Home

Lista monumentelor istorice

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - B. ucureşti - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 B-I-s-B-17858 Chitila - Aşezare municipiul BUCUREŞTI Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Chitila, la cca. 300 m V de str. Aeroportului; carou cadastral 1' - 0; UT şi SR(*) sec. VI - VII p. Chr LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015 - Județul C. ovasna - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 CV-I-s-B-13029 Situl arheologic de la Sfântu Gheorghe, punct Cetatea Cocostârcului municipiul SFÂNTU GHEORGHE Cetatea Cocostârcului (Gémvára) 2 CV-I-m-B-13029.01 Aşezare fortificată municipiul SFÂNTU GHEORGH

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Giurgiu - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 GR-I-s-A-14756 Cetatea Giurgiu municipiul GIURGIU Pe malul stâng al Braţului Sf. Gheorghe, la V de Şoseaua Portului sec. XIV - XVIII, Epoca medievală 2 GR-I-s-A-14757 Situl arheologic de la Giurgiu, punct Malu Roş LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Braşov - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 BV-I-s-A-11256 Situl arheologic de la Braşov, punct Dealul Melcilor (Schnekenberg) municipiul BRAŞOV Dealul Melcilor (Schneckenberg), intravilan Epoca bronzului, Cultura Schneckenberg 2 BV-I-s-B-11257 Situl arheologic de l LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Dâmboviţa - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 DB-I-s-B-16950 Siliştea satului Ruşi din Târgovişte municipiul TÂRGOVIŞTE În sudul oraşului, între străzile Morilor şi Iazului la NV, Iazul Morii la NE, str. Nifon la SE şi Calea Domnească, în prelungirea Căi

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Sibiu - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 SB-I-s-A-11925 Situl arheologic de la Sibiu municipiul SIBIU Fântâna Rece, Cartier Guşteriţa 2 SB-I-m-A-11925.01 Necropolă de incineraţie municipiul SIBIU Fântâna Rece, Cartier Guşteriţa, la LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Cluj - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 CJ-I-s-B-06921 Oraşul antic şi medieval municipiul CLUJ-NAPOCA Parcul arh.Deleu şi Parcul Caragiale 2 CJ-I-m-B-06921.01 Ruine edificii - oraşul antic şi medieval municipiul CLUJ-NAPOCA Parcul arh.Deleu şi Parcul Caragiale Epoca medieval LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Ilfov - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 IF-I-s-B-15130 Aşezare oraş BUFTEA În punct La Sălcii, pe malul est al lacului Buftea sec. IX - XI 2 IF-I-s-B-15131 Situl arheologic de la Buftea oraş BUFTEA În punct La Abator, pe malul est al lacului Flămânzen

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Timiş - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 TM-I-s-B-06049 Situl arheologic de la Timişoara municipiul TIMIŞOARA Cioreni (Gara Ronaţ) 2 TM-I-m-B-06049.01 Aşezare medieval timpurie municipiul TIMIŞOARA Cioreni (Gara Ronaţ) Epoca medievală timpuri LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul P. rahova - Nr. crt. Cod LMI Denumire . Localitate Adresă Datare 1 PH-I-s-B-16113 Situl arheologic de la Ploieşti, punct Bloc 122 municipiul PLOIEŞTI Bloc 122, cartier Nord 2 PH-I-m-B-16113.01 Aşezare municipiul PLOIEŞTI Bloc 122, cartier Nord sec. VI - VII p. Chr LISTA MONUMENTELOR ISTORICE. 2015 - Județul Vrancea - Nr. crt. Cod LMI Denumire Localitate Adresă Datare 1 VN-I-s-B-06339 Aşezarea de la Focşani, punct Bariera Coteşti municipiul FOCŞANI Zona de S a oraşului, la 500 m de calea ferată, în pct. Bariera Coteşti Neolitic timpuriu, Cultura Starcevo - Cri Lista monumentelor istorice din județul Olt cuprinde monumentele istorice din județul Olt înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015

Lista monumentelor istorice din județul Olt - Wikipedi

Lista Monumentelor Istorice - Wikipedi

Notă: cIMeC - Institutul de Memorie Culturală a realizat şi întreţinut baza de date a monumentelor istorice şi siturilor arheologice şi arhiva de imagini între 1993 şi 2003, cu sprijinul financiar al Ministerului Culturii. Din 2003 baza de date a fost predată Institutului Naţional al Monumentelor Istorice.Institutului Naţional a Lista monumentelor istorice din județul Harghita cuprinde monumentele istorice din județul Harghita înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015 Lista monumentelor istorice din județul Vâlcea cuprinde monumentele istorice din județul Vâlcea înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015 În România, activitatea privind protejarea monumentelor istorice este reglementată prin Legea specială nr. 422/2001, cu modificări și completări ulterioare și prin Normele metodologice de inventariere și clasare a monumentelor istorice, aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Patrimoniului Național nr. 2260/2008, republicate

