Home

Ingineria apelor subterane

Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane a fost înființat în anul 2011, ca urmare a câștigării unui grant de cercetare POS CCE de către Universitatea Tehnică de Construcții București. În cei 10 ani de existență, CCIAS a coordonat sau participat active la un număr însemnat de proiecte de cercetare naționale și. Capitolul 5. Domenii ingineresti cu implicatii in studiul apelor subterane 35. Capitolul 6. Captarea apei subterane 37 6.1 Elemente generale asupra captarilor 37 6.2 Tipuri de captari curent practicate 38 6.3 Dimensionarea captarilor 44 6.4 Optimizarea alcatuirii si exploatarii lucrarilor de captare 6 2.1 Denumirea disciplinei Ingineria apelor subterane 2.1 Codul disciplinei IMINL505 2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. univ. dr. ing. Denuţ Ioan 2.3 Titularul activităţilor de aplicaţii Conf. univ. dr. ing. Denuţ Ioan 2.4 Anul.

Centru de cercetare. Despre Centrul de Cercetare. MISIUNE; Membri; Parteneri; Apartenenţă cluster; Cercetar Drenajul apelor subterane prin foraje sau galerii din zăcămintele de substanţe minerale utile. Epuismentul acviferelor pentru execuţia construcţiilor hidrotehnice şi construcţiilor civile; Curs de traditie pentru ingineria geologica,. CAPTAREA APELOR SUBTERANE. Date post: 19-Jun-2015: Category: Documents: View: 1,535 times: Download: 5 times Transcript: UNIVERSITATEA TEHNIC A MOLDOVEI CATEDRA ECOTEHNIE, MANAGMENT ECOLOGIC N INGINERIA APELOR UNESCO/Cousteau. PROIECT DE CURSCAPTAREA APELOR SUBTERANE. SPECIALITATEA. Ingineria i Protecia Apelor. CHIINU 2007DATELE DE BAZ.

ecologic, Ingineria apelor subterane, Factorii poluanți ai mediului, Materiale si tehnologii nepoluante, Bazele utilizării calculatoarelor Domeniul de competenţă: Ingineria materialelor FIŞA DE VERIFICARE a îndeplinirii standardelor universităţii pentru postul de șef de lucrări publicat Monitorul Oficial al României nr Capitolul 3. Calitatea apelor subterane 3.1. Studii necesare pentru stabilirea gradului de poluare a apelor subterane 3.2. Surse de poluare a apelor subterane 3.3. Categorii de poluanti din apele subterane si efectele acestora 3.4. Analize fizico -chimice de determinare a parametrilor de calitate a apelor subterane 3.5 Ape subterane definește ansamblul apelor care se află în golurile scoarței pământului, care se formează sub acțiunea forței gravitaționale a planetei noastre.. Presiunea hidrostatică exercitată de apa subterană are o valoare care se calculează cu ajutorul formulei lui Pascal (fizician francez, 1623-1662): =unde: p(h) - presiunea hidrostatică ce depinde de înălțimea coloanei.

27. Pretratarea apelor subterane se poate face prin urmatoarele procedee: a) aerare, oxidare chimica, ajustarea ph-ului, b) eliminarea Fe, filtrare, solubilizarea poluantilor, c) dedurizare, filtrare 28. Tratarea prin membrane a apelor subterane contaminate are avantajul:a) permit apelor subterane este hidrogenul sulfurat H 2 S. Hidrogenul sulfurat obişnuit, H 2 S, reprezintă un gaz de solubilitate mai înaltă ca a CO 2 şi alte gaze, este toxic şi are un miros caracteristic foarte neplăcut de ouă alterate, ceea ce permite uşor şi rapid de depistat. Apele subterane sunt numite cu conţinut d acesteia. ¥n¡elegerea elementelor de bazå ale dinamicii apelor subterane permite abordarea cu succes a diverselor domenii de activitate în ingineria apelor subterane: testarea hidrodinamicå a sistemelor acvifere, simularea numericå a dinamicii apelor subterane, dimensionarea lucrårilor de captare ¿i a zonelor de protec¡ie, calitatea. 5/26/2018 Poluarea Si Protectia Apelor Subterane. 4/38. 3. 1. Condiiile hidraulice. n cazul acviferelor superficiale, freatice, cu o slab protecie fa decontaminarea antropicde la suprafaa terenului, calitatea apelor subterane se poate deteriora rapi Ingineria apelor subterane. Groundwater Engineering . 5- Practică de specialitate. Practical training-3. 9. Practică pentru proiectul de diplomă. Practice drafting a diploma project-5. 10. Elaborare proiect diplomă. Drawing up a diploma project-4. DISCIPLINE OPŢIONALE / OPTIONAL COURSES. 11. Reglementări legislative și tehnice în.

