conform proiectelor speciale

Achizitie mijloace fixe

  1. capitolul viii: monografie privind inregistrarea in contabilitate a principalelor operatiuni capitolul ix: transpunerea soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2005 in noul plan de conturi general capitolul x: contabilitatea operatiunilor specifice bugetului de stat 1
  2. În debitul contului 472 Venituri inregistrate in avans se inregistreaza: - veniturile inregistrate in avans si aferente perioadei curente sau exercitiului financiar in curs (704, 705, 706, 708, 766); - valoarea subventiilor pentru venituri, inregistrate anterior ca venituri in avans (741)
  3. 1 Prof.univ.dr. Adriana TIRON TUDOR CONTABILITATEA STOCURILOR OBIECTIVELE DE BAZ Ă ALE CAPITOLULUI 1. Delimitare şi clasific ări 2. Evaluarea stocurilor 3. Organizarea eviden ţei operative şi a contabilit ăţi
  4. În relațiile comerciale, clienții le pot acorda fur­­nizorilor sume de bani cu titlu de avans, în vederea achiziției de bunuri sau a primirii de servicii. Din punct de vedere contabil, avansurile acordate furni­­zorilor, precum și cele primite de la clienți se în­re­gis­trează în contabilitate în conturi distincte. De asemenea, avansurile acordate furnizorilor de imo­bi.
  5. arii, laboratoar
  6. La elaborarea monografiei contabile au fost avute în vedere prevederile art. 286 din Codul fiscal, potrivit cărora pentru stabilirea bazei de impozitare a TVA, se utilizează preţul stabilit de părţi (sau valoarea de piaţă dacă părţile sunt afiliate şi se regăsesc în oricare dintre situaţiile menţionate la alin. (1) lit

Ce este acreditivul şi ce monografie contabilă se aplică

monografie definitie dictionar online contabil financiar economic peste 300 de termeni contabili Resurse Webmaster Autoritatile Statului Publicitate Calculator salarii Contact . Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate! Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate.. monografie definitie - Dictionar online contabil financiar economic. Va asteptam online 24 ore din 24 sub sloganul: 100% contabilitate! Puteti cere, oferi si gasi solutii la orice problema de contabilitate si fiscalitate. Si in plus aveti legislatia economica actualizata si un modul important de resurse umane

Exista si o definitie a facturii proforme: Document emis de vanzator prin care specifica produsele ce se vor vinde, cu caracteristicile lor principale si pretul. Se emite unor cumparatori in urmatoarele scopuri: - pentru ca importatorul sa poata obtine de la banca valuta necesara sau sa-si aloce bani Monografie. Operații privind avansurilor de trezorerie. Exemplu 1. Se acordă un avans în data de 24.04.2018, din casierie, în sumă de 1000 lei, unui angajat pentru o deplasare în localitate cu scopul de a achiziționa pentru firmă urmatoarele: Papetărie în sumă de 50 lei, TVA inclus cu bon fiscal fără CUI Debit. În debitul contului 408 Furnizori - facturi nesosite se înregistrează: - valoarea facturilor sosite ();- diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la primirea facturii sau la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar ();- diferenţele favorabile aferente datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei. MONOGRAFIE AVANTAJE SALARIALE MODELUL A1 Etape: Inregistrarea platii catre firma de asigurari pe cheltuieli 613 = 5311/5121 600 lei Inregistrarea unui stat de avans pentru asigurarile in interes personal 4282 = 7588 600 lei Includerea in stat a avantajului brut 641 = 421 3.000 lei 6421 = 421 600 le Contabilitatea profitului nerepartizat (pierderii neacoperite) În dependenţă de modul de utilizare a profitului nerepartizat, stabilit în baza deciziei proprietarilor întreprinderii, se întocmesc următoarele formule contabile: la suma profitului nerepartizat al anilor precedenţi utilizat pentru crearea rezervelor

