Home

Citire matrice din fisier c

----- Se citeste din fisierul matrice.txt un numar natural nenule care reprezinta numarul n de linii si coloane, ia.. C: Matrice bidimensionale - aplicatii rezolvate. 1) Se va concepe o matrice bidimensională, având componente întregi, prin iniţializare în momentul declarării (rezolvare...) 2) Se va scrie o rutină care va citi o matrice bidimensională având componente întregi, după care o va afişa (rezolvare...) 3) Se va scrie o rutină care va.

returnează 0 dacă nu s-a detectat sfârşit de fişier la ultima operaţie de citire, respectiv o valoare nenulă (adevărată) citeste structura cu structura din fisier si afiseaza pe ecran ce a citit. - 06. Matrice. Operații cu matrice 07. Optimizarea programelor folosind operaţii pe biţi 08. Pointeri Citirea datelor din consolă și din fișiere - Variantele C și C++. În C++ putem lucra cu fișiere de intrare și de ieșire. În acest articol voi prezenta cum se citesc și cum se afișează datele, atât în consolă cât și în fișiere text. Voi descrie și varianta C (valabilă și în C++), pentru că sub Windows e mult mai rapidă. Un fisier de text este o colectie de linii de text terminate printr-un caracter special EOL (End of Line - sau sfarsit de linie). Sfarsitul fisierului este specificat in fisierul text prin alt caracter special denumit EOF (End of File sau sfarsit de fisier). Operatiile de citire/scriere (intrare/iesire) in C++ se realizeaza prin streamuri C: Fisiere - aplicatii rezolvate. 1) Să se realizeze un program care citeşte folosind elemetele până acum introduse, caracter cu caracter de la tastatură până la întâlnirea caracterului '$' şi le trece într-un fişier al cărui nume se trece de la tastatură sau se specifică în linia parametrilor de comandă. (scriere in fisier.

[01] C/C++ Citirea din fisier si afisarea matricei in

Pentru o matrice a de dimensiuni n x n efectul secventei este: a) De a afisa elementele din matrice de deasupra diagonalei principale b) De a afisa elementele din matrice de sub diagonala principala (CORECT) c) De a afisa elementele din matrice de pe diagonala principala d) De a afisa elementele din matrice de sub diagonala secundara 2 C.media_aritmetica_fisier.doc. Citeste din fisierul numere3.txt 3 valori intregi, pe linii diferite si calculeaza media lor aritmetica, iar aceasta va fi. adaugata in fisier. Raw. D.1.a.vector_fisier.cpp. // citire - afisare vector din fisier. # include <iostream>. # include <fstream>

Citirea unei matrici din fisier si afisarea pe ecran | DoneProjects. Post navigation. ← Citirea si afisarea unei matrici de la tastatura. May 28 2013 Citire matrice caractere din fisier C++. Se da o matrice de caractere pe mai multe linii (liniile si coloanele au mereu aceeasi lungime).Am aflat numaraul de linii,coloane,iar cand am incercat sa le introduc intr-o matrice si sa le afisez imi arata toate linii,mai putin ultima din care imi afiseaza aproximativ jumatate.Sugestii legate de. Deschidere fisier de citire: Dupa ce a fost deschis fisierul, putem folosi variabila prin care l-am deschis pentru a citi din acesta. Structura operatie de citire : numeVariabilaCitire>> (similara functiei cin) Exemplu de citire din fisier: Afisarea intr-un fisier se face in mod asemanator functiei cout printr-o variabila de afisare. Inainte de. Pastebin.com is the number one paste tool since 2002. Pastebin is a website where you can store text online for a set period of time Tablouri bidimensionale: Matrici-teorie Tablouri C++ Un tablou cu două dimensiuni se numeşte matrice. Declarare int a[50][100],n,m,i,j; Am declarat: - o matrice cu maxim 50 de linii şi 100 de coloane, numerotarea se fac

C: Matrice bidimensionale - aplicatii rezolvate - Informatic

 1. Citire graf neorientat. octombrie 07, 2018. Crearea matricei de adiacenta a unui graf prin citirea datelor din fisier text. Afisarea matricei de adiacenta. Program c++ în Code::Blocks. #include <iostream>. #include <fstream>. using namespace std; void citire (int a [] [10],int &n
 2. Citire matrice - functie (read matrix) Cazul de mai jos este pentru o matrice patratica, iar dimensiunea n se citeste in functia main. Citire matrice din fisier (functie)
 3. Din observatiile de mai sus rezulta ca putem cu usurinta sa testam daca un caracter este litera mare, litera mica sau cifra. Exemplu: Expresia c >= '0' && c <= '9' va avea valoare true daca c este cifra. Expresia c >= 'a' && c <= 'z' va avea valoare true daca c este litera mica
 4. C - citire matrice de la tastatura A - afisare matrice pe ecran S - salvare matrice in fisier R - citire matrice din fisier. 8 Exerciţiul 3 - generare fişiere HTML Din ce în ce mai multe aplica ţii î şi prezint ă datele în format html. Fi şierele html sunt în aces

Se iese din ciclu (cu break, sau cu returndin funct˘ie) c^and s-a g asit un element care satisface condit˘ia (aici: divide num arul dat) La ie˘sirea normal a din ciclu (nu s-a g asit niciun element bun) trebuie returnat a alt a valoare care s a indice acest lucru (aici: n Dacă eşti un pasionat al C++-ului sau pur şi simplu ai nevoie pentru la şcoală, sau mai mult, dai bacalaureatul la informatică, sunt aici pentru a te ajuta. Să presupunem că avem un fişier numit vect.txt (de la vector + extensia clasică pentru fişierele text: .txt *funcţionează pentru orice fel d..

