Home

Copierea formatului unui text selectat

Copierea formatului unui text selectat • Formatările aplicate unui text pot fi aplicate (copiate) unui alt text utilizând butonul Format Painter (descriptor de formate) astfel: se selectează textul deja formatat, se acţionează butonul Format Painter şi se selectează textul pentru care dorim să aplicăm formatările Copierea formatului unui text selectat 20. Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilo 18) Copierea formatului unui text selectat 19) Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor 20) Folosirea listelor (numerotare, marcatori) 21) Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenar

Copierea formatului unui text selectat. Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor. Folosirea listelor (numerotare, marcatori) Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare. Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabel Copierea formatului unui text selectat. 4 Obiecte Crearea unui table. Introducerea, editarea informaţiilor într-un tabel. Anexa 2 7 Selectarea liniilor, coloanelor, celulelor, întregului tabel. Inserarea, ştergerea liniilor şi coloanelor. Modificarea lăţimii coloanei şi înălţimii liniei

Marcare vizuală (selectare) paragraf, text Utilizarea culorilor în text Alinierea textului în cadrul documentului Spaţierea rândurilor Copierea formatului unui text selectat Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor 3 3.3 Stiluri 3.3.1 Aplicarea unui stil existent unui text selectat. 3.3.2 Aplicarea unui stil existent unuia sau mai multor paragrafe. 3.3.3 Copierea formatului unui text selectat. 4 Obiecte 4.1 Crearea tabelelor 4.1.1 Crearea, ștergerea unui tabel. 4.1.2 Introducerea, editarea datelor într-un tabel 6. Se confirmă acţiunea prin apăsarea butonului OK. 3.3.1.8. Cunoştinţe necesare: Copierea formatului unui text selectat Copierea atributelor de formatare Se foloseşte în situaţia în care un bloc de text dintr-un document a fost deja formatat şi se doreşte aplicarea aceloraşi atribute de formatare altor blocuri de text • Copierea formatului unui text selectat • Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor 2.12. Utilizarea avansată a editorului de texte • Folosirea listelor (numerotare, marcatori). Editoare de texte Salvarea unui document sub alt format (de exemplu text, rich text format, html, etc) Afișarea și ascunderea caracterelor neprintabile; Spațierea rândurilor; Copierea formatului unui text selectat; Folosirea și setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziționarea tabulatorilor.

Copierea formatului unui text selectat Folosirea si setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, pozitionarea tabulatorilor Folosirea listelor (numerotare, marcatori) Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare Inserarea si formatarea tabelelor într-un document, operatii în tabel Aplicarea unui stil unuia sau mai multor paragrafe. Copierea formatului unui text selectat. 4 Formatare modul Avansat Aplicarea opțiunilor de încadrare a textului în jurul obiectelor grafice (imagini, grafice, diagrame, obiecte desenate) și tabelelor. Utilizarea opțiunilor de găsire și înlocuire a: formatări · Copierea formatului unui text selectat · Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor · Folosirea listelor (numerotare, marcatori) · Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenar • Copierea formatului unui text selectat • Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor Utilizarea avansată a editorului de texte: • Folosirea listelor (numerotare, marcatori

Copierea textului și a obiectelor între Pages și alte aplicații pe iPad. Puteți copia text și obiecte între documentele Pages și alte aplicații. Dacă iPad-ul dvs. este compatibil multitasking cu Split View sau Slide Over, puteți, de asemenea, să deschideți Pages și încă o aplicație - de exemplu, Mail, Keynote, Numbers, Safari. Marcare vizuală (neprintabil) paragraf, text Utilizarea culorilor în text Alinierea textului în cadrul documentului Spaţierea rândurilor Copierea formatului unui text selectat Folosirea şi. Copierea și lipirea unui stil de text Puteți să copiați doar stilul textului selectat, apoi să aplicați stilul respectiv altui text. Selectați textul, apoi alegeți Format > Copiază stilul (din meniul Format din partea de sus a ecranului computerului) Importul unui text selectat sau a unei diagrame dintr-un document creat în alt program. Copierea și lipirea textului sau a diagramei selectate. Conversia unui document Microsoft Office Word într-o publicație Publisher. Importul unui document Word. Importați tot textul dintr-un fișier care a fost creat în alt program. Inserarea unui fișie

