Home

Art 325 cod penal rm

Art. 325 Noul Cod Penal Falsul informatic Falsuri în înscrisuri Art. 326 Noul Cod Penal Falsul în declaraţii Falsuri în înscrisuri Art. 327 Noul Cod Penal Falsul privind identitatea Falsuri în înscrisuri Art. 328 Noul Cod Penal Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin Falsuri în înscrisur © Ministerul Justiției, 2021 - Sugestiile și propunerile pot fi expediate la arij@justice.gov.m

Art. 325. Falsul informatic. Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani Autoritatile publice locale. Alţi emitenţi. Toate AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ AGENŢII AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN ENERGETICĂ BANCA NAŢIONALĂ CURTEA DE APEL CURTEA CONSTITUŢIONALĂ CURTEA DE CONTURI CONSILIUL DE MEDIERE COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE CURTEA SUPREMĂ DE JUSTIŢIE COMISIA DE STAT PENTRU. (1) Prezentul cod este unica lege penală a Republicii Moldova. (2) Codul penal este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile şi dispoziţiile generale şi speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracţiuni şi prevede pedepsele ce se aplică infractorilor Art. 325 Cod penal Răspândirea de materiale obscene ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIALĂ Art. 326 Cod penal Cerşetoria ALTE INFRACŢIUNI CARE ADUC ATINGERE UNOR RELAŢII PRIVIND CONVIEŢUIREA SOCIAL

Art. 325 Noul Cod Penal Falsul informatic Falsuri în ..

 1. Comentariu la codul penal al republicii moldova partea speciala.[conspecte md] Vitalie Rodideal. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper
 2. COD Nr. 122 din 14.03.2003 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA* Denumirea deplină precedentă: COD Nr. 122 din 14.03.2003 CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ AL REPUBLICII MOLDOVA* TIPUL: ACT/DOCUMENT: COD: Data adoptării: 14.03.2003: Data publicării: 05.11.2013: Modalitatea de publicare: Publicat : 05.11.2013 în MONITORUL OFICIAL Nr.
 3. or măsuri de constrîngere cu caracter educativ conform art.104 din Codul penal. (4) Pentru săvîrşirea contravenţiilor în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, militarii, răspund contravenţional conform dispoziţiilor generale
 4. Stabilește că, în aplicarea dispozițiilor art. 5 din Codul penal, în cazul pluralității de infracțiuni constând în săvârșirea unor infracțiuni anterior datei de 1 februarie 2014, respectiv a unor infracțiuni comise după intrarea în vigoare a noului Cod penal, pentru infracțiunile săvârșite anterior datei de 1 februarie 2014.
 5. Art. 328 Infracţiuni de fals comise în legătură cu autoritatea unui stat străin Falsuri în înscrisuri Noul Cod Penal actualizat 2014 (Legea nr. 286/2009
 6. Ultrajul contra bunelor moravuri, prevăzut în art. 375 NCP, este cea de-a doua infracţiune ce a rezultat din separarea celor două fapte distincte care în Codul penal din 1969 erau reunite într-un singur articol (art. 321), având denumirea marginală Ultrajul contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii şi liniştii publice
 7. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 65 din 16 aprilie 1997 **) Codul penal a fost publicat în B. Of., Partea I, nr. 79-79 bis din 21 iunie 1968; republicat B. Of., Partea I, nr. 55-56 din 23 aprilie 1973; republicat în M. Of., Partea I, nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicată în M. Of. al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996

CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA COMENTARIU. Anghel Nadejda. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper. CODUL PENAL AL REPUBLICII MOLDOVA COMENTARIU Articolul 7. Legalitatea procesului penal (1) Procesul penal se desfăşoară în strictă conformitate cu principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile Constituţiei Republicii Moldova şi ale prezentului cod COD PR. PENALA 01/07/2010 - Portal Legislativ. CODUL DE PROCEDURĂ PENALĂ din 1 iulie 2010 (Legea nr. 135/2010) EMITENT. PARLAMENTUL. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 486 din 15 iulie 2010. Parlamentul României adoptă prezenta lege. +. Partea GENERALĂ Tudorel TOADER. Partea generală (art. 111-1 - 133-17). Principalele particularităţi în raport de Codul penal român, se referă la următoarele: Infracţiunile sunt clasificate, în funcţie de gravitatea lor, în crime, delicte şi contravenţii Art. 113: Limitele răspunderii penale (1) Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. (2) Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ. (3) Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii

CP985/2002 - legis.m

 1. Codul Penal al Republicii Moldova Partea specială comentariu * * * PARTEA SPECIALĂ Capitolul I. INFRACŢIUNI CONTRA PĂCII ŞI SECURITĂŢII OMENIRII, INFRACŢIUNI DE RĂZBOI Articolul 135. Genocidul Articolul 136. Ecocidul Articolul 137. Tratamente inumane Articolul 138. Încălcarea dreptului umanitar internaţional Articolul 139
 2. probelor prin prisma art.101 Cod de procedură penală, neîntemeiat a ignorat un şir de probe, care confirmă vinovăţia inculpatei de săvîrşirea infracţiunii prevăzute la art. 165 alin.(2) lit. b), d) Cod penal. 5.1 Avocatul Gîlcă Ilie la fel a declarat recurs ordinar, în care a solicita
 3. 000 lei și în baza art. 325 alin. (3) lit. a), a1) Cod penal, la 8 ani închisoare, cu amendă în mărime de 7 000 unităţi convenţionale, echivalentul a 140 000 lei, iar în temeiul art. 84 Cod penal, pentru concurs de infracţiuni prin cumul parţial fiindu-i stabilit
 4. Prin urmare, în intervalul 20 mai 2014-3 iulie 2014, dispoziţiile art. 5 din Codul penal, în măsura în care permit combinarea prevederilor din legi succesive în stabilirea şi aplicarea legii penale mai favorabile, au fost suspendate de drept, încetându-şi efectele juridice începând cu data de 4 iulie 2014, întrucât legiuitorul nu.
 5. Codul penal al Republicii Moldova nr. 318 din 20.12.2013, prin care consilierul local a fost exclus din categoria persoanelor cu funcţie de demnitate publică (alin. (3) art. 123 CP)
 6. Codul penal adoptat la 18 aprilie 2002 a iscat ideea studierii și tălmăcirii lui. Atât cât el a inclus instituţii noi, este abso-lut necesară explicarea acestora celor care doresc să le cunoască și să le aplice. Mai ales nu trebuie uitat un lucru, și anume că știinţa penală de astăzi deseor

Codul penal al Republicii Moldova este unica lege penală a Republicii Moldova.Este actul legislativ care cuprinde norme de drept ce stabilesc principiile și dispozițiile generale și speciale ale dreptului penal, determină faptele ce constituie infracțiuni și prevede pedepsele ce se aplică infractorilor.. Codul a fost publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova pe 13 septembrie. THE REVISED PENAL CODE (as amended) AN ACT REVISING THE PENAL CODE AND OTHER PENAL LAWS. Preliminary Article. - This law shall be known as The Revised Penal Code. BOOK ONE. General Provisions Regarding the Date of Enforcement and Application of the Provisions of this Code, and Regarding the Offenses, the Persons Liable and the Penalties

