Home

Teza de doctorat filologie

La data de 2 decembrie 2016, ora 12.00, în seminarul G. Ivănescu, drd. VARGAN Maria - Teodora va susţine, în şedinţa publică, teza de doctorat cu titlul Vasile Arvinte. Monografie, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie. Comisia de doctorat are următoarea componenţă FACULTATEA DE LITERE TEZA DE DOCTORAT REZUMAT CONDUCATOR STIINTIFIC PROF DR MIHAI M. ZDRENGHEA DOCTORAND: CORINA MARZAC (PACURAR) CLUJ-NAPOCA 2011 . 2 UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI FACULTATEA DE LITERE A Semantic and Pragmatic Analysis of the Newspaper Editorial Abstract Conducator stiintific:. Arhivă - Teze doctorat. Domeniul: Filologie - Nume creștine ortodoxe în onomastica românească. Moldova (secolele al XIV-lea - al XVII-lea) Domeniul: Teologie - INTERFERENȚE PSIHO-SOCIALE ALE GRUPURILOR NEO-GNOSTICE. EVALUARE DIN PUNCT DE VEDERE MISIONAR. Domeniul: Inginerie Civilă și Instalații - Studii și cercetări privind. REZUMAT TEZA DE DOCTORAT . Conducător științific: Prof univ.dr. Viorica MUȘAT Filologie-Român Sincere mulţumiri şi sentimente de recunoştinţă pentru sprijinul acordat în elaborarea tezei de doctorat, pentru bunăvoinţa, răbdare şi înţelegere, precum şi pentru întreaga contribuţi

Științe umaniste. Conducător de doctorat: Ana VULPE, doctor în filologie, conferențiar universitar. Teza de doctorat a fost elaborată în cadrul Școlii doctorale Științe Umaniste a USDC. Componența Comisiei de doctorat: Aurelia Hanganu, dr. hab, în filologie, prof. univ. - președint Seriile tezelor de doctorat susținute public în UDJG începând cu 1 octombrie 2013 sunt: Filologie- Engleză Seria U 2: Filologie- Română Seria U 3: Teza de cercetare este structurată pe cinci capitole și patru anexe Universitatea de Vest din Timişoara Școala doctorală de Muzică. Mediteranean Desert. The pianistic ecology of Giorgos Koumendakis. Autorul tezei de doctorat a optat pentru publicarea distinctă a tezei și se află în perioada de grație (24 luni), până la data de 14/06/2023, dată la care se va face publică teza

Şcoala Doctorală de Studii Filologic

 1. - Domeniul de doctorat: Filologie - Domeniile de expertiză: - Teme propuse pentru cercetări doctorale: Broşura de prezentare a Şcolii Doctorale de Studii Filologice - click aici . Teze de doctorat recent finalizate şi care au primit calificative foarte bune la susţinerea publică - click aic
 2. La ce materii se dau teze la filologie?;;)Funda!:> La filologie vei da teză la română, latină, engleză (sau altă limbă de studiu) şi geografie/istorie la alegere.Ca materii noi vei avea şi aici Logică şi Argumentare, TIC, spaniolă (dacă nu eşti bilingv engleză sau intensiv engleză vei face spaniolă).La bilingv engleză, vei face şi British, în cadrul căreia vei face istorie.
 3. LAST MODIFIED. ARHIVA REZUMATE TEZE DE DOCTORAT. 2/25/16. Biologie. 11/11/15. CESI. 10/7/19. Chimie. 3/16/16
 4. Pentru a fi student, masterand sau doctorand, primul pas este să ne contactați. Cu cât mai electronic, cu atât mai bine. Oradea, Romania, UE. Str. Universității nr. 1. +40 259 432 830. +40 259 432 789. rectorat@uoradea.ro
 5. Procedura operațională privind evaluarea și susținerea tezei de doctorat (PO. A-9, ediția 2) Regulamentul de atribuire a calificativelor tezelor de doctorat (Ordin MECC Nr. 514 din 05.12.2017) Hotărârea Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 cu privire la aprobarea Regulamentului privind desfășurarea studiilor superioare de doctorat.
 6. istrativă a desfăşurării studiilor universitare de doctorat din cadrul Universităţii 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, cu atribuţii în gestionarea activităţii doctoranzilor şi în promovarea activităţii de cercetare specifice acestui ciclu de instruire.

