Home

Construire podete

Elementele de podet produse de compania Dumar Construct sunt in conformitate cu proiectele IPTANA si satisfac regulile si cerintele standardelor impuse. Dumar Construct produce pentru infrastructura rutiera urmatoarele elemente prefabricate pentru podet: P2, C2, CP 2, A0, A1, A2, A3, T2, L0, L1, L2, L3, D5, DM 5. Elementele prefabricate din. CONSTRUIRE PODETE DE ACCES PE DJ 109 E, LIMITA JUDET CLUJ-FODORA -RUS, KM:17+OOO-28+320 In Mii lei / Mii euro , la cursul lei 1 euro din 05.07.2016 subt 0b inerea terenului Amena.area terenului or CAPITOLUL I Cheltuieli pentru obtinerea si amena.area terenului 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.0000 Se doreşte obtinerea certificatul de urbanism şi a autorizatiei de construire in regim de urgenta in scopul refacerii podului şi a celor 7 podețe de acces. Beneficiarul titular al autorizaţiei de construire este obligat:. PDF AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE. EXECUTAREA LUCRĂRILOR DE CONSTRUIRE. SURPARE CAROSABIL, DETERIORARE RIGOLE ŞI PODETE AMENAJARE SANTURI PLUVIALE SI CONSTRUIRE PODETE IN COMUNA ANINOASA, JUDETUL DAMBOVITA Nr. Proiect: 2018 Pagina 3 din 27 P.T.D.E. Obiectivele prezentului proiect sunt amenajarea scugerii apelor pluviale pe anumite sectoare ale strazilor Mihai Viteazul, General Heruvim si Solarino Proiectare şi execuţie lucrări de modernizare a drumurilor de interes local în cadrul proiectului Reabilitare şi construire poduri, podeţe şi punţi pietonale în Comuna Daneş, Judeţul Mureş Prin proiectare se înţelege prestarea următoarelor servicii: elaborare proiect tehnic (PAC, PAD, POE, PTE), documentaţii necesare pentru obţinerea acordurilor, avizelor si.

AMENAJARE SANTURI PLUVIALE SI CONSTRUIRE PODETE IN COMUNA ANINOASA, JUDETUL DAMBOVITA F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv Denumirea capitolelor de cheltuieli Din care: C+M Nr. cap./ subcap. deviz general Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA) lei lei 1 2 3 asfaltare. consolidare. podete. rigole. Mai multe din această categorie: « Soluții pentru toate cartierele aglomerate. Mai multe locuri de parcare în Galați Interviu cu primarul municipiului Galați, Ionuț Pucheanu. Gălățenii merită un oraș modern, nu promisiuni deșarte » Constructie Structura Metalica - Profile Zincate - Tabla Cutata - Vindem-ieftin.roPentru mai multe videoclipuri interesante de tipul Cum sa accesati: https.. Pentru asigurarea accesului la proprietati se vor executa podete tubulare din tuburi prefabricate corugate cu diametru de 300 mm SN12. Peste aceste tuburi se va asterne un strat de nisip cu grosimea de 5 cm si o placa de beton armat C25/30 cu plasa sudata 100 x 100 x 10 mm. Lungimea utila a podetelor de acces la proprietati este de 3,00 m

Podete finalizate pe strada Stefan cel Mare

CONSTRUIRE PODETE DE ACCES PE DJ 108 F, SIMLEU SILVANIEI -MOIAD, KM: 4+200 -16+100 Principalii indicatori tehnico-economici CONSTRUIRE PODETE DE ACCES PE DJ 108 F, SIMLEU SILVANIEI - MOIAD, KM: 4+200-16+100 1. Valoarea (INV). färä TVA: 49.829,62 lei Il NP 067-2002. NORMATIV pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor, căilor ferate şi podurilor împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor (revizuire PD 161-85) REGLEMENTARE TEHNICĂ privind proiectarea şi dotarea locurilor de parcare, oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul. Primaria Poiana Mare - judetul Dolj. Adresa - Strada Independentei nr. 8-10. Cod postal - 207470. Telefon - 0251/235048. Fax - 0251/235048. E-mail

santuri betonate si construire podete de acces la proprietati in LOCALITATILE TREZNEA SI BOZNA, COMUNA TREZNEA, JUDETUL SALAJ ó, in suma totala de 133 .419,30 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare - construire podete, ziduri de sprijin si rigole - construire platforme industriale - lucrari de canalizare. De-a lungul timpului am urmarit si am reusit satisfacerea in totalitate a standardelor si exigentelor partenerilor si clientilor nostri, prin calitatea serviciilor prestate, seriozitate si respectarea termenelor de executie. refacere construire podete pe dj132 in urma daunelor produse de inuntatiile din iunie 2020 expertiza tehnica pg. 5 . s.c. proiect cfdp s.r.l. refacere s,' construire podete pe dj132 in urmÅ daunelor produse de inuntÁtiile din iunie 2020 expertiza tehnica piese scrise 2.7. starea tehnica a podetulu

