Home

Legea 167 din 2021 pdf

PL-x nr. 167/2021 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnic LEGE nr. 167 din 7 august 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţ

PL-x nr. 167/202

 1. are, precum pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de 9anse 9i de tratament între femei 9i bärbat
 2. are, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati . Publicata in MOR 713 / 7.08.2020
 3. DECRET nr. 125 din 18 februarie 2021 privind eliberarea din funcţie a unui judecător EMITENT: Preşedintele României PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 167 din 18 februarie 2021. În temeiul prevederilor art. 94 lit. c), art. 100 alin. (1), art. 125 alin. (2) şi ale art. 134 alin. (1) din constituţia româniei, republicată, ale art. 65.
 4. are, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbat
 5. are, precum şi pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţ

(la 28-04-2021, sintagma: aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2017, cu modificările și completările ulterioare a fost înlocuită de RECTIFICAREA nr. 168 din 7 august 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 456 din 28 aprilie 2021) (3) În termen de 180 de zile de la data publicării prezentei legi, conducătorii instituției din. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005

Prevederea-capcana din Legea nr. 167/2020! Amenda ajunge la 50.000 lei! Angajatorii risca, odata cu noile prevederi din Legea 167/2020, sa se confrunte cu aceeasi greseala pe care o fac foarte multe societati din cauza ca trec cu vederea o prevedere IMPORTANTA care aduce cu sine obligatia unor modificari in Regulamentul Intern. Angajatorii care. temeiul art. 3^1 din Ordonanța Guvernului nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021. !! Prin derogare de la prevederile art. 5 din O.G. nr. 105/1999, republicată, cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 154/2021, drepturile stabilite potrivit art

Legea nr.167/2020 pentru modificarea si completarea OG nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati a fost publicata in Monitorul Oficial nr.713 din 7 august 2020 Legea 167/2018 - forma sintetica pentru data 2018-07-17 pag. 1 7/17/2018 : eem1@enel.com d) cu amendă cuprinsă între 5% şi 10% din cifra de afaceri anuală, pentru cele prevăzute la pct. 19, 21, 43, 45-47

şi de norma didactică stabilită conform art. 80 alin. (2) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, pentru formatorii care desfăşoară activitate didactică în cadrul formării iniţiale a grefierilor cu studii superioare juridice şi conform art. 43 lit. c) din aceeaşi leg Noul Cod fiscal PDF - Legea 227/2015 valabil din Iunie 2021. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a suferit o multime de modificari de cand a intrat pe scena legislativa. Va prezentam in continuare reglementarile care au intervenit de la publicare pana in prezent Vechimea ulterioară pensionării, adauăgată prin recalcularea potrivit art. 107 din Legea 263/2010, a fost valorificată greșit în recalcularea pensiilor militare potrivit articolelor 109 și 110 din Legea nr.223/201 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021 (Emitent: Parlamentul României) - nr. 16 din 08 Martie 2021 - Monitorul Oficial nr. 238 din 09.03.2021 - DESCARCA DE AICI. IMPORTANT - CLICK PE CLOPOȚELUL ROSU DIN COLTUL ECRANULUI (STÂNGA JOS), SAU TE ROG SA DAI ACCEPT IN FEREASTRA CE APARE LA INTRAREA PE SITE - SI ABONEAZĂ-TE LA NOTIFICĂRI

LEGEA Nr. 672/2002*) privind auditul public intern _____ *) Republicată în temeiul art. VI din Legea nr. 191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 780 din 3 noiembrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare Data intrarii in vigoare : 2 mai 2021 Parlamentul României adopt ă prezenta lege. ARTICOL UNIC La articolul 107 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicat ă în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, cu modific ările şi complet ăril (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 15 octombrie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 18 octombrie 2013. 3^3. acţiuni multianuale - acţiuni a căror perioadă de realizare depăşeşte un an bugetar; ----- Pct. 3^3 al alin. (1) al art. 2 a fost introdus de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 270 din 1 *) Lit. m), n) şi o) intră în vigoare la 25 august 2021, conform art. unic din Ordonanţa nr. 18/2019 privind prorogarea termenului prevăzut la art. II din Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 22 august.