Copierea formatului stilurilor (Styles) în Microsoft Word

• Copierea formatului unui text selectat • Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga,dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionareatabulatorilor 13. 6. Utilizarea avansată a editorului de texte • Folosirea listelor (numerotare, marcatori 4.2 Copierea unui text Textul pe care doriţi să-l copiaţi trebuie în prealabil selectat. Copierea unui text selectat înseamnă plasarea unei copii a lui la o nouă poziţie. După copiere, textul respectiv există atât în poziţia sa iniţială, cât şi în noua poziţie Copierea formatului unui text selectat; Folosirea și setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziționarea tabulatorilor; Folosirea listelor (numerotare, marcatori) Partea a IV-a - Tabele. Obiecte din bara de desenare. Stiluri și șabloan Copiere formatului unui text selectat. Daca va place cum este formatat un text, aveti posibilitatea sa copiati formatul acestui text si sa‑l aplicati altui text. Aceasta facilitate este oferita de functia Format Painter (descriptor de formate). Pentru a copia formatul de la un text la un alt text, urmati pasii: 1 • Copierea formatului unui text selectat • Folosirea si setarea tabulatorilor: aliniere stanga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, pozitionarea tabulatorilor • Folosirea listelor (numerotare, marcatori) • Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare • Inserarea si formatarea tabelelor intr-un document, operatii in tabel

word - competentedigitale

• Copierea formatului unui text selectat • Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru • Folosirea listelor (numerotare, marcatori) • Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare • Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabele. Operatia cea mai des folosita in editorul MS Word este selectia. Vom folosi selectia pentru a atasa unui text diverse proprietati sau pentru operatii de copiere sau mutare. Pentru a putea alege ce atribute pot atasa textului selectat, vom efectua click dreapta peste textul selectat. Obtinem un meniu contextual, cu proprietatile ce se pot asoci

(DOC) prietenul meu calculatorul

Copierea formatului unui text selectat (sau paragraf, imagine, etc.) Copierea atributelor de formatare - butonul Descriptor de formate. Folosirea si setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, pozitionarea tabulatorilor. Tabulatori. Lucrul pe coloane. Coloan · Copierea formatului unui text selectat · Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor Publicat d •Copierea formatului unui text selectat •Folosirea si setarea tabulatorilor: aliniere stanga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, pozitionarea tabulatorilor •Folosirea listelor (numerotare, marcatori) •Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare •Inserarea si formatarea tabelelor intr-un document, operatii in tabel

- Copierea formatului unui text selectat - Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor - Folosirea listelor (numerotare, marcatori) - Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenar Format Painter copiaza formatul unui text selectat si il aplica altui text. Undo typing anuleaza operatia executata anterior Superscript si subscript comenzi de schimbare a formatului textului selectat. Rigla (Fig. 17) Taierea (cut), Copierea (copy) si Inserearea (paste) textului.