Teza de doctorat. Domeniul Filologie - Ghid de elaborare si redactare a tezei de doctorat; Domeniul Istorie - Ghid de elaborare si redactare a tezei de doctorat . Secretariat-contact. Str.Ion Voda nr.58, Constanta. Telefon 0341 454708. Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o. DOMENIUL DE DOCTORAT FILOLOGIE SIGNE, NOM, SENS: PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE CANDIDAT: La thèse de doctorat 16 1.2.1. Problématique et létat des recherches dans le domaine investigué 16 1.2.2. Teza de abilitare este structurată, conform Ghidului de ntocmire și redactare a tezei de. La data de 28/06/2010, ora 10, în Sala III.11, domnul HRUŞCĂ E. IULIAN- GABRIEL va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat « MIT ŞI SIMBOL ÎN METAMORPHOSES DE OVIDIU », în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul fundamental ŞTIINŢE UMANISTE, domeniul FILOLOGIE în cadrul cursurilor de filosofie de la universitățile rusești, încep să apară primele disertații și teze de doctorat, care tratau, în particular, fie mișcarea onomatodoxă, fie anumite părți din gândirea unui autor sau altul. Astfel, de exemplu, se poate identifica una dintre primele teze de Teze de doctorat Începând cu 1 iulie 2021, cele două edituri ale Universității din București (Editura Universității din București, respectiv Editura Ars Docendi) s-au reorganizat într-o singură entitate, sub numele Editura Universității din București - Bucharest University Press

Domeniul Filologie a fost acreditat în cadrul Școlii Doctorale Interdisciplinare a Universității Transilvania din Brașov în anul 2010. Acesta cuprinde 5 subdomenii de doctorat, școlarizând doctoranzi sub îndrumarea a 9 conducători științifici. Până în prezent au fost finalizate și validate 34 de teze de doctorat Teza de doctorat cu titlul Analiza conţinutului informaţional util din imagini medicale. Modelare hemodinamică și procesare imagistică pentru îmbunătățirea diagnosticării, a fost organizată în cinci capitole, la care am adăugat introducerea și concluziile finale La data de 25.09.2017, orele 10:30, în sala 3.15, doamna Ciochină G. Laura căs. Carasevici va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat cu titlul Psychological Mechanisms of Humour in the Novels of P. G. Wodehouse, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul Filologie Susţineri teze de doctorat în anul 2009. Avizier. Preselecția pentru concursurile de procese simulate de Drept Internațional Public Jessup și Telders (19.07.2021) Cazare pentru candidații la concursul de admitere 2021 (12.07.2021) Tabere studențești 2021 (05.07.2021 teza de doctorat poate conține părți compatibile și credințe similare cu lucrarea deja existentă. Structura, ideile, cât și unghiul din care este tratat subiectul sunt însă diferite. Dacă lucrarea domnului Bejan se axează mai mult pe semnificația preocupării de sine în stoicism, descriin

Arhivă - Teze doctora

Teze 2014. Luna DECEMBRIE 2014. Domeniul -FINANȚE - conducător de doctorat Prof.univ.dr. MARIANA NEGRUȘ Domeniul -FILOLOGIE - conducător de doctorat Prof.univ.dr. MARIA SAS Teza de doctorat şi propus integrarea într-o abordare puternic interdisciplinară a trei direcţii majore de cercetare: 1. elaborarea unui concept nou, potrivit căruia dezvoltarea sustenabilă, privită ca obiectiv final al dezvoltării societăţii moderne, reprezintă un Echilibru Nash într Vasile CEUCA Teză de doctorat 232 Conuri şi seminţe Din analiza datelor tabelului 1, se poate observa că cea mai mare valoare medie a lungimii conurilor se înregistrează în populaţia Iezeru Mare, urmată de populaţiile Boteanu şi Pietrele, la diferenţe statistic nesemnificative. La diferenţe foart