Art. II. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1 LEGE Nr. 127/2019 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 9 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale ART. Conform alin. (1) al art. 193 din LEGEA nr. 263 din 16 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 852 din 20 decembrie 2010, prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2011, cu excepţia art. 70 alin. (1), art. 132, 135 şi 194, care intră în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial a definite de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 22. executor fiscal - persoana din cadrul organului de executare cu atribu ţii de efectuare a execut ării silite; 23. impozit - prelevare obligatorie, indiferent de denumire, realizat ă în baz Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor. formelor de discriminare, precum si pentru completarea art. 6 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 713 din 7 august 2020

II din LEGEA nr. 155 din 15 iulie 2016 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 20 iulie 2016, care menţionează: (1) De prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 263/2010 beneficiază, la cerere, şi persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada 1 ianuarie 2011 şi data intrării în vigoare a prezentei legi Legea nr. 239 din 2020 poate fi descarcata in format .PDF fara niciun cost sau poate fi consultata integral mai jos. Legea nr. 239 din 2020 a fost adoptata de Camera Deputatilor, for decizional, la 13 octombrie 2020, iar presedintele Romaniei a promulgat-o prin Decretul nr. 852/2020 pe 6 noiembrie 2020 LEGE Nr. 196/2018 din 20 iulie 2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 660 din 30 iulie 2018 Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziții generale, definiții ART. În anul 2021, valoarea punctului de pensie se menține la 1.442 lei, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii. În anul 2021, indicele de corecție prevăzut la art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 1,41 În M. Of. nr. 167 din 18 februarie 2021 s-a publicat Legea nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2017/1.939 al Consiliului din 12 octombrie 2017 de punere în aplicare a unei forme de cooperare consolidată în ceea ce privește instituirea Parchetului European (EPPO).. Astfel, legea aduce unele modificări și completări Codul de.

Monitorul Oficial 167 din 18 Februarie 202

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art.4 lit. b), sunt destinate: a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b) - d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare LEGE nr. 196 din 20 iulie 2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari si administrarea condominiilor EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 660 din 30 iulie 2018 Data intrarii in vigoare : 28 septembrie 2018 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAP. Pagina 1 din 6 R O M Â N I A GUVERNUL ROMÂNIEI COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ HOTĂRÂREA nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se din Legea nr. 136/2020 republicată, privin Formatul *Pdf contine imagini cu Linkuri catre articole si Instrumente profesioniste de HR care includ Know - How si Experienta relevanta de business din organizatii de succes. Fiti incurajat(a) sa va dezvoltati! www.rauflorin.ro 7.01.2021 Legea nr. 1/2021 pentru ratificarea Acordului de imprumut (Program pe baza de rezultat

Legea nr. 167/2020 pentru modificarea si completarea ..

 1. Ordonanta de urgenta nr. 74 din 30.06.2021 - Ordonanta de urgenta pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru modificarea art. 299 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privin
 2. at în trenul.
 3. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1.La articolul 1, alineatul (1) şi litera a) a alineatului (2) se modifică şi vor ave
 4. Cititi pe www.arenaconstruct.ro stirile din constructii si imobiliare Legea nr. 101/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor Art. I. - Legea nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României

