Home

Fazele succesiunii ecologice

Care sunt fazele succesiunii ecologice? - 418767 nutellas nutellas 16.12.2014 Biologie Liceu Care sunt fazele succesiunii ecologice? 1 Vezi răspunsul savudanny872 savudanny872 1. denudarea 2.inigrare Succesiunea ecologica. Stadiile succesiunii ecologice. Explicati notiunile de climax si homeostazie. Teoriile climaxului. - Ecologie mediu - Succesiunea ecologica. Stadiile succesiunii ecologice. Explicati notiunile de climax si homeostazie. Teoriile climaxului. Succesiunea ecologica Orice siste -Fazele mature - caracterizate printr-un număr mare de specii, lanţuri trofice lungi, producţie primară scăzută, stabilitate mare. Omul trebuie să înţeleagă necesitatea menţinerii ecosistemelor mature. 5. Când ecosistemul, deplin format, dobândeşte o stare staţionară în timp, se ajunge la climax. 6 Măsurarea succesiunii fazelor. Pagina precedentă. 1 imagine 2. Sonraki. În general, în sistemele trifazate, provoacă inversarea motoarelor în cazul unei schimbări a sursei de tensiune în timpul fazei. Prin urmare, adesea este necesară cunoașterea succesiunii fazelor. Dispozitivele care controlează și determină secvența de faze se. Fazele succesiunii. Succesiunea vegetatiei consta dintr-o serie de stadii (faze) care alcatuiesc o serie succesionala si care au fost diferentiate de Clements (1916, 1928) in ordinea urmatoare: 1. Denudarea teritoriului, datorata actiunii unor factori perturbanti topografici (alunecari, eroziune, depunere), climatici (seceta, inghet, zapada.

4675. Dezechilibre ecologice:Intre cele 4 populati exista un echilibru cantitativ:exista atatia indivizi intr-o populatie cati poate hrani populatia anterioara. Echilibru dintre doua verigi invecinate ale lantului trofic nu este fix.El este permanent modificat de factorii intamplatori care fac sa creas Ecologie si protectia mediului - suport curs ID- Doru Ioan MARI Cursul de Ecologie şi Protecţia Mediului face parte din structura modulului de discipline de specialitate aplicative din semestrul 4. Cursul dezvoltă competenţe specifice, contribuind la formarea profesională a cursanţilor bazându-se pe principiu Perioadele şi fazele de creștere şi dezvoltare a plantelor legumicole (ontogeneza). 1. Stabilirea originii și ariei Cultivarea legumelor ecologice Referat Prezentarea referatului Alcătuirea succesiunii de culturi legumicole pentru diferite tipuri de teren protejat. 8 Total 20 Perspective ecologice . Marime: 5 kb Descarcari: 2152 . Omul ar trebui sa constientizeze ca el respira in fiecare zi aerul , si daca il polueaza va inrautati situatia planetei, pe care inca unii incearca sa o protejeze impotriva acestor efecte nocive care o distrug putin cate putin, si poate pana cand omul isi va da seama ce-a facut s-ar putea sa fie prea tarziu

Metode şi tehnici de previziune 3.11 Metoda scenariilor Constă în construirea unor structuri şi evoluţii viitoare prin reprezentarea succesiunii probabile a evenimentelor, avansând treptat, din prezent spre viitor. Aceste secvenţe logice, de evenimente în devenire, sunt concepute sub formă de variante posibile HG 261 08/07/1994 - Portal Legislativ. HOTĂRÎRE Nr. 261 din 8 iunie 1994 pentru aprobarea unor regulamente elaborate în temeiul art. 35 şi 36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în construcţii. EMITENT Fazele de producere a unei succesiuni de vegetaţie. Caracteristica măsurilor silvotehnice de dirijarea a succesiunii vegetaţiei forestiere în sensul dorit. 20. Particularităţile reconstrucţiei ecologice a arboretelor de stejar din Republica Moldova. Particularităţile reconstrucţiei ecologice a arboretelor de stejar din sudul. Aspecte ecologice . Bratul stang al Dunarii, numit Dunarea Veche, este caracterizat prin procese active de eroziune activa si sedimentare. In aceasta parte, raul formeaza meandre si un numar mare de ostroave. Datorita caracteristicilor hidro-morfologice, acest sector este foarte important . pentru biodiversitate