Susținerea tezei de doctor în științe filologice de către

Universitatea Ovidius din Constanta - Admitere - Informatii Programe de studii - Licenta - Masterat - Doctorat 2013 - Domeniul Filologie Navigati

Platforma REI - Teze de doctorat public

La data de 20.09.2013, ora 10, în Sala III.11, domnul UNGUREANU C. CRISTIAN va susţine, în şedinţă publică, teza de doctorat ELEMENTE DE DISCURS RELIGIOS ÎN TRADUCERILE ROMÂNEŞTI ALE PARADISULUI DANTESC, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în domeniul FILOLOGIE Teze de abilitare; Conf. dr. Radu Constantin LIXĂNDROIU. Afiliere: Universitatea Transilvania din Brașov Domeniul de doctorat: Marketing Domeniul de doctorat: Filologie Comisia de specialitate: Filologie. ABILITAT Citește mai mult Prof. dr. ing. Andrea Cătălina DEACONESCU Școala Doctorală de Filologie - Domeniul de Doctorat Filologie; Proces verbal al Comisiei de analiză a contestațiilor depuse la Secretariatul S.U.D. cu privire la alocarea burselor doctorale din venituri proprii la nivelul Școlii Doctorale de Filologie), Teologie Teza de doctorat este structurată în şase capitole, care urmează o ordine logică. Capitolul 1 cuprinde studiul cu privire la dezvoltarea durabilă în domeniul materialelor de construcţii. În cadrul acestui capitol s-au caracterizat materialele uzuale din perspectiva impactului asupra. Teze 2019. Luna DECEMBRIE 2019. Domeniul - TEOLOGIE, coordonator Prof.univ.dr. Ioan ICĂ Jr. Doctorand - LUCHIAN IOAN DANIEL rezumat Domeniul - FILOLOGIE, conducător de doctorat Prof.univ.dr. Heinrich DINGELDEIN Doctorand - RUDOLF GERHILD INGRID rezumat.

Cabinet de Psychologie des Vallées – Titres et Diplômes

IOSUD - Universitatea din Craiova Teze de Doctorat. Literature in the Balkans,elaborate de domnul DIMITAR EFTIMOV, în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în Domeniul Filologie, va avea loc în ziua de 08.12.2016, la ora 09,00, la Sala de Conferinţe a Hotelului Royal. Teza de doctorat a fost depusă la Biblioteca. Rezumatul tezei de doctorat IMAGES ET HYPOSTASES DU CORPS DANS LE ROMAN LIBERTIN DU XVIIIᴱ SIЀCLE elaborată de doamna BUCUR ALIS-ELENA , în vederea acordării titlului ştiinţific de DOCTOR în domeniul FILOLOGIE; susținerea publică va avea loc în data de 06 septembrie 2021, ora 11 00, la Universitatea din Piteşti, în corpul B, sala 003, situată în str. Aleea Școlii normale nr.7. Cătălina Popescu are o diplomă de masterat în Filologie Clasică și Filozofie la Universitatea din București, precum și o diplomă de masterat în Studii Clasice de la Ohio State University, sub egida Fulbright. În 2012 și-a susținut teza de doctorat la University of Texas din Austin cu o lucrare pe tema memoriei și a uitării în.