Noutati si Decizii - Prebet Aiud

Construire podete si poduri din beton ( sat. Vinatori -4 buc; sat. Nemtisor -2 buc; sat. Lunca- 2 buc; sat M-rea Neamt -1 buc) Reabilitare iluminat public prin inlocuirea cu lampi economice ( 650 buc ) Iluminat festiv cu ocazia sarbatorilor de iarn Reabilitare, modernizare si extindere podet - punct Barbieru Mihai si construire pod din beton armat peste paraul Radeanca - punct Bahna, in Satul Radeni Construire podete de acces la proprietati peste Paraul Dambau, consolidare drum DC82, inclusiv regularizare albie Paraul Dambau, comuna Adamus, judetul Mures 53 - 20.06.2019 19.06.2020 12 DJ 107 79 Persoana juridic

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI BLĂJEL, PENTRU PERIOADA 2021 - 2027 CAPITOLUL II.1. Viziunea 2027 Plecând de la analiza teritorială privind starea actuală, analiza punctelor tari dar mai ales Autorizatia de construire este actul care confera cetatenilor dreptul de a construi, precum si de a consolida sau repara o constructie deja existenta. Acest act este eliberat de primarie in baza unui dosar ce cuprinde o serie de avize si acorduri si are o valabilitate de cel mult 12 luni. Afla astazi ce documente sunt necesare pentru a obtine autorizatia, dar si care sunt costurile aferente. Podete tubulare în localitatea Tanacu si Benesti, judetul Vaslui; tehnicä a obiectivul de investitiia fost analizatä de cätre expertul tehnic autorizat MLPAT, Dr. ing. Varlam Nistor Florinprin expertiza tehnicä (contract de prestäri servicii nr. 4005/2017

Elemente pentru podete - DumarConstruc

Construire sediu primarie. Valoarea proiectului este de 37000000 lei. Realizare Şcoala Coordonatoare in Sat Filipeni, Comuna Filipeni, Judeţul Bacău nou. Valoarea proiectului este de 4153069 lei. Proiectul va fi depus prin Programul Operațional Regional. Construire anexă centrală termică Școala Mărăști, comuna FIlipeni, Județul Bacău Cluj-Napoca. Lucrari de extindere Parc Industrial Tetarom 1. Amenajare Parc Iulius Mall, Cluj-Napoca. montare borduri si pavaj, turnare beton, asternere balast, camine si guri de scurgere. Lucrari de intretinere si modernizare in cadrul programului de reabilitare a 288 de strazi in mun. Cluj-Napoca. Autostrada Transilvania

Construire de santuri betonate si podete pentru acces in proprietati pesectoarele de drum: de la intersectia din Valea Stanii spre DN pana la ultima casa; de la DN (Casa de cultura) la intersectia cu Primaria Comunei Titesti, sat Titesti; de la podul Valea Manastirii pana la puntea pietonala de langa Miu Puiu in sat Valea Manastirii, comuna Titesti, judet Arge construire podete de acces la proprietati in localitatile treznea si bozna, comuna treznea, judetul salaj µ. - întocmirea rapoartelor de specialitate al suh]hqwduhd dfhvwrud frplvlhl gh evaluare drihuwhoruvqvfrsxoidflolw ulldgrsw ullghfl]llorug hf wuhphpeullfrplvlhl vqsurfhvxoghd qdol] drihuwhorualghvwdeloluhdr ihuwhlfkawlj wrdu