[1] (în continuare - Legea nr.257/2020), Codul penal al Republicii Moldova (în continuare - CP RM) a fost completat cu art.2423 Încălcarea legislației privind organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc care constituie monopol de stat. Acest articol prevede - Penal Laws shall have a retroactive effect insofar as they favor the persons guilty of a felony, who is not a habitual criminal, as this term is defined in Rule 5 of Article 62 of this Code, although at the time of the publication of such laws a final sentence has been pronounced and the convict is serving the same Art. 114. Treason.. — Any person who, owing allegiance to (the United States or) the Government of the Philippine Islands, not being a foreigner, levies war against them or adheres to their enemies, giving them aid or comfort within the Philippine Islands or elsewhere, shall be punished by reclusion temporal to death and shall pay a fine not to exceed P20,000 pesos Part 1 GENERAL PART Chapter 1 GENERAL PROVISIONS § 1. Scope of application of General Part of Penal Code (1) The provisions of the General Part of the Penal Code apply to the imposition of punishments for offences provided for in the Special Part of this Code and other Acts. (2) For the purposes of this Chapter, penal law means this Code or any other Act which prescribes a punishment for an.

(6) Serviciile pentru care se aplica prevederile art. 278 alin. (2) din Codul fiscal, care sunt prestate de prestatori stabiliti in Romania catre beneficiari persoane impozabile care sunt stabiliti pe teritoriul Uniunii Europene, se numesc prestari de servicii intracomunitare si se declara in declaratia recapitulativa, conform prevederilor art. 325 din Codul fiscal, daca nu beneficiaza de o. Îmbogățirea ilicită (art. 3302 CP RM): impedimente de tragere la răspundere penală în speranţa ameliorării cadrului incriminator și asigurării viabilităţii normei de incriminare prevăzută de art.3302 Cod penal al Republicii Moldova.

Art. 325. Falsul informatic - Legal Lan

codul fiscal titlul vii taxele locale. codul transportului feroviar . codul muncii al republicii moldova. codul de procedură civilă al republicii moldova. cod de procedurĂ penalĂ a republicii moldova. codul penal al republicii moldova. codul civil al republicii moldova. codul fiscal t i t l u l v administrarea fiscalĂ. codul funciar* codul. 1.º Las compras de efectos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se adquieren. 2.º Las ventas que hicieren los propietarios y los labradores o ganaderos de los frutos o productos de sus cosechas o ganados, o de las especies en que se les paguen las rentas. 3.º Las. ART. 1 - Prin derogare de la prevederile titlului II din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, prezenta lege reglementează impozitul specific pentru persoanele juridice române care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare. Article 325 - Unlawful retention Article 326 - retention despite the Constitution Article 327 - Involuntary kidnapping Article 328 - elopement Article 329 - General Provisions Article 330 - Unlawful violence Article 331 - own hands Article 332 - Forces to Stop Working Article 333 - Threat Article 334 - Disturbing Domestic Peac Art. 10 - Interzicerea analogiei. Art. 11 - Respectarea ordinii publice si a bunelor moravuri. Art. 12 - Libertatea de a dispune. Art. 13 - Renuntarea la drept. Art. 14 - Buna-credinta. Art. 15 - Abuzul de drept. Art. 16 - Vinovatia. Art. 17 - Eroarea comuna si invincibila. CAPITOLUL IV - Publicitatea drepturilor, a actelor si.

In aplicarea prevederilor art. 19 din Legea nr. 255/2013, rap. la art. 17 alin. 2 raportat la art. 16 alin. 1 lit. b teza I Cod procedura penala, in referire la art. 181 Vechiul Cod penal, cu aplicarea art. 5 alin.1 Cod penal, in temeiul art. 396 alin. 1,5 Cod procedura penala il va achita pe inculpatul A. pentru savarsirea infractiunii de. declar pe propria răspundere, cunoscînd prevederile art. 3521 din Codul Penal al Republicii Moldova, că nu am antecedente penale și că nu mă aflu sub urmărire penală. _____ _____ (data) (semnătura (5) din Codul penal și art. 375 și art. 396 alin. (10) din Codul de procedură penală; - 1 an și 6 luni închisoare pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă, prevăzută de art. 270 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 86/2006, cu modificările și completările ulterioare, cu aplicarea art. 75 alin. (2) lit. a) din Codul penal,art. LE0000181837_20021212. Párrafo 2.º del artículo 224 introducido por el artículo tercero de la L.O. 9/2002, de 10 de diciembre, de modificación de la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, y del Código Civil, sobre sustracción de menores («B.O.E.» 11 diciembre).Vigencia: 12 diciembre 2002 - cereri de suspendare a executării silite conform art. 484, art. 507, art. 512, art. 701 şi art. 719 Noul Cod de procedură civilă, art. 300/1, art. 325 Cod de procedură civilă; introduse pe cale separată, precum şi cele formulate în cadrul contestațiilor la executare, care din motive obiective nu au putut fi soluționate de către judecătorul titular al completului de judecată.