Lista monumentelor istorice din România - Wikipedi

  1. Lista monumentelor istorice din județul Alba cuprinde monumentele istorice din județul Alba înscrise în Patrimoniul cultural național al României.. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, prin intermediul Institutului Național al Patrimoniului, ultima versiune datând din 2015
  2. Lista monumentelor istorice din județul Cluj - C cuprinde monumentele istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al României și aflate în localități din județul Cluj al căror nume începe cu litera C. . Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii din România, prin intermediul Institutului Național al Patrimoniului, ultima.
  3. 10: Revista Monumentelor Istorice, Serie nouă, 2017 Construcții școlare în ultimul sfert al sec. al XIX-lea în satele săsești din Țara Bârsei, pag. 76-8

Lista Monumentelor Istorice - CIME

Parcul Nicolae Romanescu din Dolj | PLANIADA

The Lista Monumentelor Istorice, abbreviated LMI, (German: Directory of Historical Monuments), is the official directory of the cultural property of the Republic of Romania.The LMI code refers to the code by which the historical monuments are clearly marked, which were included in the official list of historic monuments, and in accordance with the adopted in 2001 Law no. 422/2001 as historical. Lista monumentelor istorice din județul Caraș-Severin cuprinde monumentele istorice din județul Caraș-Severin înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015

Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată în 2015 de Institutul Național al Patrimoniului. Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de. Lucrarea ArheoGIS. Baza de date a patrimoniului arheologic cuprins în Lista Monumentelor Istorice a judeţului Timiş. Rezultatele cercetărilor de teren are la bază proiectul de cercetare ştiinţifică eGISpat Timiş. Repertoriul topografic al siturilo Lista monumentelor istorice din județul Buzău - B cuprinde monumentele istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al României și aflate în localități ce încep cu litera B din județul Buzău . Simbol pentru monumentele istorice. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor. Lista monumentelor istorice din județul Dolj cuprinde monumentele istorice din județul Dolj înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015 Monumente din RM în Lista UNESCO Registrul naţional al monumentelor istorice Consiliul naţional al monumentelor istorice Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor. Documente internaționale în domeniul protejării patrimoniului istoric construi t L ink-uri utile

Constituie contravenții la regimul de protejare a monumentelor istorice, a zonelor lor de protecție şi a zonelor protejate următoarele fapte, dacă, potrivit legii, nu constituie infracțiuni (art. 55 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice): a) executarea de lucrări asupra unui imobil după declanşarea procedurii. Categorie. Monumente de arheologie 8997. Monumente de arhitectură 16358. Monumente de for public 648. Monumente memoriale și funerare 1380. Monumente istorice 21978. Ansambluri arhitecturale 1625. Situri arheologice 3785 Operă a arhitectului Ion Mincu, casa Nicolae Petraşcu din Piaţa Romană nr. 1, clasată individual în Lista monumentelor istorice, se află într-un proces lent, dar evident, de degradare, ca de altfel multe alte imobile valoroase din punct de vedere istoric şi arhitectural amplasate în aceeaşi zonă protejată- Amzei.Arhitectul Adrian Bălteanu a realizat o documentare despre casa.

Lista monumentelor istorice din județul Harghita - Wikipedi

Structură cod LMI 2004/2010: JJ-F-c-V-nnnnn.nn. JJ - indicativ judeţ (ex.TM) F - categorie funcţională: I-Arheologie, II-Arhitectură, III-Monumente de for public, IV-Monumente memoriale/funerare.; c - categorie: m-monument a-ansamblu s-sit; V - grupa valorică în care a fost încadrat:A-monumentele istorice de valoare naţională şi universală B-monumentele istorice. Die Lista Monumentelor Istorice, abgekürzt LMI, , ist das offizielle Verzeichnis des Kulturguts der Republik Rumänien. Der LMI-Code bezeichnet die Kodierung, mittels der die historischen Monumente eindeutig gekennzeichnet werden, die in der offiziellen Liste der historischen Monumente aufgenommen wurden, und dadurch nach dem 2001 verabschiedeten Gesetz Nr. 422/2001[1] als historische.