Bals - construire poduri in orasul Bals Balteni - podete drumuri comunale Bobicesti - alimentare cu apa Calui - realizarea de podete Cirlogani - sistem de canalizare menajera Colonesti - poduri, podete, punti pietonale drumuri locale Corbu - modernizare pod beton armat situat pe DC 73 Coteana - sistem de canalizare menajer -Construire Podete dirijare ape pluviale str. I Decembrie -Podet peste paraul Cobiuta (Catanele) Extindere Canalizare retele canalizare 500000 200000 200000 10000 90000 Prevederi anuale 2020 350000 13000 39000 4000 14000 12000 432000 1000 4000 35000 50000 35000 100000 5000 1000 40000 271000 703000 450000 200000 20000 Strategia de dezvoltare a comunei Ion Neculce, perioada 2015-2020 reprezintă etapa de realizare a proiectelor, a programelor şi politicilor prevăzute de strategie, de recoltare şi raportare a informaţiilor asupra desfăşurării proiectelor şi asupra succesului şi impactului acestora relativ la dezvoltarea localităţii Feedback. Login Menu Acasa Inregistrar Dezivul general privind cheltuielile necesare realizarii obiectivulL1i de investitii Construire Poduri si Podete pe raza comunei Filipeni, judetul Bacau, intocmit de proiectant SC Proiect CFDP S.R.L. cu o valoare totala a investitiei de 5823 112,00 LEI inclusiv TVA

Proiectare Poduri. Firma specializata in proiectarea de drumuri și poduri cu experiență în domeniul proiectării de peste 17 ani. Ne dorim sa simplificam lucrurile și să vă prezentăm acest site de prezentare pentru proiectare drumuri si poduri, cai ferate, proiectare autostrazi, proiectare podete Construire pod peste raul Suceava, in Orasul Vicovu de Sus Perioada: 2016-prezent. Produse furnizate:. Grinzi de pod GP93-24, podete din cadre C3, aripi A3 si timpane T Prefabricate pentru podete casetate sau dalate cai ferate; Prefabricate pentru sprijiniri si protectii feroviare Prebet Aiud S.A. a furnizat pentru Strabag S.R.L. urmatoarele prefabricate in cadrul proiectului Construire Autostrada Transilvania, Sector Ungheni - Ogra, lot 2 - Grinzi L=40.00 m, H=1.80 m, G=92 tone/buc - 20 bucati. Analiza cost-beneficiu pentru proiectul Construire poduri şi podete noi şi reabilitarea celor existente în localităţile Mirceşti şi Iugani, Comuna Mirceşti, Judeţul Iaşi. Analiza cost-beneficiu pentru proiectul CORP LABORATOARE LA DIRECTIA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR IASI

Autorizatie construire podet - Casă la țară pentru o famili

Proiecte structuri prefabricate 2010-2015. Structura din beton - supermarket Piatra Neamt. Statie de sortare deseuri Tutora, Iasi 2015. Parc industrial Vidrasau Mures 2010 - 2015. Depozit cereale - incarcare frontala - Turnu Magurele. Farmexpert 2014. Lidl Nicolina 2014. Hala Cotnari 2014. Siraj 2014 realizarea obiectivului de investitie Construire si reabilitare poduri si podete in Comuna Miroslovesti, Judetul lasi prin Subprogramul Modernizarea satului romanesc 2). Domnul consilier local — Inv. Astanei Gheorghe - presedinte de sedinta, prezinta Proiectul de Hotwire de l De ce nu construiti la toata lumea d le primar fara autorizatie de construire, de ce doar trei podete???? Sunt oare oamenii dvs ??? Ce autoritate reprezentati dvs daca construiti ilegal? Sau aveti doar drepturi sa controlati pe amaratii care isi construiesc un gard daca au autorizatie de construire Podete Pentru Acces Propietati. Construirea podetelor cu acces propietati cu asigurarea scurgerii apelor pluviale stanga-dreapta. Construire infrastructura, terasamente și lucrari de armare și cofrare pentru unul dintre cele mai mari complexe pentru cresterea bovinelor din estul Europei..