Monografie contabilă Date: - capital social = 2.000 lei - rezerva legală constituită = 150 lei - venituri = 100.000 lei - cheltuieli = 80.000 lei - cheltuieli nedeductibile = 5.000 lei. Rezolvare: Condiții de îndeplinit: - 20% din capitalul social subscris și vărsat (sold 1012) = 20% * 2.000 lei = 400 le 2 Act normativ: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Publicat în: Monitorul Oficial al României nr. 454 din data de 18.06.200 4.Monografia contabila. Exemplu - Prestari de servicii intracomunitare . 4111 = 704 1.000 euro - Achizitii de servicii intracomunitare . 628 = 401 150 euro - Compensare datorii reciproce (daca furnizorul si clientul este aceeasi persoana) Catalog din 30/11/2004, clasificarea mijloacelor fixe utilizate în economie şi duratele normale de funcționare ale acestora, care corespund cu duratele de amortizare în ani, aferente regimului de amortizare liniar, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 46 din 13/01/2005, Intrare in vigoare 12 Cuvânt înainte Suportul de curs îşi propune să fie un instrument util pentru studenţii anului I al facultăţilor de ştiinţe economice, care să îi ajute în demersul lor de a se descurca în multitudinea de informaţii din domeniul financiar-contabil . În cadrul suportului de curs le sunt prezente pe larg noţiuni de bază precum: patrimoniu, activ, pasiv, cont, bilanţ.

Modernizare versus reparatie cladire. Tratament contabil si fiscal. 31-Mai-2012. 41504. A nalizam cazul unei societati care detine o cladire care va suporta o lucrare de modernizare. Vom stabili daca aceasta lucrare trebuie inclusa in valoarea cladirii si amortizata pe perioada ramasa de amortizat a cladirii, cladirea fiind amortizata pe o. Monografie privind contabilitatea produselor finite. Costin Pietraru. noiembrie 18, 2012. Exemplul 1 . O firma (platitoare de TVA), care tine evidenta stocurilor de produse la cost efectiv de productie si utilizeaza metoda inventarului permanent detine la inceputul lunii octombrie 2011 un stoc de produse finite de 1.000 kg, inregistrat la.

Cine suntem. Grupul de firme Audit TEAM, format din societatea Audit EAM Zuca SRL si societatea Audit TEAM Evolution & Development SRL, este specializat în servicii de audit (situatii financiare, statutar, intern, financiar, fiscal şi fonduri europene-structurale), contabilitate financiară, consultanţă contabilă şi fiscală, precum şi analiză financiară aprobat, rector, prof. dr. doru pamfil _____ procedurĂ operaŢionalĂ privind casarea activelor fixe/bunurilor de natura obiectelor de inventa Operaţiunile contabile aplicabile decontărilor între entităţile afiliate. 1. Înregistrarea în contabilitate a operaţiunii privind sumele virate altor entităţi afiliate, în baza documentelor justificative: 451. Decontări intre entităţile afiliate. = Monografie contabila Procedura de implementare a schemei de ajutor pentru HoReCa. Masura se deruleaza pana la 31 decembrie 2021 OUG 130/2020: Microgranturi de pana la 2.000 euro din fonduri externe nerambursabile pentru IMM-uri. Cum pot utiliza beneficiarii sumele Plan national de relansare economica Contabilitatea materiilor prime, materialelor și a obiectelor de inventar - cont 301 302 303 30

Monografie contabila: Obtinere si valorificare rebuturi

Contul 604 gestionează cheltuielile pentru materiale nestocate. Cu ajutorul acestui cont se ține evidența cheltuielilor privind materialele nestocate. Nu avem prea multe de spus despre acest cont. În debitul contului se înregistrează: - valoarea materialelor nestocate aprovizionate de la furnizori (401, 408); - sumele în curs de clarificare (473); - valoarea materialelor nestocate. Veniturile se inregistreaza in contabilitatea institutiilor publice, conform O.M.F.P. nr.1.917/2005, modificat si completat prin O.M.F.P. nr.2.021/2013, pe baza documentelor care atesta crearea dreptului de creanta: In cazul veniturilor care provin din activitati economice, acestea se recunosc in contabilitate in momentul transferului la.

Balanta contabila este un document cu ajutorul carora contabilii pot verifica exactitatea si corectitudinea inregistrarii conturilor unei firme. De aceea, mai este numita si balanta de verificare. Acest document are la baza principiul dublei inregistrari, conform caruia fiecare operatiune economica este inregistrata in doua conturi interdependente Recomand ări privind evidenta contabila distincta si p ăstrarea documentelor.. 182 4.2.3. Recomand ări privind rambursarea cheltuielilor.. 183 4.2.4. Informa ții privind documentele justificative ce pot fi solicitate la rambursare de c ătre OI/ AM in. Am acumulat o experiență de peste 15 ani în domeniul financiar-contabil.Dorim să ne punem la dispoziție cunoștințele în slujba celor ce au nevoie de servicii de contabilitate cu profesionalism și claritate.. Doriți o ofertă de preț potrivită afacerii dumneavoastră Antreprenorii sunt de cele mai multe ori nedumeriti in ceea ce priveste diferenta dintre un obiect de inventar si un mijloc fix. Aceste doua elemente pot fi destul de usor confundate daca nu sunt luate in considerare cateva aspecte, care totusi le diferentiaza contabil si fiscal. Pentru a lamuri aceasta problema, vom face o mica analiza comparativa intre cele doua tipuri de bunuri Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice, în care scop trebuie să asigure înregistrarea.