STRUCTURA ŞCOLII DOCTORALE - Facultatea de Liter

 1. STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT Pentru a ajunge să ne atingem obiectivele propuse, am structurat teza ȋn patru capitole, care se interferează adesea pentru a forma ȋn final un studiu unitar şi bine ȋnchegat. Aşa cum este firesc, demersul nostru ȋncepe prin delimitarea conceptuală şi ȋncadrarea corespunzătoare a valorii just
 2. Institutul de Filologie Română Bogdan Petriceicu-Hasdeu al MECC (IF) Adresa: Bd. Ştefan cel Mare 1, or. În instituţia dată sînt 24 conducători de doctorat, [24] Teze. Au fost elaborate 28 teze, inclusiv 6 de doctor habilitat. Arhiva tezelor: Specialităţi Ştiinţifice. Lista specialităţilor grupate după domeniul ştiinţei..
 3. Filologie: Locul Susţinerii: Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine: Data şi ora: 24 aprilie 2017 ora 11:00: Titlu teză / Direcţii principale de cercetare: FILOLOGIA NEOGREACĂ ÎN SLUJBA CUNOAȘTERII CULTURII ROMÂNE MEDIEVALE ȘI MODERNE: Comisie susținere teza de abilitare: Prof.dr. BECHET Florica.
 4. Şi - dupã cum se vede - se exprimã ca atare. 2) dat fiind cã aceastã tezã de doctorat este şi prima mea încercare (serioasã!) într-un domeniu atât de interesant, cum este critica literarã, m-am lãsat tentatã de mai multe modalitãţi de abordare (apropiere) a textului
 5. .buzatu@incesa.ro sau la numărul de telefon: 0764 530 283, pentru a primi un link de acces on-line. Teza de doctorat a fost depusă la Biblioteca Universității din Craiova și poate fi consultată la Sala de Lectură FEAA 467 D (Telefon bibliotecă: 0251 418 844)
 6. Chestionar pentru teza de doctorat. CHESTIONAR Schimbări estimate a se înregistra în învățământul terțiar pentru a răspunde pe termen mediu și lung provocărilor din societate și economie CHESTIONAR Bună ziua. Mă numesc Florica Georgeta Rotaru, doctorandă în cadrul Școlii Doctorale SNSPA și realizez o cercetare, având ca.
 7. Rezumat Teza de Doctorat, 2020 Doctorand, Ionescu (Goidescu) Nicoleta Mihaela Page 6 ABSTRACT Tracking and developing an oil reservoir is a difficult task and it requires a multidisciplinary approach by applying the knowledge, the tools and the specific techniques required for a project. Any project will always have well-defined goals and.

Stagiul de doctorat Model cereri. Cerere întrerupere stagiu - Programul de doctorat se poate întrerupe din motive medicale, în vederea efectuării concediului pentru sarcină şi lăuzie sau a concediului pentru creşterea şi îngrijirea copilului, respectiv pentru alte motive temeinice. Întreruperea se aprobă de către directorul CSUD, la cererea studentului-doctorand, cu avizul. TEZĂ DE DOCTORAT - REZUMAT - ESTIMAREA VALORII LA RISC AFERENTĂ RISCURILOR FINANCIARE Coordonator științific Prof. univ. dr. Dorina Lazăr Doctorand Andrei Rusu CLUJ-NAPOCA 2021 ȘCOALA DOCTORALĂ DE ȘTIINȚE ECONOMICE ȘI GESTIUNEA AFACERILOR Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilo

şcolii doctorale, domeniul de doctorat, titlul tezei, numele şi prenumele autorului, numele şi prenumele conducătorului ştiinţific, localitatea și anul, conform Anexei 2. Aceasta nu se include în Cuprins. • Teza de doctorat se listează pe format A 4, pe o singură pagină, iar anexele foarte mari pot fi listate pe foi A3 împăturite Profesori coordonatori de teze de doctorat: Prof. dr. Constantin Geambașu, contact: kgeambasu@yahoo.com. Domenii de cercetare: Literatură şi cultură polonă (sec. XIX-XX) Imagologie şi teoria mentalităţilor; Literaturi slave comparate; Prof. dr. Mihaela Moraru, contact: mihaelamoraru01@yahoo.com. Domenii de cercetare: Literatura rusă. Access Free Teza De Doctorat N Filosofie Doctorat Unibuc Apologia după sfârșitul metafizicii România după Marea Unire: partea 1. 1918-1933. partea 2. Noiembrie 1933 C. Rădulescu-Motru Pentru a înțelege criza Americii contemporane - războaiele fără sfârșit purtate peste granițe și polarizarea politică din această țară. Teze la comandă în Moldova și România: teze de licență, de an, teze de masterat. Comandă teza la (+373) 68484557. Drept, contabilitate, finanțe etc Adaugă în coș Adaugă la lista de favorite Adăugare la Comparație PARLAMENTUL ȘI POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI (1899 - 1914) / THE PARLIAMENT AND THE FOREIGN POLICY OF ROMANIA (1899 - 1914) 55,00 LE