Proiectare şi execuţie lucrări de „Reabilitare şi

 1. Scara de lemn. Salut prieteni, voi deschide un nou capitol despre cum construim o scara de lemn. Pentru cei nou veniti pe acest site, specific ca pot gasi aici si articole despre construirea scarilor din beton armat.In articolul de fata ma voi limita sa dau o imagine generala a ceea ce ar fi o scara de lemn, studiind putin planul si prospectul
 2. area lucrarilor, aferente obiectivului de investitii CONSTRUIRE PODURI SI PODETE IN SATELE SULITA SI DRACSANI , COMUNA SULITA, JUDETUL BOTOSAN
 3. Codrului, comuna Paltinoasa, judetul Suceava si Construire poduri si podete in Comuna Paltinoasa, judetul Suceava, denumite în continuare Proiectele. Art. 2. - Cheltuielile care nu se finanteaza de la bugetul de stat in conformitate cu art. 8 a
 4. Precast reinforced concrete and prestressed. S.C. PREBET AIUD S.A. is the sole producer of an entire range of ferro-concrete and prestressed concrete prefabs for communication ways, railway and causeway. The products technical and technological levels are well within national standards
 5. Podete Proiectul cuprinde amenajare / construire podete dupä cum urmeazä : -lärgirea podului existent la km 5+292 a podetului de la km 5+402 astfel încât sä se asigure o lätime a platformei de 17,00 m. Lärgirea podului a podetului se vor face cu pästrarea elementelo
 6. Plaiului, Bradatele - construire Pod peste raul Luncavat, pct Bradatele) Investitie noua. Modernizare platforma drum, dispozitivelor de scurgere a apelor, realizare de podete, lucrari de consolidare . 18.784.986 lei. Proiect in evaluare. 2017-2020. 6. Infrastructura rutiera in zona Ursu-Ursuletu. Modernizarea satului românesc; domeniul.
 7. Referitor la inregistrarea incetării suspendării, potrivit prevederilor art.3 alin.(2) lit.o) si art.4 alin.(1) lit.e) din HG nr.905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), cu modificările si completările ulterioare, perioada, cauzele de suspendare si data incetării suspendării contractului individual de muncă, cu excepția cazurilor de suspendare in baza.

canale colectoare, drumuri adiacente si construire podete de trecere in satele nicolae balcescu, dorobantu, comuna nicolae balcescu: 29.06.2021: cn apm sa: reparatii capitale pasaje de trecere la nivel cu liniile cf nr. 1, 2 si 3 din zona libera: 28.06.2021: avostar invest srl prin enache gheorgh Proiect integrat in comuna Târşolţ - Construire gradinita si spatii anexe in comuna Târşolţ, judeţul Satu Mar

Asfaltare și consolidare, la podețe și rigole - Viaţa

Construire locuinta unifamiliala P+1E si gard imprejmuire 29/15.02.2021 Construire locuinta cu 2 ap P+1E si gard imprejmuire Ghiroda, str Bistra, nr fn 30/17.02.2021 Construire podete in Comuna Ghiroda- LOT 16 Ghiroda, str. Fazanului, Zimbrului, Al. Trestiei, Al ELPRECO - Perfect simplu in constructi Ref. la construire podeţe Consiliul Local al oraşului Corabia, judeţul Olt, având în vedere: - Proiectul de hotărâre nr. 6989/17.05.2012 iniţiat de primarul oraşului Corabia; - Raportul nr.6990/17.05.2012 al Serviciului Urbanism; - Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţi investiţii Construire poduri si podete in Comuna Paltinoasa, judetul Suceava, în cuantum de 87.500,00 lei, la care se adaugă TVA în valoare de 16.625,00 lei. Art.2. Primarul si viceprimarul comunei Păltinoasa prin compartimentele de specialitate ale Primăriei vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Printre localităţile care au obţinut autorizaţii de construire se numără comunele Oţeleni (asfaltare drumuri comunale Oţeleni - Buhonca şi Hîndreşti - Butea), Movileni (moder­nizarea şi dotarea unui cămin cultural) şi Ţuţora (demolare cămin şi construirea unei case de cultură)

Coordonate generale: sate componente Schela si NegreaDewatering & Silent Piling

Constructie Structura Metalica - Profile Zincate - Tabla

 1. • Guvernul a alocat 9 miliarde de lei pentru aceste obiective • în urma licitatiei pentru adjudecarea lucrarilor la cele patru poduri si podete, Primaria a facut economie de 1,5 miliarde de lei • Consiliul Local Valeni a facut o afacere buna în ceea ce priveste proiectul de construire a patru poduri în satele arondate, [
 2. Daca nu este cerut altfel in contract( unde este specificata construirea ,ntr-o singura turnare pe loc sau a podetelor multi-casetate din eton armat( Contractorul !a a!ea optiunea de construire a unor asemenea podete( folosind sectiunile casetate din eton armat si timpanele( ,n conditiile specificate din contract(. 601.1.2
 3. Luna trecută, Consiliul local al comunei Nicolae Bălcescu a aprobat actualizarea devizului general si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitie Construire poduri, podețe și punte pietonală în comuna Nicolae Bălcescu, județul Vâlcea la valoarea totală de 5.480.456 lei (1,1 milioane de euro)
 4. Proiect Podete acces catre proprietari in zonele asfaltate - fonduri guvernamentale si fonduri proprii · Construire Dispensar Uman in Nicolae Balcescu cu dotarea de laboratoare specializate pe fonduri europene · Realizare de proiecte pentru agrement in satele comunei N. Balcesc
 5. Consiliul Judeţean (CJ) a eliberat, luna trecută, zeci de avize urbanistice pentru proiecte de investiţii din judeţ. Cele mai frecvente iniţiative ale primăriilor din mediul rural fac referire la modernizarea de drumuri şi lucrări la reţele de utilităţi. Printre localităţile care au obţinut autorizaţii de construire se numără comunele Oţeleni (asfaltare drumuri comunale.
 6. Zamówienie: Bacău - Servicii de consultanţă- proceduriă de achiziţie a lucrărilor- Construire poduri si podete