Modul 3 word2007 en - SlideShar

- stergerea unui obiect selectat, a unui slide Folosirea comenzilor Copy , Cut si Paste in cadrul unei prezentari Copierea (Copy) in cadrul unei prezentari se face prin selectarea a ceva ce exista, care poate fi un slide, text, imagine etc si copierea acestuia intr-o alta locatie Copierea formatului unui text. Liste - Lecţie: Descarcă: Copierea formatului unui text. Liste - Aplicaţie: Descarcă: Barele de instrumente DESENARE şi IMAGINE - Lecţie: Descarcă: Tabele - Lecţie: Descarc Copierea unui fișier durează mult. Reportofonul digital nu este detectat de computer și nu puteți transfera foldere/fișiere de pe computer. Fișierul pe care l-ați transferat de pe computer nu apare pe reportofonul digital și nu puteți reda fișierul Realizarea unui document cu ajutorul aplicaţiei Microsoft Word presupune formatarea iniţială a acestuia şi editarea conţinutului. Orice document poate conţine text, imagini, grafice, diagrame, organigrame, tabele ş.a. Principalele operaţii cu un document sunt: - Crearea unui document nou; - Stabilirea proprietăţilor acestuia Copierea formatului unui text: Aplicatia Microsoft Word pune la dispozitia utilizatorului un instrument pentru copierea formatului unui text si pentru aplicarea acestui format unui alt text existent în document. Acesta este butonul Format painter, de pe bara de instrumente Formatare(2003), respectiv de pe fila Pornire (Home) (2007)..

Modulul 3 word - SlideShar

 1. Copiați, tăiați și lipiți text în Windows 10. Când vine vorba de copierea, tăierea și lipirea textului în ferestre din 10 există două moduri tradiționale pe care fiecare utilizator ar trebui să le cunoască. Pe de o parte, prin intermediul comenzilor rapide de la tastatură și, pe de altă parte, prin activarea meniului contextual
 2. Modificarea formatului de text al unui element de diagramă selectat. Pentru a formata textul din elementele diagramei, puteți utiliza opțiunile obișnuite de formatare a textului sau puteți aplica o formatare WordArt. Utilizarea formatării de text pentru a formata textul din elementele diagrame
 3. folosirea unui nume de utilizator şi a unei parole, blocarea calculatorului. Înţelegerea termenului de virus de computer. Cunoaşterea modurilor de pătrundere a unui virus în calculator. Cunoaşterea modalităţilor de protejare împotriva viruşilor şi importanţa folosirii unui antivirus actualizat
 4. Cuprins: Interfața word, lucrul cu panglici de butoane (Ribbons);Operații de salvare, căutare, lucrul cu șabloane;Operații asupra textelor: formare paragraf, ștergerea unui bloc de text, opțiunile undo/redo, găsirea și înlocuirea textului, copierea formatului unui text;Butoanele de formatare din meniu;Formatare font, paragraf;Operații de selectare, copiere, mutare a unei porțiuni.

Navigarea în cadrul unui documentInserări de text; Selectarea textuluiMutarea/Copierea textului; Ştergerea unui bloc de text; Opţiunile undo/redo; Găsirea şi înlocuirea textului; Modulul 3: Formatarea unui document; Schimbarea aspectului unui text; Aplicarea de Stiluri şi efecte de text; Lucrul cu culori; Copierea formatului unui text • Copierea formatului unui text selectat • Folosirea şi setarea tabulatorilor: aliniere stânga, dreapta, centru, pe punctul zecimal, poziţionarea tabulatorilor • Folosirea listelor (numerotare, marcatori) • Utilizarea instrumentelor de pe bara de desenare • Inserarea şi formatarea tabelelor într-un document, operaţii în tabel