Centrul de Cercetare: Ingineria apelor subterane (C

INGINERIA APELOR SUBTERANE DEPARTAMENTUL DE HIDRAULICA SI PROTECTIA MEDIULUI Vedere de ansamblu asupra directiilor de cercetare ale proiectului SIMPA Activitatea de cercetare stiintifica este centrata in special pe modelarea comportamentului apelor subterane din mediul urban, managementul datelor hidrogeologice si protectia resurselor de apa Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane - interviu Prof. Dr. Stephen Foster . Interviu cu Prof.Dr Stephen Foster despre provocarile actuale in hidrogeologia din mediul urban. Interviul a fost luat de Dr. Radu Gogu. Decembrie 2012, Bucuresti, Romani

Geoecologia XVI

Ingineria apelor subterane - Agi

 1. area Fe, filtrare,.
 2. Ingineria apelor subterane - ora 1500 - prof. D. Păunescu szjalxo Sisteme informatice geografice - ora 1600 - șef lucrări M. Chevereșan 0fn6229 Marţi 24.08.2021 Condiții de contract - ora 930 - șef lucrări E. Dineț 40d6vmn Miercuri 25.08.2021 DO 1: Schimbări climatice - ora 1100 - conf. D. Ianculescu 332q57
 3. A fost recenzor științific pentru Hydrogeology Journal (Springer), Groundwater (Blackwell), Journal of Environmental Management, Journal of Hydrogeology, Water Resources Management, Advances in Water Resources (Elsevier) și Groundwater (Blackwell). În prezent coordonează Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane (www.ccias.utcb.

Ingineria apelor subterane - 4 2. Bucă C.Alexandra Lavinia 8,74 3. Ciribașa D. Radu Dorian ABSENT LA TOATE DISCIPLINELE DIN ANUL I DE STUDII . 4. Deaconu D. Alexandru Dan 7,79 5. Do C. Minh Quan Hidraulică II - abs. Ingineria apelor subterane - 4. Condiții de contract - abs Invitație. Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane - Universitatea Tehnică de Construcții București are plăcerea de a vă invita la workshopul Open Geodata Initiative organizat în cadrul proiectului de cercetare GEOIDEA.ro. Workshopul va avea loc în data de 12 decembrie 2014 în cadrul Facultății de Hidrotehnică - Universitatea Tehnică de Construcții București. Revista Constructiilor - Nr. 166, Ianuarie-Februarie 2020 by Revista Constructiilor - issuu. PERSONALITĂȚI ROMÂNEȘTI ÎN CONSTRUCȚII Mircea Șelărescu (1945 - 2010) S-a născut la 12. In prezent, ingineria apei se concentreaza pe tratarea inundatiilor, a apelor subterane si a naturii apelor de coasta. Concluzie. Ingineria civila a facut multe dintre structurile pe care le vedem in fiecare zi. Podurile, drumurile, barajele, caile ferate, autostrazile si multe altele au fost create de ingineri civili.. Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti Bd. Lacul Tei nr. 122 - 124, cod 020396, Sector 2, Bucuresti Tel.: +40 21 242.12.08 Fax: +40 21 242.07.8