Lista monumentelor istorice din județul Vâlcea - Wikipedi

Lista monumentelor istorice 2018. Lista monumentelor istorice din românia lmi a fost actualizată în 2015 de institutul național al patrimoniului. 2 857 din 12 noiembrie 2018 privind declasarea din lista monumentelor istorice a anexei c2 parte a monumentului istoric clasat sub denumirea casă situat la adresa poștală str. Monumentele. Lista monumentelor istorice din sectorul 3 cuprinde monumentele istorice din sectorul 3 al municipiului București înscrise în Patrimoniul cultural național al României. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, ultima versiune datând din 2015[1][2] Lista monumentelor istorice din județul Cluj - V cuprinde monumentele istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al României și aflate în localități din județul Cluj al căror nume începe cu litera V.. Lista completă este menținută și actualizată periodic de către Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național din România, prin intermediul Institutului. Modificari la Lista Monumentelor Istorice. După mai multe luni de când Ministrul Culturii, domnul Vlad Alexandrescu, anunțase iminenta actualizare a Listei Monumentelor Istorice, varianta 2016 a acesteia a fost publicată pe site-ul Institutului Național al Patrimoniului. Lista anterioară data din anul 2010. Față de Lista Monumentelor. ORDIN nr. 3.139 din 26 noiembrie 2019 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii și identității naționale nr. 2.883/2019 privind clasarea în Lista monumentelor istorice a monumentului istoric cu denumirea Chilii nord, în categoria II - arhitectură, m - monument, grupa valorică A, schimbarea de grupă valorică din B în A a monumentelor istorice clasate în Lista monumentelor.

Sturdza Palace - Wikipedia

Institutul Național al Patrimoniului - eGISpat - baza de

Castles are declared historic monuments by the Romanian Culture Ministry.This is a list of castles in Romania.. Mureș County has the most castles per county, 28 Lista completă a monumentelor istorice din județul Cluj, accesibilă publicului larg. Consiliul Județean Cluj, cu ajutorul specialiștilor Băncii Mondiale implicați în elaborarea viitorului Plan de Amenajare a Teritoriului Județului (PATJ) Cluj, a pus la dispoziția celor interesați o platformă actualizată la zi cu toate monumentele. Harta Monumentelor Istorice din Bucuresti. Road. A standard road map. Aerial. A detailed look from above. Bird's eye. A better angle of aerial photography. Streetside. Explore at eye level Clasarea este procedura prin care se conferă regim de monument istoric unui bun imobil şi este înscris în Lista Monumentelor Istorice. Prin declasare se înţelege radierea din Lista Monumentelor Istorice a unui bun imobil sau a unei părţi din acesta, prin menţionarea în listă a ordinului de declasare. ART. 1 Articole din lista monumentelor istorice scrise de brailachirei. *Casa inginer Budeanu, din Piața Traian - zonă în Lista Monumentelor istorice, unde a funcționat Administrația Financiară, a intrat în procedura de preluare în administrare a Prefecturii Brăila în vederea reabilitării și transformării ei în sedi

În Lista Monumentelor Istorice din Vrancea se găsesc 101 lăcășuri de cult, dintre care 47 sunt de importanță națională, iar 23 sunt biserici din lemn. Alături de acestea sunt înscrise 5 cimitire ale eroilor Marelui Război și 4 cimitire ale comunității evreiești Catalogul monumentelor istorice din Neamț cuprinde fotografii, descrieri și clipuri video. Proiect realizat cu sprijinul CJ Neamț și Primăriei Piatra-Neam Fiecare dintre acestea are alocat un cod unic asociat monumentelor enumerate în Lista Monumentelor Istorice din România, pentru a fi, în acest fel, mult mai ușor de identificat și relaționat. O noutate este aceea că platforma prezintă starea fizică a tuturor celor 651 de obiective istorice inventariate, cu observații referitoare la. INSTITUTUL NAŢIONAL AL MONUMENTELOR ISTORICE LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, ACTUALIZATĂ, ÎN AREALUL MICROREGIUNEA HOREZU conform Ordinului nr. 2361 / 2010 Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Localitate Adresă Datare 1. VL-I-s-B-09544 Situl arheologic de la Horezu Oraş HOREZU 2. VL-I-m-B-09544.01 Aşezare Oraş HOREZU Epoca romană 3