TIC 9 liceu tehnologic - Ed

METODOLOGIE 17/08/2020 - Portal Legislati

 1. Suport curs IT WORD. Black Jack. Primii paşi în procesarea textelorMicrosoft Word 2010 este un procesor de texte complex şi eficient care oferă instrumentele necesare pentru a produce documente de diferite tipuri de la scrisori şi referate la buletine informative, cărţi şi pagini Web. Documentele se creează în fereastra Word şi pot.
 2. CAPITOLUL 3PROCESARE DE TEXT. Lectia 1Utilizarea aplicatiei Word. 1.1 Deschiderea aplicatiei Word Pentru a deschide aplicatia de procesare de text am mai multe posibilitati:Din meniul Start-Programs-Microsoft Word Daca exista o pictograma pe ecran sub care scrie Microsoft Word se poate porni aplicatia printr-un dublu clic pe aceasta iconita In acest moment pe ecranul monitorului apare imaginea.
 3. Formatarea unui text word. Meniul Format Formatare la nivel de caracter Posibilităţile de lucru cu Word sunt mult extinse faţă de editoarele de text simple care se instalează o dată cu Windows XP (Notepad, WordPad).Formatarea textului se referă la prelucrări de text în ceea ce priveşte aspectul (font-ul, mărimea, tipul, culoarea etc.) şi aşezarea în pagină (alinieri, indentări.
 4. Textul selectat devine aldin. Ctrl+C. Copierea unei selecții în Clipboard. Ctrl+D. Inserarea unui desen Microsoft Paint Ctrl+E. Alinierea textului la centru. Ctrl+F. Găsirea unui text într-un document. Ctrl+H. Înlocuirea textului într-un document. Ctrl+I. Textul apare scris în caractere cursive. Ctrl+J. Alinierea textului stânga-dreapta.
 5. text, selectare etc. • Comenzi pentru editarea conţinutului documentului: inserare obiecte, copiere, mutare, ştergere, căutare text, înlocuire text etc. • Comenzi pentru formatarea la nivel de caracter, paragraf, pagină, obiecte inserate etc; comenzi pentru copierea formatului
 6. Copierea formatului unui text. Aplicaţia Microsoft Word pune la dispoziţia utilizatorului un instrument pentru copierea formatului unui text şi pentru aplicarea acestui format unui alt text existent în document. Acesta este butonul . Format painter (Descriptor de formate), de pe fila Pornire (Home)

Dec ANP 627-201

2.8. Copierea şi mutarea textului într-un document sau între documente diferite • Copierea textului • Copierea unui text într-un document sau între documente diferite se referă la crearea unui duplicat al textului şilipirea acestuia într-o zonă diferită a documentului. Mai întâi, se selectează textul (pri Scopul acestui curs este familiarizarea studenţilor cu utilizarea la nivel mediu a unui calculator personal pe care este instalat un sistem de operare Windows, a suitei de programe Microsoft Office, cu accent pe utilizarea procesorului de text Microsoft Word In prezent, sunt incarcate modulele de Editare de text si Informatie si Comunicare. Dupa parcurgerea intregului curs, cu toate modulele aferente si dupa testarile disponibile in fiecare din ele, cursantii care l-au finalizat pot aplica la examenul ECDL si au posibilitatea unui rezultat foarte bun

III. CONŢINUTURI - XII si 13 TIC - Google Searc

Video: Metodologie 17/08/202

Prin copierea unui bloc de text se înțelege inserarea lui în altă poziție în document fără a-l șterge din poziția inițială blocul apărând astfel de două sau de mai multe ori în document. Pentru a copia sau a muta un text prin intermediul Clipboard-ului, trebuie parcurși următorii pași: 1. Se selectează blocul de text. 2 3. 7. 7. Copierea si mutarea obiectelor . Copierea unui fisier sau dosar este crearea unui fisier/dosar cu acelasi continut. Cele doua obiecte pot avea acelasi nume numai daca se afla în dosare diferite. Dosarul ce contine obiectul de copiat se numeste dosar sursa , iar cel în care apare copia obiectului, dosar destinatie. Mutarea este o copiere urmata de stergerea obiectului din dosarul.