Provizioane : se constituie pe seama cheltuielilor si sunt destinate sa acopere anumite pierderi sau cheltuieli a caror cauza este precisa si asupra carora exista o incertitudine in ceea ce priveste marimea sau data producerii lor. Provizioane : se constituie la sfarsitul exercitiului financiar, atunci cand, cu ocazia inventarierii, se constata. Monografie contabila: subventii si fonduri nerambursabile. Articol scris de drd. Monica Julean, autoare Revista Romana de Monografii Contabile. Ajutoarele primite de la stat pentru finantarea unor cheltuieli precum si fondurile nerambursabile accesate de entitati pentru finantarea unor proiecte de investitii se cuprind in categoria subventiilor IAS 12 prescrie tratamentul contabil pentru impozitul pe profit (curent şi amânat). Impozitul curent aferent perioadei curente şi perioadelor anterioare trebuie recunoscut ca datorie în limita sumei neplătite. Dacă suma deja plătită pentru perioada curentă şi cele precedente depăşeşte suma datorată pentru perioadele respective, surplusul trebuie recunoscut drept creanţă. Regasiti mai jos tratamentul fiscal (din punct de vedere al impozitului pe profit si TVA) aferent stocurilor vechi de materii prime si produselor finite pe care doreste sa le caseze firma. Iata raspunsul specialistului: Tratamentul fiscal aplicat in cazul scoaterii din gestiune a stocurilor vechi de..

Profit reinvestit. Care este monografia contabila

Contabilitatea imobilizarilor corporale - Contabilitat

Leasing-ul financiar pe înţelesul tuturor. Pentru companii, leasing-ul financiar poate reprezenta un sistem modern şi avantajos de finanţare a bunurilor de folosinţă îndelungată, facilitând extinderea activităţii, creşterea competitivităţii prin retehnologizare şi managementul eficient al resurselor. Operaţiunile de leasing. Auzim destul de des, in practica, despre reduceri comerciale si reduceri financiare, de multe ori sub simpla denumire de discount. Insa, din punct de vedere contabil si fiscal, cele doua tipuri de reduceri acordate clientilor au tratament diferit. Catalina Mocanu, Director Economic CIEL Romania, a prezentat mai multe informatii despre reducerile comerciale si despre cele financiare intr-un.

risturn - Contabilitate fiscalitate monografii contabil

Divizarea poate fi in favoarea unor societati existente sau in favoarea unor societati noi, care iau fiinta cu aceasta ocazie. Cand divizarea are loc in favoarea unor societati noi, societatea divizata se dizolva, fara lichidare, iar patrimoniul sau se imparte in doua sau mai multe fractiuni, pentru a constitui noi societati comerciale Consultantul tău fiscal la un click distanta! Universul Fiscal a apărut ca urmare a necesitații managerilor și a specialiștilor de a avea acces rapid la consultanta fiscal - contabila si resurse umane de calitate și dorește sa vina în ajutorul acestora cu informații de calitate, corecte, solicitate chiar de membri. Bazându-ne activitatea pe experiența practica a colaboratorilor. Definitie contabilitatea de gestiune: denumita si analitica sau interna ale carei obiective fundamentale suntA?: furnizarea tuturor informatiilor care pot contribui la determinarea analitica a costurilor, a preturilor de vanzare si la controlul rentabilitatii lor, furnizarea informatiilor necesare controlului conditiilor interne de exploatare Monografie contabila: Se cumpara creante in valoare de 1.000 mii. U.M. de catre o societate de intermediere financiara la pretul de cesiune de 800 mii. U.M., diferenta de 200 mii. U.M. constand in comisionul societatii pentru achitarea costurilor si pentru preluarea riscului de neincasare a creantelor

2. Plata cu cardul: factura se elibereaza instantaneu si va putea fi descarcata odata cu documentele comandate. Factura va fi de asemenea trimisa automat si pe adresa de e-mail trecuta in formularul de comanda. Conform reglementarilor contabile intrate in vigoare in 2007 ce fac posibila expedierea facturii prin e-mail (eliminarea obligativitatii de a tipiza, semna si stampila factura, conform. [ articolul 160 aliniatul (2) litera e) din Codul fiscal modificat prin OUG număr 80/2014 în vigoare cu 1 ianuarie 2015] f) transferul de certificate verzi, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera h) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare Noțiune. Asocierea în participație, deși presupune întotdeauna o asociere convenită între două sau mai multor persoane, nu creează o persoană juridică, din acest punct de vedere, asemănându-se cu societatea simplă și deosebindu-se, firesc, de toate formele de societate cu personalitate juridică (reglementate de Legea nr. 31/1990.