Codul penal al Republicii Moldova - Crime24

Potrivit art. 52 alin. (3) din Codul Muncii, in cazul reducerii temporare a activitatii, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau similare, pe perioade care depasesc 30 de zile lucratoare, angajatorul va avea posibilitatea reducerii programului de lucru de la 5 zile la 4 zile pe saptamana, cu reducerea corespunzatoare a salariului. Cercetările au loc în cadrul cauzei penale pornite conform elementelor constitutive ale infracțiunii prevăzute de art.324 alin.(1), 325 alin.(1) Cod Penal. Începând cu vara anului 2020 până în prezent, funcționarii din cadrul IP Rîșcani al DP mun. Chișinău a IGP al MAI, extorcau taxa de protecție de 500 de lei pe lună, de la. ART. 325 - Declarația recapitulativă. ART. 326 - Plata taxei la buget. ART. 327 - Responsabilitatea plătitorilor și a organelor fiscale. ART. 328 - Baza de date privind operațiunile intracomunitare. ART. 329 - Registrul operatorilor intracomunitari. CAPITOLUL XIV - Dispoziții comune. ART. 330 - Corectarea facturilor. ART. 331 - Măsuri de. THE INDIAN PENAL CODE _____ ARRANGEMENT OF SECTIONS _____ CHAPTER I INTRODUCTION PREAMBLE SECTIONS 1. Title and extent of operation of the Code. 2. Punishment of offences committed within India. 3. Punishment of offences committed beyond, but which by law may be tried within, India. 4. Extension of Code to extra-territorial offences. 5 Art. 169 . [reţinerile din salariu] (1) Nici o reţinere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor şi condiţiilor prevăzute de lege. (2) Reţinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă şi exigibilă şi a fost constatată ca atare printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă

Art. 325 Cod penal Răspândirea de materiale obscene ALTE ..

LEGE nr. 153 din 24 iulie 2019 pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii. DECIZIA nr. 19 din 20 mai 2019 referitoare la interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 10, art. 38, art. 57, art. 134 alin. (1) şi art. 254 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi. Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Dimensiunea novatorie a tezei este marcată de faptul că aceasta este o primă încercare a unei analize ample și complexe a problemelor teoriticopractice a răspunderii penale pentru infracţiunile prevăzute la art.141 CP RM, în care și-au găsit, în special, expresia: analiza trăsăturilor. — Penal Laws shall have a retroactive effect insofar as they favor the persons guilty of a felony, who is not a habitual criminal, as this term is defined in Rule 5 of Article 62 of this Code, although at the time of the publication of such laws a final sentence has been pronounced and the convict is serving the same. chanrobles virtual law. Federal Law No. (3) of 1987 Promulgating the Penal Code . Preamble. We, Zayed Bin Sultan, President of the State of the United Arab Emirates, Having taken cognizance of the provisional Constitution,. Federal Law No. (1) of 1972 Concerning the Functions of the Ministers, the Powers of Ministries and the laws amending it,. Federal Law No. (9) of 1976 Concerning Juvenile Delinquents and Homeless