Lucrări de licenta diploma master grad doctorat de Calitate Nemţească la Preţuri Studenţeşti. RedactareLaComanda.com garanteaza redactarea la comanda pentru orice lucrare academica de tipul: lucrare de licenta, lucrare (proiect) diploma, disertatie master, lucrare grad I, lucrare doctorat, eseu, proiect, referat, studiu de caz, prezentare powerpoin doctorat în filologie (română), cu teza de doctorat publicată cadru didactic universitar, cu activitate științifică dovedită cunoașterea limbii engleze (B2) constituie avantaj experiență în predarea limbii române ca limbă străină Poziția 11 Universitatea Oxford, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nor Redactarea tezei de doctorat: Teza de doctorat este o lucrare scrisă prin care doctorandul dovedeşte capacitatea de a trata ştiinţific un subiect de cercetare. Teza de doctorat trebuie să evidenţieze capacitatea de a extrage ideile esenţiale din bibliografia studiată, de a identifica cele mai potrivite metode de cercetare, de a stabili obiective de cercetare şi a ale urmări în. Cele mai recente trei teze respinse. O serie de documente elaborate din iunie 2020 și până în prezent de către noul CNATDCU (2020 - 2024), pe care le-am consultat pe parcursul documentării, arată faptul că trei teze de doctorat coordonate de ÎPS Teodosie au fost invalidate de Comisia de Teologie

Informaţii utile şi documente necesare suţinerii tezei de doctorat: Procedură depunere teză de doctorat online (12.05.2020) Precizări cu privire la documentele ce atestă parcursul doctoral IMPORTANT! În conformitate cu Legea nr. 19 din 8 ianuarie 2019, studenţii-doctoranzi trebuie să depună 3 exemplare din teza de doctorat (teza se Citiţi mai departe Sustinere publica teza Doctorat 01 Iulie 2020 1 iun.,2020 Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU DIN BUCUREŞTI ANUNŢĂ: În data de 01 iulie 2020, ora 11.00, sala Senatului, va avea loc susţinerea publică,

TEZE DE DOCTORAT 7 . 0 GENERALITĂŢI. 1. BOGDAN, FLORIAN. Asigurarea calităţii : schimbare instituţională şi schimbare de politici; un studiu instituţional asupra învăţământului superior / drd La final de activitate științifică doresc să mulțumesc doamnei conf. dr. ing. Iuliana LAZĂR, coordonatorul prezentei teze de doctorat, domnului prof. univ. dr. ing. Gabriel - Octavian LAZĂR, precum și echipei de îndrumare formată din: doamna dr. Ema Maria FÂCIU Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației Școala Doctorală de Științe ale Educației TEZĂ DE DOCTORAT Anxietatea și gestionarea acesteia în contextul competițiilor educaționale ale adolescenților cu aptitudini intelectuale înalte Rezumat Conducator de doctorat: PROF. UNIV. DR. CREȚU CARMEN MIHAELA Doctorand teza de doctorat își propune a argumenta necesitatea regândirii determinărilor dinamicii factorilor de risc din mediul național și internațional de securitate și totodată de a fundamenta atât teoretic cât și metodologic dimensiunea de sănătate a securității naționale. Am realizat radiografiere

La ce materii se dau teze la filologie?;;)Funda!:>

TEZĂ DE DOCTORAT (Rezumat) Coordonator ştiinţific: Prof. univ. dr. Ştefan S. GOROVEI Doctorand: Doru PARASCAN IAŞI 2016 . 2 teza Structuri de proprietate în Ţara de Jos a Moldovei. Stăpânii de pământ din ţinutul Tecuci în secolele XV-XIX îşi propune s doctorat, specifică universităţii, aşa cum se întâmplă în toate marile universităţi din lume. Ea va fi eticheta vizuală a tezei de doctorat din Academia de Studii Economice din Bucureşti (ASE). Teza de doctorat este structurată în mai multe secţiuni. Secţiunile importante încep cu pagină nouă FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR DEPARTAMENTUL DE MANAGEMENT TEZA DE DOCTORAT REZUMAT Contribuţii privind perfecţionarea managementului proceselor de producţie a produselor alimentare ecologice Coordonator ştiinţific: Prof. univ.dr. LIVIU ILIEŞ Doctorand, MANUELA ŞINCARI ~Cluj Napoca 2015