Retea de rigole betonate pe drumuri locale si podete de

 1. ante. Notificare incepere lucrari-19.10.2015
 2. construire podete, reabilitare strazi, consolidare mal parau lovnic (regim de urgenta) statie de baza pt. servicii de comunicaȚii electronice pod peste raul olt dj 105 km0+660 consiliul judetean brasov voila modernizare dc 25 km 8+200 - 8+703 bogataoltenia dopca mateias construire gard Şandru gizel
 3. STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ 2014-2020 JUDEȚUL BUZĂU COMUNA ODĂILE 1 CAPITOLUL I - INTRODUCERE Dezvoltarea durabilă este dezvoltarea care urmăreşte satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile nevoi
 4. construire - sectie de productie prefabricate din beton pentru constructii: 05.07.2021: comuna nicolae balcescu: canale colectoare, drumuri adiacente si construire podete de trecere in satele nicolae balcescu, dorobantu, comuna nicolae balcescu: 29.06.2021: cn apm s
 5. Florin Popescu | Bucureşti, Bucureşti, România | Inginer constructor la SC EuroLemn Trans SRL | Indeplinirea cu succes a sarcinilor de servici, dorinta de invatare continua pentru buna desfasurare a activitatilor, usurinta in adaptare, abilitai de comunicare | 0 contact | Vizualizați pagina inițială a lui Florin, profilul, activitatea, articolel
 6. - podete tubulare cu diametrul de Ø800 mm — 2 buc. Lucrari prevazute: Pag. 2 7 - construire strat de uzura din mixtura asfaltica tip MAS 1; - construire strat de legatura din mixtura asfaltica tip BADPC20; - construire strat din piatra sparta; - construire strat de fundatie din balast; - construire strat de forma din balast in grosime de 10 cm
 7. istrativ - teritoriale, respectiv, comune si 658 de sate. Alaturi de judetele Brasov, Sibiu, Covasna, Harghita si Mures, judetul Alba intra in componenta Regiunii de.

DRUMURI SI PODURI Normative Constructi

Dumitrescu Anca - Manager Proiect, tel. 0765 544 506... Firsa Alexandru - Specialist AutoCad, tel. 0761 133 81 A doua autorizatie de construire pe care am emis-o este pentru Autostrada Transilvania, tronsonul dintre Mihaiesti si Zimbor - primul din judetul Salaj. Pe cei 13 km ai sectiunii se vor construi: Un nod rutier la Zimbor 11 poduri (2,2 km lungime totala) 21 de podete, O parcare de scurta durata (de-o parte si de alta a drumului)

Prodeximp - Portofoliu - CONSTRUCTII EDILITARE SI CIVILE

ANUNȚ - ACHIZIȚIE DIRECTĂ: Execuție lucrări pentru obiectivul CONSTRUIRE SANTURI SI PODETE ÎN SATELE NICȘENI, DOROBANȚI, DACIA, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI 14 mai 2021 6 atasamente Mai multe. Vremea. Ora locala. 22:19 Astazi 2 august 2021 °C m/s marți 3 august 2021. Autorizația de construire este un document obligatoriu atunci când cetățenii doresc să construiască, să consolideze sau să repare o construcție deja existentă, potrivit legislației specifice. Iar lipsa autorizației nu e o chestiune ce poate fi trecută cu vederea, în teorie, mai ales că vorbim de amenzi cu multe zerouri. Sunt, totuși, unele situații în care legea stabilește. Proiect Autostrada Orastie - Sibiu. Amenajare Penthouse Bucuresti. Lucrari Loturi 1 Orastie -Sebes. Lucrari de deszapezire DN 14 pe tronsonul KM 29 - 89+400. Reabilitare DN 19. Trecere la nivel CF DN19 Secuieni. Reabilitare drumuri nationale: pregatire, predare carte tehnica constructii podete. Lucrari amenajare interioara refacere 2 podete pe dj 127, de la km 18+200 si km 21+700 dom. public dom. public 18 10.07.2017 3 consiliul judetean harghita pauleni ciuc pauleni ciuc ac.nr.46/2014-continuarea lucrarii - modrnizare sistem rutier dj 123e dom. public dom. public 19 14.07.2017 4 adorjan pal ciucsangeorgiu potiond construire grajd cu sura 50476 50476 20 24.07. Construire rigole, podete și trotuare în Comuna Cenade, Județul Alba pe Strada Principală, Strada Borșului, Strada Rozorului și Strada Huhurezului Eficientizare energetică clădire Primărie Construire Capelă Proiecte realizate 2016 - 2020 : Modernizare străzi interioare Comuna Cenad