Hidraulica subterana in FGG - Facultatea de Geologie și

CAPTAREA APELOR SUBTERANE - [DOC Document

Studiu asupra calitatii apelor subterane si efectele acestora supra sănătății Conf. univ. dr. ing. Viorel Dan 7 Pop Ștefania Alexandra UTCN / FIMM / IDEDD I Controlul apelor reziduuale in situ Sef lucr. dr.ing. Rusu Andrei Tudor Sesiunea de comunicări Științifice SIMTECH 2021 Cluj-Napoca, 21 mai 2021 FIȘĂ DE ÎNSCRIERE - Ingineria. dintre acestea este inființarea, organizarea și coordonarea Centrului de Cercetare Ingineria Apelor Subterane (www.ccias.utcb.ro). Activitatea de cercetare a centrului este axată pe caracterizarea mediilor permeabile în raport cu proprietățile hidraulice și hidrochimice precum și pe analiza impactului uman asupra apei subterane.. Monitorizarea calităţii apelor subterane în comunele vulnerabile din judeţul Botoşani, în perioada 2001-2006 6.2.1. Interpretarea datelor privind parametrul NO3 6.2.2. Variaţia concentraţiilor indicatorilor de calitate a apei din forajele de observaţie din zonele vulnerabile din judeţul Botoşani în perioada 2006-2008 6.3 Ingineria este disciplina și profesia care aplică teorii științifice, metode matematice și dovezi empirice pentru a proiecta, crea și analiza soluții tehnologice care conștientizează siguranța, factorii umani, legile fizice, reglementările, caracterul practic și costul. În era contemporană, ingineria este în general considerată a fi compusă din ramurile principale principale.

Ape subterane - Wikipedi

Ingineria apelor subterane Geomorfotogia mediului PACHET 2 Chimia nnediului Mecanica fluidelor TOTAL F:ducal.ie fi7ic:ã Ill OBLIGATORII IMPUSE Sem. IV [ore / säptämânä] 266 Total ore / sem. [ore sem. Condi- tionäri Cod U Constan in RECTOR, Direåor-departarnent , If. uhiv. dr. ing. Vasil&LA L UNIVERSITATEA DIN ORADE ape subterane contaminate..... 397 III.3.5. Modelarea procesului de bioremediere naturală a apelor subterane contaminate cu hidrocarburi..... 400 III.3.6. Modelarea şi simularea procesului de depoluare a solurilor şi apelor subterane prin extracţie şi aerar pe domeniul protecţiei solului şi apelor subterane. Teza de doctorat Contribuţii privind optimizarea decontaminării solurilor şi subsolurilor poluate cu hidrocarburi'' tratează particularităţile poluării solurilor şi subsolurilor cu ţiţei, apa sărată şi produse petroliere (motorină, combustibil lichid, etc.)

Poluarea Si Protectia Apelor Subterane - [PDF Document

 1. 2. R. Mișca, Al. Ozunu Introducere în ingineria mediului, Presa Universitară Clujană, 2008 3. Sarbu Romulus Iosif Procedee si echipamente de epurare a apelor reziduale, Editura Focus Petroșani, 2008 4. V. Micle, Ghe. Neag Procedee și echipamente de depoluare a solurilor și a apelor subterane, U.T.PRES, Cluj Napoca, 2009 5. M
 2. istrării datelor
 3. Centrul de Cercetare: Ingineria Apelor Subterane Director Centru: Conf.univ.dr.ing. Constantin Radu GOGU 2. Centrul de Cercetare Avansată pentru Calitate AMBientală şi Fizica ClădIrilor (CAMBI) Director Centru: Conf.univ. dr.ing. Ilinca NĂSTASE 3. Centrul de Cercetare: Eficienţă Energetică în Clădiri (CEEC

Facultatea de Horticultur

Interviuri CCIA

Referat Biotehnologii si Bioremediere - Fitoremedierea Solului

Prof. univ. dr. ing. Radu GOGU - Universitatea Tehnica de ..