Fazele sunt aceste etape prezentate detaliat. Suntem adep ii unei cât mai clare delimit ri între conceptele managementului de proiect. O alt clasificare este cea propus de Rodney Turner (2004: 63) care insist mai mult pe ceea ce am considerat noi etape: 1 fazele de execuție și are acces la întreaga documentație; remarcate deja cu ocazia succesiunii lui la Scaunul Sfântului Petru, în . 484 La început am discutat de probleme ecologice, mai apoi de crize ecologice, iar acum vorbim de catastrofe ecologice spunea el Particularităţile ecologice ale organismelor. Comunităţi de organisme. Mediul şi biotopul. Structura etajată a mediului natural. Fazele de producere a unei succesiuni de vegetaţie. Caracteristica măsurilor silvotehnice de dirijarea a succesiunii vegetaţiei forestiere în sensul dorit Referat antreprenor de succes. Obiect al transmisiunii succesorale poate să îl constituie fie întregul patrimoniu al defunctului (transmisiune universală), fie o cotă parte din acest patrimoniu (transmisiune cu titlu universal), fie un bun sau altul - individual determinat sau de gen - din acest p

Care sunt fazele succesiunii ecologice? - Brainly

O Scribd é o maior site social de leitura e publicação do mundo Biotehnologii de tratare a deseurilor organice . Biotehnologia compostarii. Caracteristici generale ale compostarii . Desi poate parea un simplu proces de putrezire si descompunere a materiilor organice, compostarea a fost definita de numerosi oameni de stiinta, preocupati temeinic de intelegerea intimitatii acestui process succesiunii ceramicii au fost folosite complexe închise, reprezentate de locuințe cu un număr mare de vase întregi și care pot fi bine comparate cu secvența ceramică de la Dunărea de Jos. Potrivit ultimului eșantion de date 14C din Serbia, datorate lui D. Borić, faza Vinča D s-ar f Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ultima actualizare : Ordonaţa de urgenţă nr. 59 din 24 iunie 2021. Ediție adnotată cu Normele metodologice aprobate prin H.G. 1/2016 Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Larga aplicare în drept a logicii a determinat apariŃia unei discipline noi, de graniŃă în sfera dreptului — logica juridică. — Metoda istorică - realizează cunoaşterea fenomenului juridic pe bazele evoluŃiei sale istorice, a succesiunii etapelor de dezvoltare a 18. 18 acestuia Alexandra Simon-Gruiţa BiOLOGie manual pentru clasa a XII-a Filiera teoretic Hotărârea 766/1997 ( HOTARARE Nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

Succesiunea ecologica

Evolutia ecosistemelor - SlideShar

PLAN 08/06/2016 - Portal Legislativ. PLAN DE MANAGEMENT din 8 iunie 2016 al sitului Natura 2000 ROSCI0103 Lunca Buzăului. EMITENT. MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 705 bis din 12 septembrie 2016 Respectarea succesiunii operațiilor de prelucrare manuală și mecanică a reperelor conform fișelor tehnologice 5.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.6. Responsabilizarea pentru asigurarea calității reperelor prelucrate manual și mecanic 5.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă. 1.1. sesizarea succesiunii logice a secvenţelor dintr-un mesaj oral - formulări de întrebări şi răspunsuri; - jocuri didactice. 1.2. dezvoltarea capacităţii de a opera corect cu cuvintele în diferite situaţi CADRUL GEOGRAFIC - POZITIA GEOGRAFICA SI LIMITELE. Situat in partea de SV a Romaniei, la intersectia paralelei 45 0 2' latitudine N cu meridianul 23 0 17' longitudine E, la jumatatea distantei dintre Ecuator si Polul Nord, municipiul Tirgu-Jiu se afla in plina zona temperata, cu cele mai favorabile conditii climatice pentru dezvoltarea vietii omenesti LUCRARE DE MAISTRU. TEMA LUCRARII DE MAISTRU: MENTENANTA SISTEMULUI DE FRANARE LA AUTOCAMIONUL DAC -665 T. INTRODUCERE. Inca din cele mai vechi timpuri, omul a cautat metode prin care sa poata transporta diferite materiale sau hrana de la distante mult mai mari