Totodată, taxarea inversă este posibilă numai pentru livrările de bunuri și prestările de servicii făcute în interiorul României. Concret, taxarea inversă se aplică pentru operațiunile de mai jos: 1. livrarea de deșeuri feroase și neferoase, de rebuturi feroase și neferoase, inclusiv produse semifinite rezultate din prelucrarea. Locatie de gestiune - Definitie. Locatia de gestiune reprezinta un procedeu de transfer, prin acordul de voinţă a două părţi, prin care una din părţi, numită locator, pune la dispoziţia celeilalte părţi, numită locatar, un fond de comerţ şau o entitate comercială, lipsită de autonomie economica, in scopul administrării cat. Guvernul vrea sa creasca incasarile la buget in 2014 prin suprataxarea sectorului energetic, prin majorarea redeventelor cu 25% la resursele minerale si prin acciza suplimentara la carburanti. Pan Cine ma poate ajuta cu o monografie contabila? ( Mai exact. Societatea de fitness a primit aparatull, incaseaza pe baza de abonamentele, iar ca si cheltuiala ar avea consumul de en. electrica, si cota parte din chiria salii

Monografie contabila: Echipament de protectie. Nenumarate societati au de intocmit monografii contabile care privesc introducerea in contabilitate a obiectelor considerate ca facand parte din echipamentul de protectie.In situatia in care angajatorul doreste sa suplimenteze unele astfel de echipamente pentru angajati, vom stabili in ce masura exista limite ale sumelor care vor fi cheltuite. Pierdere tehnologica. Stabilire, inregistrare contabila. Intrebare: Conform art. 21 alin. (1) din Codul fiscal, pentru determinarea profitului impozabil sunt considerate cheltuieli deductibile numai cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative in vigoare. Pct. 23 lit Amortizarea fiscala vs. amortizarea contabila. Amortizarea ca termen general se refera la recuperarea treptata, esalonata, atat din punct de vedere contabil, cat si din punct de vedere fiscal, a tuturor costurilor generate de dobandirea unui activ, constructia sa, producerea din resursele proprii, precum si a cheltuielilor conexe care se pot. Din pacate nici Normele metodologice de aplicare a Codului de procedura fiscala nu ne ofera o definitie exacta a punctelor de lucru. La punctul 71.1. se prevede: prin sediu secundar se intelege o sucursala, agentie, reprezentanta sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, inclusiv de tipul celor definite de art. 8 din Codul. cifra de afaceri cont 7583. Cand se face la inceput de an notificarea la Finante cu privire la cifra de afaceri a anului precedent ce conturi intra in calcul? strict cele din grupa 70? intra si ce veniturile realizate din vanzarea mijloacelor fixe? - livrarea de terenuri

Ce reprezinta si cum se calculeaza amortizarea? Accace

Evidenta contabila astfel tinuta trebuie sa permita determinarea informatiilor necesare pentru indeplinirea obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare. In acest caz se intocmeste Registrul- jurnal (cod 14-1-1) si Registrul-inventar (cod 14-1-2). Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor contabile si a celorlalte documente financiar. Pierderea fiscala - monografie si explicatii. Post by dmldone » Thu Dec 18, 2008 7:06 am Trebuie efectuata inainte de toate o delimitare intre abordarea contabila a pierderii si cea fiscala. Pierderea contabila este reprezintata de soldul debitor al contului de profit si pierdere la sfarsitul perioadei de calcul Procedura de inregistare contabila. 4.Documente financiar - contabile utilizate de catre societate. 5.Procedura de calcul si inregistare a salariilor. 6.Procedura de gestionare a mijloacelor fixe. 7.Procedura de gestionare a stocurilor. 8. Procedura de gestionare a achizitiilor si a datoriilor catre furnizori Tănase Mihai - Contabilitatea mărfurilor ISBN 978-973--10611-4 1 Cap.1 Delimitări şi structuri privind contabilitatea stocurilor în comerţul cu amănuntul 1.1 Componentele stocurilor Stocul reprezintă cantitatea de bunuri (materii prime, materiale etc.) existente, la un moment dat, ca rezervă în depozitul unui magazin, al unei întreprinderi, într-