 1. Robert De Niro, Facultatea de Inginerie a Instalatiilor, Centrul de Cercetare Ingineria Apelor Subterane, Fluidra Romania, Times New Roman, City of God, Chuck Noris, Dwayne The Rock Johnson, Sali de sport, Men's Health, Marlon Brando, GNC Romania, The FORGE Spirit, Tamas Ferencz, Extra Time, Jessie Pet Salon, Independent Câmpina, Ameriza.
 2. Aici ingineria geotehnică se ocupă, printre altele, de calculul stabilității și utilizabilității sale. Acest lucru are ca rezultat următoarele sarcini principale: Investigarea și evaluarea subsolului și a condițiilor apelor subterane ( expertiza solului, rapoarte de subsol și fundație mai bune) Fundați
 3. Doctorat: Domeniul Ingineria Mediului. Programul de studii universitare de doctorat Ingineria Mediului are misiunea de a asigura formarea de competenţe profesionale, cognitive şi de cercetare în domeniul ingineriei şi protecţiei mediului, precum şi a unor competenţe transversale
 4. You can search UTCB specialists in the database by name or by one / more skill
 5. Investigaţii izotopice asupra apelor subterane. Izotopi stabili Expunere interactiva Investigaţii izotopice asupra apelor subterane cu ajutorul izotopilor radioactivi. Expunere interactiva Bibliografie Ambroise . (1998) La dynamique du cycle de l'eau dans un basin versant. HGA Buc
Documente Hidrologie - gaseste informatii despre zone

Staff Lect. dr. Ramona BÂLC. Departamentul Știința Mediului /. Domenii de Interes: Micropaleontologie; Biostratigrafie; Paleoecologie si paleogeografie; Analiza parametrilor fizici si fizico-chimici ai solului si apelor subterane si aplicabilitatea lor in diverse domenii. Contact: ramona.balc@ubbcluj.ro. Curriculum Vitae Prezentarea programului de studii de masterat Ingineria Mediului de la Facultatea de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor din Universitatea POLITEHNICA d Rezultate Jurizare Simpozion AquaSensTim - 2021 Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului, Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara împreună cu partenerii săi: Aquatim SA, Primăria Municipiului Timișoara - Direcția de Mediu, Fundația Aquademica, AGIR - Filiala Timișoara. Tehnologii şi echipamente de depoluare a solurilor şi a apelor subterane, Reabilitarea ecologică a siturilor poluate, Utilaje tehnologice pentru turnătorii prof.dr.ing. NEMEŞ OVIDIU e-mail: Ovidiu.Nemes@imadd.utcluj.r

Din contră, în zonele de câmpie cu nivelul apelor freatice foarte aproape de suprafața topografică, prin tăierea canalelor de drenaj nivelurile apelor freatice pot fi coborâte Aceste orizonturi constituie resurse de ape subterane care se pot folosi pentru alimentarea cu apă a populației sau pentru diferite folosințe socio-economice 1.3 Departamentul Ingineria Instalaţiilor 1.4 Domeniul de studii Inginerie Civilă şi Instalaţii 1.5 Ciclul de studii Masterat 1.6 Programul de studii / Calificarea Ingineria Instalatiilor/Inginer MS • Managementul apelor subterane Deprinderi dobândit Programul de master IG se adresează inginerilor pasionați de construcții ce vor să se specializeze în înțelegerea comportării pământului sub diferite acțiuni, proiectarea fundațiilor ținând cont de interacțiunea pământ-fundație-structură, evaluarea stabilității pantelor și soluții de stabilizare a versanților, sisteme de.