Măsurarea succesiunii fazelor - Belgelendirm

economic sunt caracteristice fazelor timpurii ale succesiunii ecologice, i nu celor trzii. Nu se pot generaliza fazele succesiunii i nici modificrile structurale, funcionale i informaionale pentru toate tipurile de ecosisteme, mai ales c fiecare dintre acestea au particulariti morfo-structurale. Dinamica nu este neaparat evolutie CONDIŢIONAREA NĂMOLULUI 9.8. DESHIDRATAREA NĂMOLULUI 9.9. USCAREA 9.9.1. Fazele procesului 9.9.2 Teoria uscării nămolului 9.9.3. Principalele sisteme de uscare a nămolului 9.10. Categoriile ecologice. Structura flori stică a covorului vegetal, al unei anumite zone, este rezultatul unui lung şi complex p roces de adaptare, al diferite lor specii de plante, la condiţiil

Referat: Succesiunea Vegetatiei Forestiere (#434467) - Gradu

  1. Obiectivul strategic 1: Integrarea în spațiul european - Dezvoltarea transporturilor, energiei, urbanizării, coridoarelor culturale și ecologice la nivel național și transfrontalier, în vederea realizării coeziunii teritoriale, a cooperării și integrării cu restul regiunii și în spațiul european
  2. Hotărârea 346/2021 - Aprobarea Documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem rutier în ampriza existentă strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca
  3. Revista pentru Dezvoltare Bazată pe Cunoaștere este o publicație înregistrată oficial ISSN 2393-2112 / ISSN-L 2393-2112 în România / București de către Free Mind Publishing în colaborare.

Referat dezechilibre ecologic

(PDF) Ecologie si protectia mediului - suport curs ID

Amorul-propriu igi gdsegte ir fluxul pi refluxul valurilor sale continue o expresie fideli a succesiunii furbulente a gAndurilor sale gi a vegnicelor. salefiL.ffi; nh-o zi te iubegti gi intr-alta nu. Este normal sd avem suipuri gi coborAguri in raporturile noastre cu noi ingine, Aceste oscilafii ale stimei de sine sunt legitime pi utile MODIFICAT HG1137 din 12.10.16, MO355-359/14.10.16 art.1227 În temeiul prevederilor art.2 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 154 din 1 iulie 2016 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr. 230-231, art.486), art. 21 din Legea nr. 243-XV din 8 iulie 2004 privind asigurarea subvenţionată a riscurilor de producţie în agricultură (Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(PDF) Ecologie şi protecţia mediului Cogalniceanu Dan

pseudoartere(experi)mentale. 5 Implicaţia formală între p şi q. 6-8 Logica formală a variabilelor limitate la domeniul de valabilitate al sistemului ce le conţine. 10-12 Funcţii propoziţionale. 16 Simplificare, silogism, import. 17 Compunere, 18 negaţia. 20 Funcţie propoziţională. 25-27 Relaţii. 27-28 Clasa şi relaţia membrului cu clasa, 30 Casa de primitive şi clasa nulă. 36. SIMPOZIONUL JUDEŢEAN PERSPECTIVE EDUCAŢIONALE‖ — VOLUM CUPRINZÂND LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI — Organizator: — Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş Coordonatori: — prof. Bogdan. Gheorghe MustaÅ£ I.2.l.I Atmosfera 1.2.1.2 Litosfera 1.2.L3 Hidrosfera 1.2.1.4 Sistemul climatic 1.2.L5 Distribufia spafialS a mediului fizic, chimic gi biologic 1.2.1.6 Organizwea ierarhic[ a mediului . .J SISTEMELE ECOLOGICE I .3.1 Identificarea sistemelor ecologice 1.3.2 Semnificalia gi tendinfele aplicflrii modelSrii matematice in ecologia sistemicd I.