(DOC) Comentariu la codul penal al republicii moldova

Penal Code (2005, as of April 2021) Poland. Criminal Code of the Republic Poland (1997) (English version) Criminal Code, excerpts related to hate crime (1997, as of February 2014) Criminal Procedure Code of the Republic of Poland (1997, amended 2003) (English version) Portugal. Criminal Procedure Code of Portugal (2015) (excerpts) (English version al Republicii Moldova (CPP)) secretul corespondenței (Art. 14 din CPP), Inviolabilitatea vieții private (Art. 15 CPP), publicitatea ședinței de judecată (Art. 18 din CPP)). Au fost cercetate dosarele care implică următoarele infracțiuni: Articolele 171 (2) b, (3) b, 172 (2) b, (3) a, 174, 175, 175/1, 206, 208/1, 208/2 din Codul Penal a This Act shall be called the Pakistan Penal Code, and shall take effect throughout Pakistan. 2. Punishment of offences committed within Pakistan. Every person shall be liable to punishment under this Code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof, of which he shall be guilty within Pakistan. 3 prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că împreună cu familia1) deţin următoarele: I. BUNURI IMOBILE 1. Terenuri Nota: se vor declara inclusiv cele aflate în alte ţări Adresa sau zona Categoria* Anul dobândirii Suprafaţa Cota parte Modul de dobândire Titularul2 - - - - - -

CP122/2003 - legis.m

CС218/2008 - legis

prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria räspundere: I. Asociat sau actionar la societäti comerciale, companii/societäti nationale, institutii de credit, grupuri de interes economic, precum si membru în asociatii, fundatii sau alte organizatii ne uvernamentale: Unitatea denumire adresä - 1.1 Codul penal tradus este actualizat cu modificarile facute pana la data de 12 noiembrie 2012, iar Codul de procedura penala tradus este actualizat cu modificarile facute pana la data de 7 februarie 2014. Cele doua coduri penale traduse in limba engleza pot fi consultate in fisierele anexate la acest articol sau direct pe site-ul MJ Actiunea civila in procesul penal, Drept Penal Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala. Ea este mijlocul legal prin care persoana, care a suferit o paguba ca urmare a infractiunii savarsite, solicita despagubiri ( repararea pagubei) , sau daune morale potrivit legii civile.Obiectul actiunii civile este tragerea la raspundere civila a inculpatului, precum si a. Stabilirea plafonului de 200.000 de lei nu a fost una arbitrară, ci s-a plecat de la prevederile art. 183 din Codul penal care definesc noțiunea de consecințe deosebit de grave ale unei infracțiuni, unde regăsim un cuantum de 2 milioane de lei. Am apreciat că pentru existența infracțiunii de abuz în serviciu un cuantum de 10 ori mai.

CODUL PENAL AL ROMÂNIEI. 2006 Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997, în temeiul art. III din Legea nr. 140/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996. Codul penal a fost publicat în Buletinul Oficial nr. 79 - 79 bis din 21 iunie 1968 si a mai fost republicat în Buletinul Oficial nr State Domestic law. Penalty Ratified International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Ratified Optional Protocol to ICCPR. Algeria Penal Code (Ordinance 66-156 of June 8, 1966)Art. 338 Any person guilty of a homosexual act shall be punished with a term of imprisonment of between two months and two years and a fine of between 500 and 2,000 Algerian dinars I.P.C 1860 in Marathi,भारतीय दंड संहिता १८६०, The Indian Penal Code in Marathi. I.P.C 1860 in Marathi,The Indian Penal Code, 1860. In this app every one know about Indian Major Law Indian Penal Code in Native language. Now it is very user friendly also more and easy interactivity. also search function added.