Scurta prezentare Primaria Poiana Mar

Project ANK UTIL, Constanta, Romania. 160 likes · 100 talking about this. Centru de excelență in Proiectare & Constructii. Ne-am adus contribuția în peste 600 de clădiri-Institutii de patrimoniu.. AM PODETE PDF. Dan Stan. B. PIESE DESENATE1/D1 -Plan de încadrare în zonă DC193 -Ceica -Inceşti 1/D2 -Plan de încadrare în zonă DC195 -Ceişoara -Cotiglet 1/D3 -Plan de încadrare în zonă DC197 -Corbeşti 2.1/D1 -Plan de situaţie DC193 -loc. Inceşti -km 0+000 ÷ km 1+0,86 2.2/D1 -Plan de situaţie DC193 -loc. Inceşti -km 1+086 ÷ km. În comuna timişeană Fârdea a început un amplu proiect de construire de poduri şi podeţe. Mai exact, este vorba despre două poduri şi două podeţe peste râul Hăuzeasca, iar scopul proiectului este fluidizarea traficului. Fondurile necesare lucrării sunt obţinute prin PNDL. Valoarea totală a contractului de lucrări este de peste 2 milioane de lei, ia

DESPRE NOI - Utilaj Pres

construire locuinta, copertina garaj, refacere imprejmuire si racord la utilitati str. mihai viteazu, nr.12, or. tÂrgu ocna, jud. bacĂu 24 luni 49 49 din 23/04/2021 sucursala regionala de cai ferate galati prin riga adrian ioan, reprezentant al sc consis proiect srl lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata Imbunatatire infrastructura rurala prin construire de poduri si podete in com. Malaia, cu satele a artinatoare Malaia, Saliste si Ciunget Extindere si reabilitare sistem de alimentare cu a a com. Malaia, jud. Valcea Reabilitare drum Bucureasa Reabilitare drum Valea Runcului Cale acces Dealul Negru — Bagau Cale acces pod raul Lotr

Reabilitare, modernizare si extindere podet - punct

Autorizatia de construire: Cand este obligatorie si ce

 1. Investiţii masive la Chirnogeni: milioane de euro pentru poduri şi podeţe! Primăria Chirnogeni cheltuie peste trei milioane de euro pentru construirea unui pod și a câtorva zeci de podețe, pe baza unui contract atribuit prin procedură simplificată, fără organizarea de licitație electronică
 2. istratiei publice este, în aceastã perioadã, realizarea tuturor podetelor si podurilor, în cel mai scurt timp, pentru cã din urmã va veni asfaltarea unei retele de drumuri de circa 10.
 3. Două contracte de lucrări, în valoare totală de 34,2 milioane de lei, pentru modernizarea a 14 poduri și podețe au fost atribuite de către Compania Națională de Căi Ferate CFR SA
 4. Lucrările de construire a centurii de sud a Timioarei continuă. Muncitorii se axează acum pe finalizarea podurilor, a podețelor și a conexiunilor cu drumurile cu care se intersectează varianta de ocolire. Pe șantierul variantei de ocolire Timișoara Sud sunt finalizate circa 80% din cele 44 de podețe din corpul centurii. Muncitorii antreprenorului Tirrena Scavi lucrează [
 5. 6.C - Construire reabilitare capuri de podete la tuburile instalate Localitatea Perieni Sediul Primãriei Localitatea Perieni Localitatea Perieni Utilaj propriu/ Beneficiarii 416 Firmä specializatä / Beneficiarii 416 Firmã specializatã / Beneficiarii 416 Firmä specializatä In functie de necesitäti In permanentä In permanentä I