+ Articolul 22 (1) Lista monumentelor istorice cuprinde monumentele istorice clasate în grupa A sau B și se întocmește de Institutul Național al Patrimoniului. (la 12-11-2009, Alin. (1) al art. 22 a fost modificat de litera i) a art. 57, Cap How is Lista Monumentelor Istorice (Romanian: List of Historical Monuments) abbreviated? LMI stands for Lista Monumentelor Istorice (Romanian: List of Historical Monuments). LMI is defined as Lista Monumentelor Istorice (Romanian: List of Historical Monuments) very frequently degradarea monumentelor istorice 3i a zonelor lor de protec>ie este interzis,. ART. 11 (1) Orice interven>ie asupra monumentelor istorice 3iasupra imobilelor din zona lor de protec>ie, precum 3iorice modificare a situa>iei juridice a monumentelor istorice se fac numai în condi>iile stabilite prin prezenta lege

Lista monumentelor istorice. Teatre și Săli de Cultură. Muzee. Biblioteci. Lista monumentelor istorice. Centrul Judeţean Pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiţionale Caraş-Severin. Școala Populară de Arte și Meserii Ion Românu Reșița - (1) Lista cuprinzând monumentele istorice include monumentele istorice clasate în grupa A sau B şi se întocmeşte de Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi, după caz, al Comisiei Naţionale de Arheologie Monumente - Lista monumentelor istorice (2004) Fisiere in format PDF. lista monumentelor din judetul Iasi. erata. Localizare geografica Prezentare generala Scurt istoric Edificii culturale DJCCPCN Iasi

LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2015. Lista monumentelor istorice din România (LMI) a fost actualizată. Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for. Lista monumentelor istorice din România a fost actualizată de ministerul Culturii, față de lista din anul 2010 fiind adăugate 644 de monumente, a anunțat ministerul. Astfel, lista a fost completată cu monumente arheologie, de arhitectură, de for public și monumente memoriale și funerare Lista monumentelor istorice din judetul Brasov. 4 august 2010 miraur Comments 0 Comment. Mai jos gasiti lista monumentelor istorice din judetul Brasov publicata in 2004 de Ministerul Culturii. {edocs}judetul_brasov.pdf,900,640{/edocs}. This page was last edited on 3 July 2020, at 04:27. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Lista monumentelor istorice din județul Brașov - T. Simbol pentru monumentele istorice Lista monumentelor istorice din județul Brașov - T cuprinde monumentele istorice înscrise în Patrimoniul cultural național al României și aflate în localități ce încep cu litera T din județul Brașov. Nou!! Cel mai mare cimitir din municipiul Iași a fost înscris recent pe lista Monumentelor Istorice Naționale. Cimitirul Eternitatea, loc în care se odihnesc multe personalități ieșene, primește în sfârșit recunoașterea pe care o merită. Monumentul Istoric a fost pus pe lista națională prin ordinul 3071 al Ministrului Culturii din data de 30 iulie Comparativ cu lista anterioară (din 2010) au fost declasate de către Ministerul Culturii, cu avizul Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, 49 de monumente şi au fost clasate 644 de monumente (de arheologie, de arhitectură, de for public şi monumente memoriale şi funerare), anunță Ministerul Culturii Lista oficiala a monumentelor din Arad Lista oficiala are erori. Am publicat-o totusi în forma în care a fost aprobata de catre Ministerul Culturii în 2004. Unde a fost cazul, s-a mentionat informatia corecta. Denumirea Locatia Datarea 1.Cetatea Aradului Cartier Subcetate 1763 - 1783 2.Sant de aparare cu val de pamânt în exterior Cartier Subcetat

Lista monumentelor istorice din România a fost actualizată de ministerul Culturii, față de lista din anul 2010 fiind adăugate 644 de monumente, a anunțat ministerul, conform b1TV. Astfel, lista a fost completată cu monumente arheologie, de arhitectură, de for public și monumente memoriale și funerare Conform datelor şi informaţiilor de pe pagina oficială a Ministerului Culturii din România Lista Monumentelor Istorice (LMI) a fost realizată în 2010, iar în anul 2015 această listă a fost actualizată. Conform prevederilor legale în vigoare monumentele istorice sunt clasate sau declasate la solicitarea proprietarilor, a instituţiilor şi a organizaţiilor cu activitate în domeniul. Extras din Lista monumentelor istorice din Hârlău. Fosta casă Gheorghiu, demolată în anii '50 pentru a face loc clădirii vechi a Colegiului Național Ștefan cel Mare din Hârlău. Salutări cordiale și prietenilor de pe pagina de Facebook dedicată Hârlăului