Geoidea.r

Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca Facultatea de ŞtiinŃa şi Ingineria Mediului TEHNOLOGII AVANSATE DE BIOREMEDIERE SUPORT DE CURS SI LUCRARI PRACTICE pentru Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologic Acest referat descrie Poluanti ai Apelor de Suprafata si de Adancime, Monitorizarea Lor. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini). Arhiva contine 1 fisier doc de 37 de pagini . Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof.Dr.Ing. Georgeta Burtica

Revista Constructiilor - Nr

Ingineria și Managementul Debitul apelor subterane depinde de permeabilitatea rocilor, de grosimea stratului acvifer, de mărimea și forma bazinului hidrografic și de condițiile de alimentare, drenare sau exploatare a acestuia. Variațiile debitului depind de relief, de factorii climatici, cât și de cei antropogeni FACULTATEA DE INGINERIA MATERIALELOR SI MECANICA Neag G. - Depoluarea solurilor si a apelor subterane, Editura Casa Cartii de Stiinta, Cluj-Napoca, 1997. 11. Neag G., Culic, A., Verraes, G., - Soluri şi ape subterane poluate. Tehnici de depoluare, Editura Dacia Cluj Facultatea: INGINERIA MEDIULUI ȘI ȘTIINȚA ALIMENTELOR Domeniul: Ingineria mediului Program de studii: Sisteme de control și evaluare a calității mediului subsolurilor, apelor de suprafață și apelor subterane precum și a florei și faunei specifice unui teritoriu supus unor fenomene de poluare naturală sau antropică). 2 . 1 - - C. Studii privind poluarea apelor subterane cu produse petroliere 2 Cuvânt înainte Apele subterane sunt resurse ascunse pentru care prevenirea poluării, monitoring-ul şi reabilitarea sunt mult mai dificile decât pentru apele de suprafaţă, datorită inaccesibilităţii lor Consultanta in ingineria apelor fluviale, maritime de coasta si in larg Consultanta in amenajarea santierelor navale România (1

Cinci tipuri de proiecte de inginerie civila - Euromateri

Atestat despre Poluarea apelor subterane. Atestate, Referate și Proiecte la Ecologie pentru liceu Fenomene de poluare a solurilor și apelor subterane. 11. Funcțiile de producție și protecție îndeplinite de păduri. Berca M., - Ingineria și managementul resurselor pentru dezvoltarea rurală, Editura Ceres, București, 2003. Busuioc Gabriela - Biologia mediului -Editura Bibliotecha Târgoviște, 2008

Poluarea apelor se refera la alterarea calitatilor fizice, chimice si biologice ale apelor, produsa direct sau indirect, in mod natural sau antropic. Poluarea straturilor subterane de apa are loc in timp mai indelungat, datorita vitezei reduse de deplasare a poluantilor, de ordinul a cativa metri pe an, rareori aceasta viteza fiind de ordinul. Metode de poluare a solurilor ?i apelor subterane: Geochimia Mediului: Avanu Monica: Bucuresti: Ingineria Sistemelor Biotehnice: Ingineria Mediului: Bucuresti: Caita Andreea: Bucuresti: UTCB-Facultatea de Hidrotehnica: Ingineria Mediului: Bucurest

materialului parental sau al apelor subterane. Salinizarea secundară este cauzată de intervenţiile umane, cum ar fi metodele de irigaţie necorespunzătoare, de exemplu, cu apă pentru irigaţii bogată în săruri şi/sau aplicate pe soluri cu un drenaj insuficient. 2.1 Importanța combaterii acestor proces inclusiv a apelor de suprafață, a apelor menajere, piscicole, conchilicole (ape pentru creșterea diverselor specii de moluște), apelor subterane și a celor destinate consumului casnic. Una din directivele legislative din aceeași perioadă a impus anumite standarde care se referă la deversarea substanțelor în apele de suprafață M., et al. Starea Geoecologică a apelor de suprafata şi subterane în ,azinul hidrografic al Marii Negre (în limitele Republicii Moldova). Ch., 2015, 326 p. ISBN 978-9975-9611-2-7 Profesor asociat dr. Sethi Rajandrea, specialist în Ingineria mediului, hidrocarburi şi fluide subterane va susţine următoarele lucrări: pe 15.01, de la 16-19 Caracterizarea contaminaţiilor din sol, pe 16.01 de la 14-17 Remedierea straturilor acvifere prin pompare şi tratare, extragerea poluanţilor volatili, iar pe 17.01, de la 9-12. Ora Ingineria Mediului Ingineria Materialelor 900-925 Prof. Dr. Ing. ătalin Popa - Cuvânt de deschidere. Prezentarea de firme de interes pentru studenti si apelor subterane si efectele acestora supra sănătății 1840-1850 Silaghi Gheorghe Florin - Studiu asupra tratarii apei de izvor de adâncime ca apă potabil