LEGEA COMPOSTULUI: arderea frunzelor interzisă din 20.02.2021. Gospodarii şi fermierii vor trebui să implementeze de anul acesta sistemul de colectare separată a deșeurilor biodegradabile despre care am discutat în articolele anterioare. Vor putea face acest lucru respectând pașii din Legea Compostului - Legea 181/2020 privind. LEGEA nr. 16 din 8 martie 2021 bugetului asigur ărilor sociale de stat pe anul 2021 EMITENT: PARLAMENTUL ROMÂNIEI PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 238 din 9 martie 2021 Data intrarii in vigoare : 12 martie 2021 Parlamentul României adopt ă prezenta lege. CAP. I Dispozi ţii generale SEC ŢIUNEA LEGEA Nr. 273 din 29 iunie 2006 PRIVIND FINANŢELE PUBLICE LOCALE, cu modificările și completările ulterioare - EXTRAS - Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Obiectul legii (1) Prezenta lege stabileşte principiile, cadrul general şi procedurile privin Parlamentul României - Lege nr. 95/2006 din 14 aprilie 2006 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii În vigoare de la 01 mai 2006 Consolidarea din data de 06 iulie 2016 are la bază republicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 652 din 28 august 2015 şi include modificările aduse pri Legea nr. 102/2021 privind completarea art . 49 din L egea nr. 129/2019 pentru prevenirea ș i combaterea spă lă rii banilor ș i inanța ̆ rii terorismului, precum ș i pentru modiicarea ș i completarea unor acte normative În vigoare de la 30 aprilie 2021 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 27 aprilie 2021

Pag. 2 din 45 Act sintetic la data 22-iul-2019 pentru Legea 129/2019 Text creat de SintAct® Wolters Kluwer - tel:031/2244100, contact@wolterskluwer.ro f) institu ţ ie de credit înseamnă o instituţie astfel cum este definită la art. 4 alin LEGE nr. 168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii EMITENT • PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021. În M. Of. nr. 335 din 1 aprilie 2021 a fost publicată Rectificarea din 1 aprilie 2021 la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021, publicată în M. Of. nr. 236 din 9 martie 2021. Astfel, la Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 se fac următoarele rectificări: - la anexa nr. 7/03, nr. crt. 2.1, coloana 1, în loc de: Câmpulung-Muscel se va citi: Câmpulung Legea nr. 207/2021 pentru modiicarea ș i completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, prec um ș i pentru dispunerea unor mă suri de transpunere a Directivei (UE) 2019/713 a Parlamentu lui European ș i a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind combaterea fraudelor ș i Legea asistenței sociale nr . 292/2011 În vigoare de la 23 decembrie 2011 Consolidarea din data de 11 august 2020 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 905 din 20 decembrie 2011 Include modificările aduse prin următoarele acte: OG 31/2015 ; OUG 82/2016 ; L 79/2017 ; L 110/2017 ; L 194/2018

LEGE nr.167 din 7 august 2020 pentru modificarea şi ..

 1. LEGE nr. 221 din 26 iulie 2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articol unic După articolul 21 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combatere
 2. LEGEA 62/2011, Actualizata 2018, a dialogului social. i) contract colectiv de munca - conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala si reprezentantii angajatilor, prin care se stabilesc clauze privind drepturile si obligatiile ce decurg din relatiile de munca. Prin incheierea contractelor colective de munca se.
 3. Stimati colegi, va informam pe aceasta cale ca, in MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI (PARTEA I) Nr. 446 din 27 Aprilie 2021, a fost publicata LEGEA nr. 101/26.04.2021 - pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2020 privind modificarea și completarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și [

LEGE 168 07/08/2020 - Portal Legislati

PRECIZĂRI REFERITOARE LA LEGEA NR.127/2019 PRIVIND SISTEMUL PUBLIC DE PENSII Legea nr.127/2019 privind sistemul public de pensii intră în vigoare la data de 1 septembrie 2021, cu excepŃia: - art. 86 alin. (2) lit. a) - valoarea punctului de pensie la data de 01 septembrie 2019 este de 1265 leI - care intră în vigoare la data de III din LEGEA nr. 250 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 24 iulie 2013 prevede: (1) Prevederile art. 83 alin. (1), art. 84 şi art. 88 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică angajatorilor care, la data intrării î Parlamentul României - Lege nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii În vigoare de la 07 august 1991 Formă aplicabilă de la 13 octombrie 2004 Consolidarea din data de 30 ianuarie 2020 are la bază republicarea din Contactați-ne acum. Ce spune legea 121 din 2014, directiva privind eficienta energetica. (1) Operatorii economici care consumă anual o cantitate de energie de peste 1.000 tone echivalent petrol au obligația: a) să efectueze o dată la 4 ani un audit energetic pe întregul contur de consum energetic; auditul este elaborat de o persoană.

Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 /2012 MO nr. 485 din 16.07.2012. Abroga Legea gazelor nr. 351 /2004, publicata in MO, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 6 -10 Rectificare MO nr. 665 / 2012. la art. 128 alin LEGE Nr. 448/2006 din 6 decembrie 2006 *** Republicată în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 13 aprilie 2021. Act de bază. #B: Legea nr. 448/2006, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008. Acte modificatoare. #M42: Legea nr.

Prevederea-capcana din Legea nr

5 ''Strategic Competition Act of 2021''. 6 (b) TABLE OFCONTENTS.—The table of contents for 7 this Act is as follows: Sec. 1. Short title; table of contents. Sec. 2. Findings. Sec. 3. Definitions. Sec. 4. Statement of policy. Sec. 5. Sense of Congress. Sec. 6. Rules of construction. TITLE I—INVESTING IN A COMPETITIVE FUTUR Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003 a fost aprobată prin referendumul national din 18 - 19 octombrie 2003 si a intrat in vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003 a Hotărarii Curtii Constitutionale nr. 3 din 2 Legea Arhivelor Nationale nr. 16/1996 republicata 2014. Legea Arhivelor nationale Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 22 aprilie 2014 Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 75 din 29.07.2015 și modificată și completată prin Hotărârea nr. 167/23.09.2020 a Senatului Universitar, În baza art. 213 alin. 13 din Legea 1/2011 a Educației Naționale, modificată şi completată, precum şi art. 41 din Carta Academiei de Studii Economice din București LEGEA nr. 264 din 19 iulie 2007. NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt: **) La data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana, prin acest act se dispune abrogarea unor alineate si a unor articole mentionate la art. 862, precum si intrarea in vigoare a articolelor prevazute la lit. d), e) ale art

Legea nr.167/2020: hartuirea morala interzisa la locul de ..

Stimata Georgeta ROTARU, legea pensiilor nu se schimba in 2021, cel mai probabil din 2022. Legea 127/2019 care ar fi trebuit sa intre in vigoare de la 01.09.2021 a fost prorogata prin OUG 8/18.02.2021 pana la 01.09.2023 daca nu va fi altfel pana atunci. Alegeti varianta cea mai iinteleapta de pensionare prin legea curenta Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi În vigoare de la 07.06.2002 Forma consolidată astăzi, 13.12.2016 are la bază republicarea 3 din Monitorul Oficial, Partea I nr. 326 din 05.06.2013 Alege altă consolidare. Include modificările aduse prin următoarele acte: L nr. 229/2015

Noul Cod fiscal PDF - Legea 227/2015 valabil din Iunie 202

Monitorul Oficial 667 din 06 Iulie 2021 (M. Of. 667/2021) LEGE nr. 188 din 5 iulie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene EMITENT: Parlamentul PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 667 din 6 iulie 2021 Hotarare CNSU nr 37 din 04 06 2021 (8813 descarcari) 05 Iun 2021. Descarca (pdf, 254 KB) pdf. Hotarare CNSU nr 36 din 02 06 2021 (5039 descarcari) 03 Iun 2021. Descarca (pdf, 143 KB) pdf. Hotarare CNSU nr 35 din 29 05 2021 (35862 descarcari) Popular cu prevederi care sä reglementeze Plata sumelor preväzute la art. 12 alin. (1) lit. b lit. c) din Legea nr. 168/2020 cuvenite pentru personalul participant la actiuni militare, misiuni opera!ii, care a dobândit calitatea de Veteran din teatrele de opera(ii' care nu este invalid, ränit ori nu Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, actul normativ pentru modificarea şi completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, transmite Agerpres HOTĂRÂRE Nr. 531/2021 din 10 mai 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completăril