Video: Rezumate Teze de Doctorat Site doctora

Filologie - Doctorat Universitatea din Orade

Teze de doctorat Details Last Updated on Tuesday, 24 January 2012 15:18 Analiza erorilor de măsurare în evaluarea personalităţi Ministerul Educației a făcut publice 1.328 de teze de doctorat, din cele 7.000 promise de Monica Anisie în urmă cu 3 săptămâni. De remarcat că publicarea a avut loc în momentul în care Anisie a început audierile în fața comisiilor reunite ale Educației, după ce la precedenta audiere ministrul Educației a fost nevoit să argumenteze de ce le-a oferit dreptul autorilor de. Victor Ponta a obținut titlul de doctor în drept din partea Universității București, în iulie 2003, cu teza intitulată Curtea Penală Internațională. Îndrumătorul științific al lucrării a fost Adrian Năstase, pe atunci premier în funcție.. La 18 iunie 2012, ediția online a revistei Nature a publicat știrea că Victor Ponta, prim-ministrul României, a fost acuzat. Teza de doctorat trebuie s ă respecte urm ătoarele criterii formale: • 50.000-60.000 de cuvinte, respectiv 80.000-100.000 (f ără bibliografie şi rezumate adi ţionale) • Font Times New Roman cu caracter de 12 cu diacritice • Spa ţiere la 1,5 rânduri. Durata programului de studii universitare de doctorat este, de regula, de 3 ani. In situatii speciale, durata programului de studii universitare de doctorat poate fi prelungita cu 1-2 ani, cu aprobarea senatului universitar, la propunerea conducatorului de doctorat si in limita fondurilor disponibile

Teze de doctorat Universitatea de Stat Dimitrie Cantemi

doctor in filologie al Universitatii din Bucuresti din 1971 cu teza Neegoe Basarab...­cializat in studiul literaturii romane vechi, domeniu in care pe langa teza de doctorat si editia... licentiat al lnstltutului Teologic de Grad Unlversitar din Bucuresti, cu teza Ortodoxie. ATESTATULUI DE ABILITARE Comisia de Filologie 1.1.C ări şi capitole în lucr ări de specialitate: 1.1.1. Carte de autor unic, bazat ă pe teza de doctorat: Marin Preda sau despre complexele crea iei, Arad, Editura Universit ăii Aurel Vlaicu, 2002, ISBN 973-8363-06-3, 244 pg. 1.1.2. Carte de autor unic sau coautor. TEZE DE DOCTORAT; TRADUCERI DIN ISTORIA UNIVERSALĂ Filologie; Artă și istoria artei; Etnografie și etnologie; Monografii; Religie și teologie; Asistență socială și pedagogie; Psihologie; Filosofie; Știință și tehnică.

Rezumat Teza de Doctorat Contribuții privind baze de date ale precursorilor secvențiali ai evenimentelor cu risc tehnic și tehnologic offshore O2. Introducerea precursorilor ca sursa de informatii pentru intocmirea analizei complete a dezvoltarii unui incident. O3.. Citeste ultimele stiri despre teze doctorat verificare pe StirileProTV.ro. In fiecare zi, cele mai importante evenimente, transmisiuni LIVE, analize, anchete si reportaje. Pagina 1 din Două teze de doctorat de excepție, la Facultatea de Teologie din Iași. 21 Noiembrie 2013 07:37 Tudorel Rusu Educaţie. Facultatea de Teologie Ortodoxă Dumitru Stăniloae din Iași şi-a completat lista doctorilor în domeniu cu încă două nume. Absolvenți de excepție ai Facultății și ai Școlii Doctorale Teologice ieșene în. Finalizarea studiilor se face prin susţinerea publică a unei teze de doctorat în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor în filologie. Condiţiile obligatorii pe care trebuie să le îndeplinească o lucrare de doctorat sunt noutatea temei, originalitatea, onestitatea în utilizarea surselor bibliografice, sporul de cunoaştere. Drept Universității București, membrilor comisiei de doctorat și celei care mi-a fost călăuză în acest demers științific, doamna prof. univ. dr. Verginia Vedinaș. STRUCTURA TEZEI DE DOCTORAT Teza de doctorat este structurată pe trei părți, fiecare parte fiind alcătuită din capitole, subcapitol, secțiuni și subsecțiuni