Colectarea si evacuarea apelor subterane Straturile acvifere de adancime redusa,aflate in zona drumului, pericliteaza in general stabilitatea acestuia. Astfel, ele majoreaza inaltimea Citeste mai mult « 905 cuvinte, 2 pag. » Lucrari de aparare - consolidar a apelor subterane, precum şi a apelor marine şi oceanice. Protecţia apelor are ca obiect menţinerea şi îmbunătăţirea calităţii şi productivităţii biologice ale acestora, în scopul evitării unor efecte negative asupra mediului, sănătăţii umane şi bunurilor materiale. De asemenea, conservarea

Centre de cercetare - Universitatea Tehnica de Constructii

Consultanta in ingineria apelor fluviale, maritime de coasta si in larg București (58) Consultanta in ingineria autovehiculelor București (35 INGINERIA MEDIULUI Fundamentarea implementarii în România a prevederilor referitoare la supravegherea si protecţia calităţii apelor subterane din directiva-cadru a apelor şi din noua directivă-fiică pentru ape subterane. Realizator : MMDD - ICIM . INGINERIA TEXTILELOR SI PIELARIE

Metode alternative de epurare a apelor uzate orasenesti

Ingineria mediului / Tehnologie Măsurarea şi detectarea poluării Biodiversitatea / Patrimoniu Natural Poluarea solului şi a apelor subterane Producţie curată / tehnologii verzi Poluarea aerului din exterior/ Tratament Poluarea aerului din interior/ Tratament Depoluarea siturilor contaminate Biotratament / Compost / Bioconversi

Locuri de munca Inginer constructii hidrotehnice, angajari Inginer constructii hidrotehnice, anunturi Inginer constructii hidrotehnice, oferte Inginer constructii hidrotehnice, joburi Inginer constructii hidrotehnice in 2010 si 2011 Activități și societăți:Prelucrarea statistica a datelor, Tehnologii avansate pentru tratarea apei, Analiza de risc în ingineria mediului, Reducerea emisiilor de noxe şi gestiunea deşeurilor, Modele numerice în problemele mediului, Tehnici de măsurare a emisiilor poluante, Elaborarea şi evaluarea proiectelor de mediu, Restaurarea calitatii apelor de suprafata, Utilizarea GIS pentru.

Investigaţii izotopice asupra apelor subterane. Izotopi stabili Expun ere int r ctiva Investigaţii izotopice asupra apelor subterane cu ajutorul izotopilor radioactivi. Expun ere int ractiva Bibliografie Ambroise B. (1998) La dynamique du cycle de l'eau dans un basin versant. HGA Buc Utilizarea GIS pentru evaluarea impactului asupra mediului, Resursele de ape subterane ale Romaniei, Evaluarea impactului asupra apelor subterane, Regimul apelor de suprafata si subterane, in conditiile realizarii unei incalziri globale- master. Conf. univ. dr. Giuliano TEVI este Rector al UEB din 15.02.2016 Ingineria instalațiilor, Inginerie geodezică eligibil 20 98 Sisteme Modulare Interactive pentru Pereţi Vegetali (MODular GREen Walls) Arhitectură și urbanism eligibil 21 99 Remedierea calității apelor subterane din zona depozitelor de deșeuri neconforme Inginerie civilă eligibil 22 102 Obţinerea si caracterizarea aliajelor amorfe. Acest proiect trateaza Ingineria Mediului - Aer. Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 8 puncte..