De la construire cladiri rezidentiale, hoteluri si birouri la amenjare interioară si compartimentare, executam proiectele imobiliare dorite. Amenajari trotuare si Podete de Acces, Gorgota, Ploiesti admin_dev 2020-10-16T16:06:17+00:00. Amenajari trotuare si Podete de Acces, Gorgota, Ploiesti Amenajari exterioare Alimentare cu apa in Deleni si Oteleni; poduri și podete in Oteleni, comuna Hoceni, judetul Vaslui; Captări apă pe pașunile satelor din comuna Hoceni; Centrul administrativ comunitar Hoceni; Construire şi dotare cămin cultural, incluzând în cadrul clădirii și biblioteca, sat Hoceni, comuna Hoceni, judeţul Vaslu Compania Nationala de Cai Ferate CFR - SA organizeaza licitatie publica pentru: Lucrari de reabilitare poduri, podete si tuneluri de cale ferata SRCF Galati, 129.735.366 lei. Procedura de achizitie publica este organizata pe 4 (patru) loturi. Proiectele se incadreaza în Programul Operational Sectorial - Transporturi, Axa prioritara 2 Constructie acoperis intro apa. Nu sunt necesare referiri la riscul de incendiu întrucât acesta se. Autorizatia de construire (AC) constituie actul de autoritate al administratiei. Bună seara, Aș vrea să știu dacă actele necesare pentru acordul notarial al vecinilor pentru schimbarea

A doua autorizatie de construire pe care a emis-o este pentru Autostrada Transilvania, tronsonul dintre Mihaiesti si Zimbor - primul din judetul Salaj. Pe cei 13 km ai sectiunii se vor construi: un nod rutier la Zimbor, 11 poduri (2,2 km lungime totala), 21 de podete si o parcare de scurta durata (de-o parte si de alta a drumului) Construire santuri pluviale si podete de acces str.Eroilor si str.Privighetorilor, sat Corod, comuna Corod, judetul Galati Consiliul Local Corod: 20.10.2014 Module vanzare legume-fructe SC Administratia Pietelor Agroalimentare SA: 17.10.201

Primaria comunei Tanacu, judetul Vaslu

Locuitorii comunei sucevene Marginea, disperati ca autoritatile nu au reusit sa construiasca un pod timp de opt luni, au pus mana de la mana si l-au construit singuri intr-o singura zi. Nu au termina 45221112-0 - Lucrari de constructii de poduri feroviare. 79341000-6 - Servicii de publicitate. Valoarea estimata fara TVA: 129.735.366 lei. Criterii de atribuire: Pretul cel mai scazut. Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare: 32 luni incepand de la data atribuirii contractului temporara de construire si schimbare destinatie teren (S=2164 mp) din zona institutii si servicii publice si locuinte in subzona institutii si servicii pentru amplasare spatiu comercial si amenajare drum si acces (Sstud=3210 mp)-oras Baicoi, strada Republicii nr. 103, nr. Cad. 23501, T 12, P 973, 974 , beneficiar David Gratiela Ioana

Proiecte de investiţii - Comuna Filipen

953 -2003 IPTANA. Grigore Valcu. -2003 IPTANA 50 DE ANI DE ACTIVITATE CUVÂNT ÎNAINTEAnul 2003 înseamnă pentru institutul nostru aniversarea a 50 de ani de activitate, şi confirmarea deplină a faptului că IPTANA este un nume de referinţă apreciat atât în ţară cât şi în străinătate.Un eveniment care survine într-un an în care. OBIECTIV: Lucrari de refacere 2 podete, sat Paltinata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau Beneficiar: COMUNA GURA VAII Proiectant: S.C. ANGISERG CONSULT SRL ONESTI Lucrari de refacere 2 podete, sat Paltinata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau DEVIZUL GENERAL Anexa Nr. 7 al obiectivului de investitii Conform H.G. nr. 907 din 2016 Nr. crt Construire si refacere trotuare 2010 71122,53 finalizat 8. Refacere si construire de santuri si podete 2010 76767,7 finalizat 9. Extindere alimentare cu apa si sistem de canalizare menajera studiu si proiect 2010 45000 finaliza TIMISOARA. Odata ce la finele lunii trecute Ministerul Transporturilor a emis Autorizatia de Construire 2, aferenta lucrarilor de pe amplasamentul suplimentar din coridorul de expropirere al centurii sud Timisoara si a deciziei de expropriere, antreprenorul poate demara lucrarile la intersectia cu Drumul Boilor si alte sensuri giratorii, respectiv la relocari de utilitati. CITESTE SI. Bugetul programului de construire a podurilor si podetelor in mediul rural, Poduri si Podete, a fost suplimentat cu doua miliarde de lei, si a fost prelungit cu un an, pana la finele lui 2009, conform unei decizii adoptate, miercuri, de Guvern