Universitatea „1 Decembrie 1918 din Alba Iulia - IOSUD - UA

 1. Astfel, teza de doctorat este structurată pe șapte capitole, după cum urmează: Capitolul 1 - Introducere - face o scurtă descriere a structurilor de rezistență, a noțiunii de îmbinări grindă-stâlp pentru structuri metalice, a conceptului de disipare a energiei și prezint
 2. TEZĂ DE DOCTORAT . Considerații privind utilizarea nanomaterialelor termoizolatoare pentru eficientizarea energetic. ă. a clădirilor . Student-doctorand: Conducător științific: ing. Adrian BUCUR Prof. Dr. Ing. Daniela Lucia MANEA . Comisia de evaluare a tezei de doctorat
 3. isterul educaŢiei naȚionale Și cercetĂrii ȘtiinȚifice universitatea valahia din tÂrgoviŞt
 4. TEZĂ DE DOCTORAT ARH. ANCA GINAVAR Coordonator științific prof.dr.arh. SANDU ALEXANDRU 4 În ultimii 30 de ani, se constată apariţia din ce în ce mai pronunţată, în cadrul sferei publice, în mai multe ţări, a noţiunilor de informare, participare publică si concertare, parte a proceselor de planificare şi transformare urbană
 5. Sorin Cimpeanu sustine ca teza sa de doctorat nu este secretizata! Ministrul Educatiei a anuntat ca lucrarea sa poate fi consultata la Biblioteca Nationala. Anuntul vine dupa ce mai multi universitari au reclamat posibile modificari ale regulamentului CNATDCU care ar fi ajutat plagiatorii, intr-o scrisoare adresata presedintelui Klaus Iohannis
 6. 4.1 Planul general de comunicare al fimei 4.2 Planul de comunicare intern 4.3 Strategia de comunicare intern n cadrul unei organizaii 4.4 Organizarea comunicrii n cadrul unei firme (studiu comparativ) 4.5 Comunicarea intern din perspectiva constructivist 4.6 Auditul i comunicarea intern n organizaii 4.6.1 Definiie 4.6.2 Grila general de audit 4.

Școala Doctorala de Stiinte Umaniste (Filologie, Istorie

În ceea ce privește numărul de programe de studii, sunt peste 21.000. Fiecare student reprezintă un program de studii de doctorat, deci avem peste 21.000. Legea educației prevede că aceste teze de doctorat sunt publice, ca atare trebuie să punem în aplicare și această prevedere a legii. Am solicitat UEFISCDI să începem să facem. teza de doctorat bruno - copy - copy 1. 1 | p a g e i universitatea bucureŞti facultatea de filosofie tezĂ de doctorat doctorand: coordonator: onoria lupu profesor dr. ion bĂnŞoiu bucureŞti 2014 2. conceptele de forŢa, infinit Şi memorie În filosofia lui giordano bruno Ing. Alin Daniel Șerban Teza de doctorat Optimizarea parametrilor tehnologici şi economici de folosire a netezitoarelor pentru beton Facultatea de Utilaj Tehnologic - UTCB 2 MUL ȚUMIRI La încheierea procesului de elaborare a tezei de doctorat, doresc s ă adu Loading. Teza de doctorat trebuie sa demonstreze capacitatea doctorandului de a folosi rezultatele cercetării, în mod creativ, original şi novator astfel încât să producă o nouă perspectivă asupra problematicii abordate în teză sau, după caz, de emitere a unei idei care nu a mai rezultat din cercetările anterioare..