Grile Absolvire - Ims

Cadru Didactic. Cercetator. Lector Training. Consultanta, proiectare Evaluatori, auditori de mediu, consultanti si auditori sisteme de management de mediu, proiectanti infrastructura de mediu si instalatii de protectia mediului, consultanti elaborare aplicatii pentru finantare, asistenta juridica Temele de cercetare ştiinţifică ale programului de studiu de masterat Ingineria și protecția mediului au în vedere atât strategia de cercetare pe termen mediu şi lung cât şi planurile operaţionale de cercetare-dezvoltare-inovare ale facultăţii, departamentelor şi centrelor de cercetar INGINERIA MEDIULUI AON S.R.L. isi desfasoara activitatea incepand cu anul 2001 si este coordonat de Petrescu Traian, presedinte al Uniunii Nationale a solului / aerului ambiental / apelor subterane si de suprafata Masuratori si studii de zgomot Masuratori de zgomot pe teren (zi / noapte) Harti de dispersie a poluantilo Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000, Filiala Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica (ICIA), cu sediul in str. Donath nr. 67, Cluj-Napoca, scoate la concurs un post de Cercetator Stiintific gradul II, CSII, domeniul Ingineria Mediului. Competente solicitate: •sa aiba cunostinte/ sa dezvolte metode de evaluare a calitatii apelor. 1.3 Departamentul Ingineria Instalaţiilor 1.4 Domeniul de studii Ingineria Instalaţiilor Captarea apelor subterane 2h 4. Surse de apă potabilă. Captarea apelor de suprafaţă 2h 5. Aducţiunea apei. Clasificare, construcţii anexe 2h 6. Corectarea caliţăţii apei. Deznisiparea apei

Poluarea apei subterane a devenit, în ultimele douå decenii, o problemå acutå în cadrul problemelor protec¡iei mediului înconjuråtor. Dovadå stau numeroasele congrese, simpozioane, seminarii, conferin¡e sau workshop-uri organizate anual ¿i care au ca temå poluarea, respectiv remedierea calitå¡ii apelor subterane ^ a b c p. 86 Cap. 51, Curs de Hidrodinamica apelor subterane, Marinov Anca Marina, Catedra de hidraulică, Mașini hidrauluice și Ingineria mediului, Universitatea Politehnică București accesat 2012.07.20 ^ p. 21, Curs Hidrologie - Capitolul VI - Hidrogeologie, Marcel Mîndrescu, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava accesat 2012.07.2 Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului. Domeniul: Ingineria Mediului. Elemente şi indicatori chimici ai Apelor Reziduale Comunale. Neag, Ghe., Depoluarea solurilor şi a apelor subterane, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj Napoca, 1997 8.Caracteristicile surselor subterane de alimentare cu apä. 9.Poluarea apelor subterane: surse de poluare factori ce influenteazä intensitatea procesului. 10 • Aceasta este parerea profesor doctorului Calin Baciu, de la Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului a Universitatii Babes-Bolyai din Cluj, de peste zece ani implicat in studierea prezentei arsenului in apa potabila. • Specialistul ne-a explicat ca zona Banatului are o tendinta naturala de a acumula arsen in apele subterane, iar aceasta problema a apei din intregul Bazin Panonic.

Proiect Poluarea cu Pesticide

Apelor 01.12.2003- 28.06.2016 Cercetător pr.I Expert pe probleme de monitorizarea a apelor subterane in cadrul proiectului - Development of Ialomita Buzau River Management Plan PHARE/2004/016-772.03.03/05.01 - pentru monitorizarea si identificarea solutiilor tehnice de remediere a acviferelor afectate d 05.06.2019 Departamentul de Ingineria Mediului din cadrul Facultății de Protecția Mediului, Universitatea din Oradea, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, a organizat Simpozionul Științific Studențesc Protecția mediului - prezent și viitor în colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului Bihor.Studenții au prezentat un număr de 16 lucrări științifice care au fost. Academia.edu is a platform for academics to share research papers Specializarea: INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE Specializare masterat: INGINERIA ŞI PROTECŢIA MEDIULUI ÎN INDUSTRIE Durata studiilor: 2 ani Forma de învăţământ: masterat, zi Managementul apelor subterane