monografie - definiție și paradigmă dexonlin

Clienti incerti. Tratament fiscal si contabi

Investitii - Contabilitat

Monografie contabila, sau contarea automata a actelor. Programul dispune de un mecanism puternic de contare automata. Fiecare specificatie a unui act este contata utilizand acest mecanism. Sistemul contabilizeaza si eventualele diferente de valoare care apar de exemplu in cazul stornarii unei receptii la alt pret decat pretul de stoc la care se. Monografie contabila : 84 kb: 2 : Aflata in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Iasi organizeaza si coordoneaza, la nivel judetean, activitatea de ocupare si de formare a fortei de munca, precum si de protectie a persoanelor neincadrate in munca. Ac Clic aici pentru a te convinge de utilitatea raspunsurilor oferite de expertii PortalCodulFiscal.ro. Metoda inventarului intermitent. Monografie contabila pizzerie. Atentie la data valabilitatii intrebarii! Raspunsul oferit este in concordanta cu legislatia in vigoare la data de 20 nov 2014

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta profitului sau pierderii realizate in cursul exercitiului. Contul 121. Profit si pierdere, este un cont bifunctional. In creditul contului 121.Profit si pierdere, se inregistreaza: - la sfarsitul perioadei (luna), soldul creditor al conturilor din clasa 7 (701 la 786); - pierderea contabila reportata (117) Centenarul profesiei contabile reglementate în România. La 13 iulie a.c., Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) - singurul organism abilitat în țara noastră pentru acordarea calificărilor profesionale de expert contabil și contabil autorizat - organizează cea de-a XVII-a..

Monografie leasig financiar (automobil) Post. by valica » Sat Nov 01, 2008 10:22 am. La primirea contractului: 2133 = 167 toata valoarea masinii; de regula pret CIP, conform contract de leasing, la cursul istoric. (471 = 168 dispare) 8036=891 valoarea ratelor de platit egala cu c167. 8051=891 valoarea dobanzii de plata din contractul de leasing Vânzarea imobilelor: Implicații din perspectiva TVA. La vânzarea imobilelor (clădire/ teren/ clădire și teren aferent), se recomandă o analiză în detaliu a prevederilor legale aplicabile, astfel încât să fie aplicat tratamentul de taxă pe valoarea adăugată (TVA) corect și, totodată, să fie deținute documentele ce vor fi.

Contul 428 Alte datorii si creante în legatura cu personalu

Din punct de vedere contabil, beneficiarul inregistreaza in cursul perioadei fiscale in care taxa este exigibila suma taxei aferente in urmatoarea formula contabila: 4426 = 4427. Exemplu: Presupunem ca efectuezi o achizitie intracomunitara de bunuri in valoare de 20.000 euro, factura este emisa fara TVA cu mentiunea de taxare inversa fiindca. Informatii cu privire la garantiile de buna executie . Datorita numarului mare de solicitari primite la Directia de legislatie in domeniul TVA cu privire la regimul fiscal aferent garantiilor de buna executie, facem urmatoarele precizari Valoarea justă considerată drept cost prezumat (cost presupus). IFRS 1 O entitate poate alege să evalueze un element de imobilizări corporale, la data trecerii la IFRS-uri, la valoarea sa justă şi să folosească această valoare justă drept cost presupus la acea dată.. IFRS1 O entitate care adoptă pentru prima dată IFRS poate alege să folosească o reevaluare conform principiilor. Dicționar dexonline. Definiții, conjugări, declinări, paradigme pentru gratificare din dicționarele: DEX '09, DEX '96, MDA2, DN, DLRLC, MDN '00, NODEX. incluse în capitolul 15 01 și capitolul 20, cu excepția codurilor 20 02 02, 20 03 04 și 20 03 06, din lista deșeurilor stabilită prin Decizia 2014/955/UE a Comisiei (1) din versiunea în vigoare la 4 iulie 2018.De șeurile car

Monografie contabila: Produse consum propriu Audit

Valoarea contabila neta/Valoarea justa. 8.000. 16.000. 16.000. In varianta I, se determina un coeficient de reevaluare, raportand valoarea justa la valoarea neta contabila. In cazul nostru, coeficientul de reevaluare este 16.000/8.000 = 2. Cu acest coeficient se inmultesc atat valoarea de intrare, cat si amortizarea