O persoană care antici-pează că va avea nevoie foarte curând deeconomiile sale, pentru anumite cheltuieli importante, poate alege sa stea acasă pe perioadavacanţei;o fazele ciclului economic. În fazele de dezvoltare, cei mai mulţi turişti vor căutaservicii de un înalt nivel calitativ, în timp ce în fazele de depresiune. An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Construcţiile reprezintă lucrările concepute şi executate pentru îndeplinirea unor funcţii economico-sociale sau ecologice. Ele sunt caracterizate, de regulă, în raport cu necesitatea de adaptare la condiţiile locale de teren şi de mediu, cu durata mare de utilizare, cu volumul important de muncă şi de materiale înglobate. Art. Din cauza lui Ioan Iliescu (Iscarioteanu)-dimpreună cu toţi ai săi ce refuză pocăinţa, (prin care pot da toate gândurile toaletare, demonice, din inimile neinnoite Matei, cap.15/10-20), va fi clătinat din temelii Neamul Românesc :Voi mai clătina încă o dată nu numa

Tp 7,64 conform succesiunii i schemei tehnologice Cheltuilile directe pentru remumerarea muncii vor fi Cm.d Tp 7,64 lei Din fondul de salarizare i fondul suplimentar se fac urmtoarele defalcri 39. pentru asigurarea social 26% pentru asigurarea medical 2% Npr ) 10,69 lei 10 Read this essay on Managementul Resurselor Umane. Come browse our large digital warehouse of free sample essays. Get the knowledge you need in order to pass your classes and more. Only at TermPaperWarehouse.co a. fazele procesului de conducere b. frecvenţa cu care sunt luate c. orizontul de timp pentru care se adoptă d. posibilitatea de prevedere e. numărul de persoane care participă la elaborarea şi fundamentarea lor . ANS: C. 8. Deciziile strategice se caracterizează prin faptul că: 1. se referă la probleme majore ale întreprinderi Articole din categoria Legislatie - Cel mai mare site de afaceri din Romania. Fa-ti un stand de prezentare si vinde-ti marfa in doar 3 minute. Inscrierea este gratuita. Catalog de produse, firme, cereri si oferte de la producatori, distribuitori, importatori si exportatori. > Articol: Regulamente de calitate in constructi Dicționar dexonline. Definiții pentru conservare a naturii din dicționarele: DE, DEX '09, DEX '98, NODEX, MDA2, DEXI, DTM, DGE, DLRLC, Petro-Sedi

Retrouvez toutes les discothèque Marseille et se retrouver dans les plus grandes soirées en discothèque à Marseille Studiile ecologice complexe efectuate asupra formaţiunilor vegetale din masiv au mai adăugat la cele cunoscute încă 27 specii şi 7 varietăţi de briofite, cifra acestora ajungând în final la 104 specii şi 7 varietăţi- a se vedea anexa nr.6 Fazele succesiunii ecologice ale unui ecosistem23 Rolul analizatorilor in adaptarea la mediu a omului?? Rolul analizatorilor in adaptarea la mediu a omului??Dacă puteți să faceți un referat sau o compunere m ar ajuta enorm mulțumesc Rolul analizatorilor in adaptarea la mediu a omului??REPEDEEE DAU COROIDA SAU COROANA CUM SE. elemente ecologice. Spirala calitatii este un concept similar (fig.1.7), in care repetarea in timp a succesiunii etapelor trebuie sa se faca la un nivel al calitatii (notat, in figura, Q) din ce in ce mai inalt. astfel incat fazele se regasesc pe ciclul urmator la un alt nivel calitativ. Informatiile si experienta dobandite pe parcursul. Problemele ecologice sunt de o importanta majora pentru wiccani, iar pentru asta au capatat reputatia de a fi grijulii fata de natura, dorind sa protejeze mediul. Wicca este o religie a naturii, iar practicantii vad Zeita in toate, o onoreaza in toate, traind in armonie cu natura

Perspective ecologice - Referat

Transcript 10 m/s). 14 Numărul de cilindrii motoare monocilindrice; motoare policilindrice. 15 Dispunerea relativă a cilindrilor a. motoare în linie; b. motoare în V; c. motoare cu cilindrii opuşi (boxer); d. motoare în stea (simplă sau multiplă); e. motoare în evantai (3 linii de cilindri sau în W); f. motoare în X; g. motoare cu două linii d Pe baza acestor metode, a ntreprins cercetri care i-au permis s neleag parial mecanismele succesiunii cosistemelor din primele faze pn n stadiul de ecosistem matur, denumit i stadiul de c limax climatic (E. Clements, 1916). n aceeai perioad a crescut interesul pentru cerc etrile referitoare la dinamica populaiilor. R