Lista monumentelor istorice din județul Alba - Wikipedi

Lista monumentelor istorice este un document oficial aprobat prin Ordin de Ministru și publicat în Monitorul oficial și care periodic, la cinci ani, prezintă actualizări. Mai exact, se schimbă adresele, unele sunt adăugate pe lista monumentelor istorice, altele sunt scoase, a declarat Dănuț Huțu, director executiv al Direcției. Etichetă: Lista Monumentelor Istorice. Restaurarea Sinagogii Neologe din Oradea este în grafic. by Ichim Vasilic. Castelul Kornis este situat în localitatea Mănăstirea (sau Szentbenedek, precum era numită în trecut). Față de Cluj-Napoca, frumosul obiectiv turistic se află la 50 de km distanță și 3 km față de Dej.Castelul a fost construit între anii 1573-1593 de către arhitectul Kristóf Keresztúri. Intrare Lista monumentelor istorice din judetul Hunedoara. 4 august 2010 miraur Comments 0 Comment. Mai jos gasiti lista monumentelor istorice din judetul Hunedoara publicata in 2004 de Ministerul Culturii. {edocs}judetul_hunedoara.pdf,900,640{/edocs}.

Lista monumentelor istorice din județul Cluj - C - Wikipedi

Convenţia UNESCO a patrimoniului mondial stabileşte lista patrimoniului mondial în pericol, definită ca o listă oficială (stabi-* Comun icare prezentată la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Comi siei Naţi onal e a Monumentelor Istorice prilejuită de ani versarea a 11 O ani de la înfiin lista imobilelor expertizate tehnic din punct de vedere al riscului seismic Încadrate În clasa i de risc seismic [art.1 alin.(2) lit.a) din ordonanȚa guvernului nr.20/1994 modificatĂ Și completatĂ prin legea nr.223/2018 Includerea unui imobil în lista monumentelor istorice nu este, de cele mai multe ori, o bucurie pentru proprietar sau administratorul unui imobil. Legea care protejează patrimoniul naţional impune o serie de obligaţii şi costuri în plus pentru clădirile care au o valoare arhitectonică şi o istorie mai îndelungată

RMI - Revista Monumentelor Istoric

Lista monumentelor istorice din judeţul Dol Lista monumentelor istorice iasi. Smârdan piaţa bucşinescu str. Cod lmi 2004 denumire localitate adresă datare is i s a 03504 municipiul iaşi piaţa podu roş str. Lista monumentelor istorice din românia lmi a fost actualizată. Mormântul actriței aristizza romanescu jpg 3 648x5 472. Mormântul actriței agatha bârsescu iasi jpg 3. Lista monumentelor istorice (Polonia) - List of Historic Monuments (Poland) Termenul monument istoric a fost introdus în legislația poloneză în 1990, iar primele monumente istorice au fost declarate de președinte Lech Wałęsa în 1994

Biserica „Sfântul Procopie” - Domnească din GherghițaBiserica de lemn „SfMonumentul Eroilor Sanitari - Wikipedia

Ajută-ne să realizăm harta interactivă a monumentelor istorice din România! Descarcă aplicația Patrimoniu 100 din Google Play sau App Store, urmează pașii și raportează monumentele istorice cu care te întâlnești zi de zi. Imaginile pe care le vei trimite vor fi apoi afișate pe această hartă, împreună cu informații referitoare la istoria clădirii LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Municipiul Bucureşti. Nr. crt. Cod LMI 2004 Denumire Adresă Datare 1 B-I-s-B-17858 Chitila - Aşezare Cartierul Chitila, pe malul sudic al Lacului Chitila, la cca. 300 m V sec. VI. LISTA MONUMENTELOR ISTORICE 2004 Municipiul Bucureşti. Nr. crt. Cod LMI 2004. D e n u m i r e. Adresă. Lista tuturor celor zece de proiecte selectate pentru finanțare, cu informații despre punctajul și sumele obținute în cadrul Apelului I/2021 TMI, este disponibilă AICI. Aceste 10 proiecte se alătură altor 25 de proiecte de punere în siguranță / realizare a documentației pentru restaurare câștigătoare ale Apelului de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice din. În final, 11 dintre cele 27 de cereri de finanțare depuse în cadrul apelului dedicat restaurării și revitalizării monumentelor istorice sunt finanțate. Dintre acestea, 9 proiecte sunt în implementare, iar alte 2 proiecte se află în etapa de precontractare. Lista actualizată a proiectelor finanțate este disponibilă aici