CP1107/2002 - legis

Conform art. 1321 din Codul penal al Republicii Moldova (în continuare - CP RM), prin bunuri, în sensul art. 243, se înțeleg mijloacele financiare, orice categorie de valori (active) corporale sau incorporale, mobile sau imobile, tangibile sau intangibile, precum şi acte sau alte instrumen.. În continuare, polițiștii de frontieră cercetează cazul sub aspectul săvârșirii infracțiunii privind deținerea și folosirea actelor oficiale false, art. 361 al. (1), Cod Penal al RM. Documentul a fost ridicat și urmează să fie supus expertizei, iar tânărul și-a continuat călătoria Section 325 Air pollution: Section 325a Causing noise, vibrations and non-ionising radiation: Section 326 Unauthorised waste management: Section 327 Unauthorised operation of facilities: Section 328 Unauthorised handling of radioactive substances and other hazardous substances and goods: Section 329 Endangering protected area Cod Denumire indicator 1 2 2' executarea masurilor prev. la art.105,113 si 114 din Codul penal, precum si pt. persoane care se afla in perioada de amanare sau interupere a executarii pedepsei private de libertate 66 .05 SANATATE 0,00 325.258,05 325.004,35 105.502,57 105.502,5

CODUL PENAL 17/07/2009 - Portal Legislati

‪Moldova State University‬ - ‪‪Cited by 610‬‬ - ‪Drept penal‬ Articolul 2011 Violenţa în familie din codul penal sufer ă de grave carenţe tehnico-legislative Partea II. S Brînză, V Stati. (art. 2421 CP RM) studiu de drept penal Partea II Compania ProLex vă oferă un pachet de servicii juridice profesionale întru recuperare creanţelor, asistenţă şi reprezentare juridică calificată Art. 297 Codul Penal (1) - Fapta func ionarului public care, în exercitarea atribu iilor de serviciu, nu îndepline te un act sau îl îndepline te în mod defectuos i prin aceasta cauzeaz o pagub ori o v t mare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane zice sau ale unei persoane juridice se pedepse te cu închisoarea de la Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 7.009.325 de teste RT-PCR și 726.971 de teste rapide antigenice. În ultimele 24 de ore au fost efectuate 23.890 de teste RT-PCR (15.161 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.729 la cerere) și 11.905 teste rapide antigenice

Art. 328 Noul Cod Penal Infracţiuni de fals comise în ..

Manifestando-se na fase do art. 499 do CPP, a defesa do averiguado pleiteia a realização de exame de higidez mental (fls. 325). O pedido não merece prosperar. Com efeito, analisando os autos desde a sua fase embrionária, não se colhe nenhum elemento que indique qualquer indício de dúvida acerca da higidez mental do acusado Din jurisprudenţa CCR 139 din cele la care se referă art. 145 sau o pagubă patrimoniului acesteia ori o vătămare importantă intereselor legale ale unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă. Codul penal Art. 298 Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin. ART 149 - Detención ilegal y privación del debido proceso. El que, con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, prive ilegalmente de su libertad a una persona y la sustraiga de su derecho a ser juzgada de manera legítima e imparcial, incurrirá en prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de mil (1.000) a dos mil (2.000. Art. 324 CNPP Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria el 5 de marzo de 2014 Código Nacional de Procedimientos Penales Artículo 324 Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días sig de la Federació Acte normative nationale. Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03 iulie 2014. Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 325 din 02.06.2015 privind reorganizarea Întreprinderii de Stat Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Art. 375 Noul Cod Penal Ultrajul contra bunelor moravuri ..

Article 27. Crimes and Punishments [Repealed] Article 27a to Article 40a [Repealed and Transferred] Article 41 to Article 69 [Repealed and Transferred] Article 70 to Article 101 [Repealed and Transferred] Maryland Rules. Discovery Guidelines of the Maryland State Bar Association. Internal Operating Rules of the Court of Appeals of Maryland California Penal Code Section 832.5. (a) (1) Each department or agency in this state that employs peace officers shall establish a procedure to investigate complaints by members of the public against the personnel of these departments or agencies, and shall make a written description of the procedure available to the public Chogan Group prima società S.p.A. italiana di multilevel marketing (MLM), attiva nel mercato dei profumi, dei prodotti per la cura del corpo, del make-up, dei prodotti per l'igiene della casa, degli integratori alimentari, del food Made in Italy, degli accessori moda, dei gioielli e dei prodotti di bigiotteria