Metode si tehnici de previziune - SlideShar

Aşa fiind, litigiul declanşat pe baza succesiunii unor acte şi fapte materiale decurgând din raporturile de muncă, nu poate fi calificat ca având conotaţie penală şi deci, nu poate pune în evidenţă intenţia inculpatului de vătămare a intereselor legale ale părţii vătămate, neputând da naştere unui raport juridic de drept. Metodologia predarii disciplinelor tehnice. Mecanica aplicata ,Sisteme de transmitere a miscarii,Masurari tehnice, Tehnologie generala mecanica ,Elemente de conceptia produselor,Transmisii mecanice, Asamblari mecanice ,Elemente de proiectare, Tehnici de masurare in domeniu,Sisteme si tehnologii de fabricatie sunt module care fac parte din. Ulterior, C. Elton, (1927) a evideniat rolul nielor ecologice n funcionalitatea biocenozelor i a descris n termeni cantitativi piramida trofic (piramida eltonian). n anul 1930, E.Birge i C. Juday determinnd bilanul energetic din lacuri, au dezvoltat ideea de productivitate primar, iar n anul 1935, A. Tansley definete ecosistemul ca unitate.

• Depozitarea produselor pe baza de ZnO iesite din uz nu pune probleme ecologice, oxidul de zinc nefiind toxic pentru mediu sau pentru organismul uman. ‐ Contributie romaneasca (recenta) si obiective propuse (viitor) - S-au realizat celule solare folosind nanoparticule de TiO2 obtinand un randament global al celulei de 9.6% Niciuna din fazele experienţei nu poate fi o realitate fără Duhul Sfânt. Dar Duhul Sfânt nu-Şi poate face lucrarea până când omul nu e dispus să îngăduie lui Dumnezeu să pună stăpânire pe viaţa lui (vezi Apoc.3,20). Şteargă. [Să fie şterse, Nitz]. De repetate ori în Scriptură iertarea păcatului e zugrăvită ca o. n derularea succesiunii ecologice exist cteva tendine generale: 1. Dezvoltarea progresiv a solului: creterea grosimii, a coninutului de materie organic; odat cu maturarea solului are loc o difereniere a orizonturilor sale. 2. Cresc diferenele ntre stratele de diferite nlimi ale comunitii de plante 3 Cauzele succesiunii ecologice Cel mai adesea, succesiunile ecologice rezid n modificrile mediului, sub influenta uneia sau mai multor specii. Astfel, ntr-o regiune recent incendiat, mesteacnul, exigent fa de lumin i ale crui semine sunt uor transportate de vnt, este primul arbore colonizator Una dintre marile preocupări ale lui Teodoric era și asigurarea succesiunii, el neavând urmași de sex masculin. Dorind cu orice preț să'și asigure un moștenitor, aduse din Spania pe Eutaric, din stirpea amalilor și în 515 îi dădu de soție pe fiica sa, Amalasunta

HG 261 08/07/1994 - Portal Legislati

Cunoaterea condiiilor ecologice n care plantele legumicole s-au format i au evoluat prezint un interes major pentru cultura legumelor, ntruct prin dirijarea tehnologiei de cultur, trebuie asigurate condiii de mediu ct mai apropiate de cele n care plantele au evoluat Probleme juridice ale asigurarii riscului de mediu si repararii daunei ecologice. Rezolutiunea, rezilierea si reducerea prestatiilor. Principii care guverneaza materia contractelor administrative in fazele premergatoare, ale incheierii si executarii contractului. Unele observatii referitoare la criteriul conditiilor de tragere la. Disciplina Psihologie educationala si Psihologia dezvoltarii, realizeaza o integrare a cunostintelor de baza din domeniul psihologiei educationale si dezvoltarii, având ca scop formarea viitoarelor cadre didactice din perspectiva modelului scientist-practitioner (cercetator ce aplica permanent rezultatele în practica).Structura cursului reflecta aceasta orientare facilitând familiarizarea.