PORTOFOLIU - Utilaj Pres

Comuna Caiuti anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Amenajare poduri si podete in satele Pralea punct Praja, Blidari punct Condeesti, Caiuti punct Tarcu din comuna Caiuti, judetul Bacau Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23 si la sediul COMUNA CAIUTI din comuna Caiuti. Hotarare nr. 1307 din 4 noiembrie 2009 pentru implementarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural pe anul 2009, instituit prin Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rura Construire pensiune agroturistica P+M, amenajare bazine piscicole, anexe gospodaresti, imprejmuire, fosa septica, in Catunul Muncel situat in extravilanul satului Gemenea, comuna Stulpicani Modernizare cai acces (podete, consolidare maluri) amenajari utilitati(apa, energie eoliana) la motel Castelul Ros construire sistem rutier, santuri, podete pe strada dispensarului; amenajare trotuare, santuri de scurgere a apei si podete pe strada noului. comuna dumbravita judetul brasov,comuna dumbravita, strada noului si dispensarului, continuare lucrari la fabrica de prefabricate birouri si anexe, accese, platforme- a.c 19/13.03.200

Motor de cautare coduri CPV. Vocabular comun privind achiziţiile publice adoptat prin Regulamentul (CE) nr. 213/2008. CPV constă într-un vocabular principal pentru determinarea obiectului unui contract, şi într-un vocabular suplimentar pentru adăugarea unor informaţii ulterioare de calitate Construire camin cultural Poiana Stampei, jud. Suceava. podete tubulare, aparari maluri din gabioane, santuri si rigole din beton de ciment, montare parapet, montare indicatoare de circulatie. Beneficiar: Comuna Dorna Arini Perioada executie: 17.08.2012-25.08.2014. WIFI4EU. Alimentare cu apa in Deleni si Oteleni; poduri și podete in Oteleni, comuna Hoceni, judetul Vaslui. Captări apă pe pașunile satelor din comuna Hoceni. Centrul administrativ comunitar Hoceni. Construire sediu Primăria Hoceni, comuna Hoceni, județul Vaslu. Alimentare cu apă potabilă în satul Barboşi, comuna Hoceni, judeţul Vaslui

Licitatia.ro - construire de santuri betonate si podete ..

Nr Crt Data Document Deschide; 1: 21.12.2020: Invitație participare prin depunerea de oferte la atribuirea prin achiziție directă a contractului de Supralărgire Drum comunal betonat și construire accese rutiere la proprietari în satul Călinești, comuna Dărmănești, județul Suceava,Formulare,Caiet de sarcin SC CONTINENTAL FRUITS COOPERATIVA AGRICOLA - Construire hala si echipamente pentru flux procesare fructe, Calan. CNCF CFR SA -Lucrari de reabilitare poduri podete si tuneluri linia CF 116 Filiasi -Livezen Biroul Drumuri Publice. Atribuţiile principale ale Biroului Drumuri Publice : - Asigura verificarea sesizarilor repartizate , redacteaza si transmite raspunsurile la sesizarile petentilor, raspunde de soluţionarea, în termenul prevazut de legislatia in vigoare privind regimul petitiilor si respectiv accesul liber la informatii publice. About SC FIVE FOX SRL - CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI DESFIINTARE ANEXE C1, C2, C3, C4. ». By APM Gorj 22/01/2021 22/01/2021. U.A.T. COMUNA BĂLEŞTI - Constituirea sursei de rezervă pentru sistemul de alimentare cu apă a satelor Tălpășești, Cornești, Stolojani și Găvănești, comuna Băleşti, jud. Gorj În comuna Fârdea a început un amplu proiect de construire de poduri şi podeţe. Mai exact, este vorba despre două poduri şi două podeţe peste râul Hăuzeasca, iar scopul proiectului este fluidizarea traficului. Fondurile necesare lucrării sunt obţinute prin PNDL. Valoarea totală a investiţiei depăşeşte cu puţin 2,3 milioane de lei

Receptie la terminarea lucrarilor: "Amenajare curte