Copierea textului și a obiectelor între Pages și alte

 1. a. Permite scrierea unui text pe mai multe coloane b. Permite alinierea textului la centru c. Permite alinierea textului stânga-dreapta 13. În WORD, optiunea Tabel-Stergere rânduri: a. sterge continutul randurilor selectat dintr-un tabel b. sterge rândurile selectate dintr-un tabel c. sterge coloanele selectate dintr-un tabel 14
 2. Pentru text indice, dacă doriți să coborâți textul selectat fără să modificați dimensiunea fontului, introduceți un procentaj mai mic în caseta Deplasare. Sfat Microsoft Office PowerPoint 2007 aplică automat formatarea exponent la finalul numerelor ordinale, care sunt numere care indică poziția relativă a unui element într-o.
 3. Textul selectat devine aldin. Ctrl+C. Copierea unei selecții în Clipboard. Ctrl+D. Inserarea unui desen Microsoft Paint Ctrl+E. Alinierea textului la centru. Ctrl+F. Găsirea unui text într-un document. Ctrl+H. Înlocuirea textului într-un document. Ctrl+I. Textul apare scris în caractere cursive. Ctrl+J. Alinierea textului stânga-dreapta.
 4. Selectarea unui text. Selectarea unui text se poate face în două moduri: cu ajutorul mouse-ului, se ţine apăsat butonul stânga şi se deplasează mouse-ul în sus, în jos, în stânga sau în dreapta. După ce s-a selectat textul dorit se eliberează butonul stânga al mouse-ului; cu ajutorul tastaturii, se ţine tasta SHIFT.

Programa BAC 2010. Competentelor digitale. by Alin - Issu

 1. Revizuirea formatului textelor SHIFT+F1 (apoi selectaţi textul a cărui format doriţi să-l revizuiţi) Copierea formatelor CTRL+SHIFT+C Inserarea formatelor din Clipboard CTRL+SHIFT+V Stabilirea formatului paragrafelor Spaţierea liniilor la un rand CTRL+1 Spaţierea liniilor la două rânduri CTRL+
 2. III. MODIFICAREA ASPECTULUI UNUI DOCUMENT A formata un document înseamn a atribui anumite caracteristici (font, corp, stil, culoarea de afi are, spa iu etc.) entit ilor din care este alc tuit documentul, pentru a-l face mai estetic i mai u or de citit
 3. Schimbarea formatului de date pentru datele grupate într-un tabel PIVOT Lucrez în Excel 2010 Să presupunem că aveți un câmp de date legitim în datele dvs. brute cu date cum ar fi 1/1/2015

Copierea și lipirea textului, Ajutor Page

Cum să trimiteți e-mail cu copierea și lipirea unui interval specificat în corpul e-mailului în Excel? În multe cazuri, o gamă specificată de conținut în foaia de lucru Excel poate fi utilă în comunicarea dvs. prin e-mail. În acest articol, vom introduce o metodă de trimitere a unui e-mail cu interval specificat lipit în corpul e-mailului direct în Excel 7. Polygon (poligon) permite desenarea unui poligon (cu mai multe vrfuri, stelat), a unei spirale (simetrice sau logaritmice) sau a unui cadru liniat. 8. Text permite editarea unui text de tip artistic (care permite modelarea ulterioara a acestuia) sau paragraf (pentru aplicatii care contin mult text). 9 Pentru a schimba stilul unui paragraf, plasați cursorul în interiorul paragrafului și alegeți o intrare din acest meniu (nu trebuie să selectați vreun text). Titlurile de secțiune sunt formatate Titlu și subsecțiunile cu Subtitlu 1, Subtitlu 2 și așa mai departe. Formatarea obișnuită pentru text este Paragraf În panoul Stiluri, faceți clic pe stilul pe care doriți să îl aplicați la textul selectat. Dacă panoul Stiluri nu este deschis, faceți clic pe butonul Panou Stiluri din bara de formatare sau selectați Vizualizare > Afișează panoul stilurilor.. De asemenea, puteți să aplicați un stil la o selecție alegând un stil din unul din meniurile pop-up (afișate dedesubt) în bara de. Acest referat descrie Editoare de Text. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini.. Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.. Domeniu: Calculatoar