Studiile de impact asupra mediului - rasfoiesc

Nu avem nici un control asupra succesiunii evenimentelor. Trebuie să acceptăm asta și să lăsăm în urmă câteva amprente interpretative ale trecutului nostru, încercând să gândim și să stăpânim timpurile noastre atât cât este posibil, ceva de care oricum mă îndoiesc profund Stabilirea succesiunii unităţilor de învăţare şi detalierea conţinuturilor tematice pentru fiecare unitate în raport cu competenţele care le sunt asociate. Alocarea timpului considerat necesar pentru fiecare unitate de învăţare, în concordanţă cu competenţele vizate. Structura planificării calendaristic Daca jumatatile se realizeaza prin simpla divizare a probelor luate in ordinea succesiunii lor, rezultatele din jumatatea a doua pot fi influentate fie pozitiv, de antrenarea in activitate, un randament neîntrerupt, oscilaţiile datorându-se unor diverşi factori (starea psihică, starea fizică, condiţii ecologice). Moldova [GC], § 131). 205. Cererile referitoare la prevederile Convenţiei în privinţa cărora Statul respondent a formulat o rezervă sunt declarate incompatibile ratione materiae cu Convenţia (a se vedea de exemplu, Kozlova and Smirnova v. Latvia (dec.)), condiționând că rezervarea este considerată de Curte ca fiind

Curs management-proiect - SlideShar

OFERTĂ- SCDVV Blaj- Soiuri si clone de vita de vie- VIN SPUMANT- arbori şi arbuşti ornamentali- anul 2017; Carti publicate: Pentru prima datã la SCDVV Blaj s-a testat eficacitatea fungicidelor de sintezã organicã, pe bazã de zineb, captan, faltan (Aspor, Captadin); Tehnici,tehnologii pomi-viticole; Noutati pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor; Doamna dr. ing. Liliana. Pentru conservarea structurii ecologice la scara complexelor macroregionale de ecosisteme este necesar sa se identifice configuratia viabila a unui 101) Ariile protejate si dezvoltare durabil In America de N interviul de grup tipic dureaza doua ore si reuneste 8-10 participanti. In Europa dureaza pana la trei ore grupul este este mai mic - 6-8 participanti.. Ca regula generala se considera ca un studiu bazat pe focus-grup trebuie sa contina 4-6 sedinte de interviu.. Aceasta tehnica este utilizata in conexiune cu alte metode in special: cu ancheta pe baza de chestiona

CHÉIE, chei, s. f. 1. Obiect de metal care servește la încuierea sau descuierea unei broaște sau a unui lacăt. Loc. adj. și adv. La cheie = (despre locuințe, uzine etc.) (care este) complet finisat, bun pentru a fi dat în folosință. Expr. A ține (ceva sau pe cineva) sub cheie = a ține (ceva sau pe cineva) încuiat.Cheia și lacătul = totul; începutul și sfârșitul Dicționar dexonline. Definiții pentru fi pe aceeași lungime de undă din dicționarele: DEX '98, NODEX, DN, MDN '00, DTM, DEX '09, DETS, MDA2, Neoficial, DLRLC. 2.5.3 Ordinea succesiunii indicilor Ordinea succesiunii indicilor CZU este data de principiul dezvoltarii de la general la particular. In cazul indicilor principali, ordinea pe verticala se face conform tabelei CZU cu respectarea conventiei privind fraetiilf zecimale. Indici auxiliari speciali-1/-9 .0 , 1/'9. o 02 028 09 ÚNU, ÚNA num. card. (Când precedă un substantiv are forma un, o; când ține locul unui substantiv are forma unul, una) 1. (Adesea substantivat) Primul număr din seria numerelor naturale, care reprezintă unitatea și se indică prin cifrele 1 și I. (În corelație cu doi, dă ideea de aproximație) Vei petrece o zi sau două. Loc. adj. Tot unul și unul = numai oameni sau lucruri. /usr/share/onboard/models/ro_RO.lm is in onboard-data 1.0.0-0ubuntu4.. This file is owned by root:root, with mode 0o644.. The actual contents of the file can be. 1 UNIVERSITATEA ŞTEFAN CEL MARE SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER SUPORT DE CURS şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU. 2 Cap. I. GENERALITĂŢI 1.1. Definiţia şi obiectul disciplinei Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spaţiilor verzi, este disciplina de interferenţă, ridicată la rangul de artă.