Teze de doctorat Universitatea Alexandru Ioan Cuz

Ministerul Educației a publica astăzi o parte din tezele de doctorat. Este vorba despre 1.320 de teze pe care universitățile le-au încărcat pe o platformă specială, care a devenit activă pe portalul Registrului Educațional Integrat, administrat de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) teza de doctorat n filosofie doctorat unibuc is available in our book collection an online access to it is set as public so you can download it Page 1/3. File Type PDF Teza De Doctorat N Filosofie Doctorat Unc instantly. Our book servers hosts in multiple locations, allowing you to get the most less latency time to download any of our books.

Teze de doctorat - Editura Universității din Bucureșt

1 Cuprins (numerotarea paginilor corespunde cu teza de doctorat) PARTEA TEORETICĂ Introducere 3 I Prototipuri structurale din chimia anorganică ilustrate prin polimeri de coordinare 7 I.1. Descriptori topologici și nomenclatură 8 I.2. Strategii de sinteză pentru rețele cu topologie dorită 1 REZUMATE TEZE DE DOCTORAT. TEZE DE DOCTORAT PUBLICATE (PLATFORMA REI - REGISTRUL EDUCAȚIONAL INTEGRAT) UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI. FACULTATEA DE BIOLOGIE. A N U N Ţ În ziua de 2 septembrie 2021, ora 15, Platforma PCBE a Facultăţii de Biologie va avea loc susţinerea t ez ei de doctorat intitulată

these de doctorat

Doctorat - Facultatea de Liter

Infoteze.md - Teze de licenta, Teze de master la comanda, Chișinău. 928 likes. Elaborăm teze de licență, teze de master, proiecte de specialitate în diverse domenii de studiu Susținere teză de doctorat: CAZACU V MIHAELA Data sustinere: 09 septembrie 2021 Ora: 10:00 Sala: 2416 ( online) Detalii: Anunt susținere publică; CV; Rezumat teza (RO) Rezumat teza (EN) Membrii Comisiei: Prof. univ. dr. Dârdală Marian, Academia de Studii Economice din București, preşedint

Susţineri teze de doctorat - Facultatea de Drep

Acum nu ştiu câţi se vor pricepe la irigaţii cu ape uzate. Dar dacă este de interes, eu fac şi lucrul acesta. Am început-o în mileniul trecut teza de doctorat, chiar la începutul anilor '90. Dacă aş fi ales acum o temă, aş fi ales, nu ştiu..., a spus ministrul la postul de televiziune Realitatea Plus TEZE DE DOCTORAT DEDICATE LIMBII RROMANI. Sarău, Gheorghe 1998, Dialectul romilor spoitori (xoraxano) din România. Teză de doctorat elaborată de Gheorghe Sarău sub îndrumarea doamnei prof. univ. dr. Lucia Wald şi susţinută public în ziua de 28 septembrie Teza de Doctorat - Calin ICLODEAN - ECU 1. 1 TEZĂ DE DOCTORAT STUDII ȘI CERCETĂRI PRIVIND INFLUENȚA PARAMETRILOR GESTIONAȚI DE CĂTRE UNITATEA ELECTRONICĂ DE CONTROL ASUPRA PERFORMANȚELOR MOTOARELOR CU ARDERE INTERNĂ CARE FUNCȚIONEAZĂ CU COMBUSTIBILI ALTERNATIVI Autor: Drd. Ing. Călin ICLODEAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Conducător Ştiinţific: Prof. Univ. Dr. Ing. Traducere teza de doctorat în engleză. Nu pot sa-mi termin teza de doctorat deocamdată. I can't finish my doctoral thesis already. Am studiat la Cornell, dar nu mi-am terminat niciodată teza de doctorat. I studied at Cornell, but I never finished my doctoral thesis. I-am sfătuit pe o teză de doctorat

Diplome-de-doctorat-en-psychologieZoe Dumitrescu-Buşulenga, critic şi istoric literarConstantin Dram