Ordinul M7 /1101 2021 privind aplicarea L 168/2020 pentru

Recalculare Pensii 2021. Noua lege a pensiilor ceva intra în vigoare de la 1 septembrie 2021, schimbă calculele pentru 5 milioane de pensii. Legea aprobată, încă din 2019, spune Raluca Turcan, va aduce modificări în următoarele 18 luni Legea 127 din 2019 - legea pensiilor din 2021. Acum 1 an. Adaugă un comentariu. 1142 min. timp de citire. 18.02.2021: ACTUALIZARE. așa cum sunt prevăzute la art. 85 din Legea nr. 411/2004, republicată, cu modificările și completările ulterioare,. LEGE nr. 123 din 10 iulie 2012 energiei electrice şi a gazelor naturale Forma sintetică la data 04-Jan-2021. Acest act a fost creat utilizand tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci inregistrate ale Wolters Kluwer. (la data 01-Jan-2015 actul a fost in legatura cu Regulament din 2014

Legea nr. 15/2021 (a bugetului de stat) si Legea nr. 16 ..

INDEMNIZAȚII PENTRU CEI DEPORTAȚI SAU PERSECUTAȚI DIN MOTIVE POLITICE . L a data de 15 iulie 2020 s-a publicat în Monitorul Oficial Legea nr. 130/15.07.2020 prin care se completează art. 5 din Decretul Lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice pentru dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în. PERSECUTATE DIN MOTIVE ETNICE Legea nr. 154/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din

Hartuirea morala la locul de munca, sanctionata prin noua

Legea pensiilor actualizata 2021 - pensii, legislatia

Nr. 167 din 14.01.2021 RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3 luni ( februarie , martie, aprilie , anul 2021 ) care să conducă ședințele consiliului local , să semneze procesul verbal de ședință și hotărârile adoptate de acesta Adresa 240 din 28.07.2021 - Guvernul României - Legea Apiculturii 29.07.2021 - 09:06; Târgul Național al Mierii - ediția a 23-a 10-12 Septembrie 2021 07.07.2021 - 09:35; Adresa 188 din 16.06.2021 - Ajutor de Minimis pentru sectorul apicol 2021 16.06.2021 - 10:1 din 14 iulie 2021 . referitoare la obiec ț ia de neconstitu ț ionalitate a dispozi ț iilor art.II din Legea pentru modificarea și completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a legii în ansamblul său. Nepublicat 5/2021 privind Statutul personalului profesionist operativ de intervenţie din cadrul serviciilor civile care asigură asistenţă publică medicală de urgenţă şi prim ajutor calificat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 27 din 11 ianuarie 2021, Parte 5. La articolul 15 2 alineatul (3) litera a), textul art. 30 din Legea nr. 837/1996 cu privire la asociaţiile obşteşti, art. 5 din Legea nr. 581/1999 cu privire la fundaţii se substituie cu textul Legea nr. 86/2020 cu privire la organizațiile necomerciale. 6. La articolul 20

Legea nr. 239 din 2020 .PDF - Manager.r

În vigoare la data de 01.04.2021; Ultima modificare a fost făcută prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/27 august 2019 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.106 din Legea nr.196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilo LEGE Nr. 334 din 31 mai 2002 *** Republicată. Legea bibliotecilor . Text în vigoare începând cu data de 30 decembrie 2013 . REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICĂ NEAMŢ. Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelo PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 888 din 29 septembrie 2020 Având în vedere prevederile art. 94 alin. (2) lit. d) şi s) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionare

Zile libere vaccin anti-Covid. Legea nr. 221 din 2021 a fost publicata in Monitorul Oficial! HG nr. 731 din 2021. Indicatorii de incluziune sociala, aprobati; Ai peste 40 de ani? Efectuarea analizelor cu trimitere de la medicul de familie nu-ti poate fi refuzata pentru ca nu mai sunt bani! Legea mamelor eroine, amanata prin OUG nr. 8 din 2021 -Referatul nr. 105731/ 25.01.2021 al Secției Bazin Înot prin care propune modificarea HCL nr. 294 din 28.12.2020 prin care s-au aprobat taxele locale, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată; -Referatul nr.110204/ 09.02.2021 al Direcției Administrare Baze Sportive pri Partea I, nr. 30 din 17 ianuarie 2007; - Legea nr. 40/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 153 din 9 martie 2010; - Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codu