Importul textului din alt fișier într-o publicație - Publishe

 1. Microsoft Word - modul de lucru. Microsoft Word, similar celorlalte aplicatii din Microsoft Office, poate fi utilizat în mai multe moduri: - cu ajutorul mouse-ului; - cu comenzile din meniuri; - cu ajutorul barelor de unelte si a tastelor directe (shortcuts). Cele trei moduri nu sunt exclusive si unele actiuni se efectueazã combinat
 2. Este selectat spa țiul de lucru 'Wk 1'; 'Wk 2' este ascuns. Cont de tranzacționare — Contul folosit pentru tranzac țiile ESP și contul implicit în tichete de tranzac ționare noi
 3. Scrieţi mesajul în caseta de text. Când tastaţi mesajul, puteţi vedea sub caseta de text numărul caracterelor rămase şi numărul mesajelor care vor fi trimise. Faceţi clic pe Trimitere. Sfat: Puteţi de asemenea selecta mai mult de un mesaj. Răspunsul dvs. va fi atunci trimis către toţi expeditorii mesajelor pe care le-aţi selectat

Cuprins - test-e.r

Editarea de text se face prin iconul pentru text, care permite definirea suprafeţei în care se va scrie textul şi deschide fereastra pentru formatarea textului, aşa cum se prezintă în figura 2.15. Fereastra pentru formatarea textului permite alegerea fontului, dimensiunea fontului, scrierea folosind caractere bold, italic şi/sau subliniate Clear Sterge textul selectat fara copierea lui in Clipboard posibilitatea cautarii unui text fara a face diferentieri intre litere mari şi mici, de la inceputul documentulu În momentul creării unui element Advance Steel apare o fereastră de dialog în care pot fi modificate diferite proprietăţi ale obiectului (dimensiuni, material etc.) şi, dacă este necesar, poate fi selectat stilul de detaliere (cotare/etichetare în detalii derivate)

Formatarea textului - Scritu

inchiderea unui document. Salvarea unui document. inchiderea aplicatiei de procesare de text Ini!iaiizavea paginii de lucru introducerea informatiilor in text, functia AnuIare Selectarea informatiilor — caracter, cuvânt, paragraf, întregul document Copierea. mutarea, §tergerea - folosirea comenzilor Copiere, Lipire' Decupar Scurtături din tastatură. Puteți utiliza scurtături din tastatură pentru a realiza rapid multe sarcini în Numbers. Pentru a utiliza o scurtătură din tastatură, apăsați toate tastele din scurtătură în același timp. Scurtăturile pentru comenzi comune sunt listate în tabelul de mai jos. Deplasați-vă în cadrul unei foi de calcul Proba D, pentru evaluarea competenţelor digitale, are statutul de probă obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat, pentru candidaţii de la toate filierele, profilurile şi specializările. Proba se desfăşoară în laboratoarele de informatică din unităţile şcolare, în perioada precizata de MEN. Sunt propuse şapte domenii de competenţă:1 Versiune scurta: Există o modalitate de a forța câmpul de text în OSX să accepte lipirea unui șir, în ciuda faptului că dezvoltatorul (Apple) l-a setat să nu accepte copierea-lipirea? Poveste lunga: Platforma: OS X 10.8.2 (Mountain Lion) Doar conectați o nouă unitate externă, setați-o să fie criptată (partiție criptată HFS +)

Informatica clasele 9-12: PROGRAMA PENTRU EVALUAREA

Acest fișier este salvat într-un format de text simplu. Puteți deschide și vizualiza conținutul acestui fișier utilizând un editor de text. Dacă ați selectat New, denumiți fișierul, alegeți locația de salvare și faceți clic pe Create. Dacă ați selectat Deschidere, după deschiderea ferestrei scenariului, selectați. manualul utilizatorului mfc-253cw mfc-255cw mfc-257cw mfc-295cn versiunea 0 ro Cum să copiați cu ușurință orice adresă de director pe Windows 11. În cazul în care nu știați deja, Microsoft a adăugat un nou instrument în meniul contextual Windows 11. După confuzia creată de companie cu opțiunea Reîmprospătare, această nouă adăugare va încânta cu siguranță fanii