poartă numele de tablou bidimensional sau matrice. Declararea unui tablou bidimensional: Pentru un tablou bidimensional, la declarare trebuiesc precizate două dimensiuni (numărul de linii şi numărul de coloane). tip nume[număr_linii][număr_coloane] unde: tip poate fi orice tip din C nume este un identificator C reprezintă numele tabloulu Acesta este un blog dedicat pentru pasionatii de informatica. Puteti gasi programe in C++ variate pentru toate clasele de liceu IX-XII . P.S. in cazul in care aveti nevoie de un program aparte in C++ lasati un comentariu sau contactati'ma la una din adresele: lluc_h@yahoo.com lucianhanus@gmail.co Fisier de intarare: Afisare: Fisier de iesire: 4) Matrice si fisiere. Vrem sa citim din fisierul mat.in o matrice.Pe prima linie se afla numarul de linii si numaurl de coloane (exact in aceasta ordine), iar pe urmatoarele m linii elementele matricei Citirea/afisarea sirurilor de caractere - C++. Sirurile de caractere pot fi initializate inca de la declarare sau citite pe parcursul programului. a) Citirea unui sir de caractere se poate face ca citirea oricarui tablou, intr-un for, caracter cu caracter (desi nu este recomandata). In acest caz, terminatorul de sir nu este memorat automat.

Matricile prezentate mai sus sunt MATRICI PATRATICE (numarul de linii este egal cu numarul de coloane), iar in C++ are anumite proprietati ajutatoare. Matricea se declara folosind comanda: tip [numar max. de linii] [numar max. de coloane];. Exemplu: int x[10][5]. Am declarat o matrice de tip int cu maxim 10 linii si 5 coloane. Ca si la vectori, matricea declarata este goala Fişiere in C++ Un fişier este o colecţie de date indicat printr-un nume şi o extensie. Numele este desparţit de extensie prin punct. Avantajul lucrului cu fisiere este evident, datele rezultate în urma execuţiei unu

Operaţii cu fişiere

C (13) can (3) caractere (29) carti (1) cautare binara (3) cautare secventiala (1) cernobil (1) cifra de control (2) cifrul lui cezar (1) citate (1) citire din fisier (18) clase (3) clock (1) cls. 12 (1) cmmdc (3) cmmmc (1) cn (2) coada (6) cod ASCII (8) colocviu (1) combinari (2) complexitatea algoritmilor (3) compton (1) concurs (1) constante. Vreau să citesc numere dintr-un fișier text. fișierul conține următoarele numere. 3 5 7 9 20 25 30 40 55 56 57 60 62 1 4 7 11 14 25 44 47 55 57 10 Matricea de adiacentă, asociată grafului G, este o matrice pătratică de ordinul n, cu elementele definite astfel: (altfel spus, a i,j =1, dacă există muchie între i si j si a i,j =0 dacă nu există muchie între i si j) •Exemplul 1. Fie graful reprezentat in figura de mai jos: Matricea de adiacentă, asociată grafului, este: Exemplul.

citire_pct_a;; cuvinte_voc; end. 3. Din fisierul matrice.txt se preiau de pe prima linie numarul de linii, respectiv de coloane, iar de pe urmatoarele linii elementele de pe fiecarelinie a matricei, despartite prin spatii f) Citire din fisier text, scriere in fisier text g) Vectori: citire, perechi de numere, ordonare, interclasare, inserare, stergere h) Matrici: citire, prelucrare, matrice patratica, diagonala principala/secundara i) Subprograme iterative j) Siruri de caractere k) Structuri l) Recursivitate 2 citire fgetc fputs fprintf 3.Exemple Exemplul 1 - salvarea/citirea unui vector în/din fişier text Un program minimal ce operează cu şiruri de numere întregi trebuie să implementeze funcţiile de citire de la tastatură şi afişare pe ecran

YES - Pastebin.com. text 20.85 KB. raw download clone embed print report. TEMA 1. 1. Se da o matrice cu m linii și n coloane, cu elemente întregi. Scrieți programul care să afișeze liniile. pe care se afla valoarea minimă. Exemplu e) maximul din matrice f) minimul din matrice g) elementul de pe linia L, coloana C h) operatorul + pentru adunarea a 2 matrice rare i) operatori supraîncărcaţi pentru citire/scriere 2. onstruiţi o aplicaţie ++ care să conţină clasa ca fişier Header (.h), definitiile metodelor clasei in fisier sursă (.cpp) si fişierul de testare a. În cazul deplas ării la dreapta (>>), bi ţii din dreapta se pierd, iar în stânga se introduc bi ţi de 0, în caz c ă num ărul era de tip f ără semn (unsigned) sau bi ţi egali cu bitul de semn (cel mai din stânga bit) în cazul numerelor de tip cu semn. Numere f ără semn: unsigned int a= 32768;/*1000 0000 0000 0000* Definitii. Matricea de adiacenta este o matrice a cu n linii si n coloane, in care elementele a[i, j], se definesc astfel: a[i, j] = { 1, daca ∃ muchia [i, j], unde i ≠ j a[i, j] = 0, in caz contrat } Lista vecinilor nodului x cuprinde toate nodurile care sunt extremitati ale muchiilor ce trec prin nodul x.. Elemente de teori

Citirea datelor din consolă și din fișiere - Variantele C

Trebuie sa inchizi stream-ul de citire inainte sa il apelezi din nou pentru matrice, sau folosesti fp1 si fp2, fiecare cu stream-ul lui. Nu ai de ce sa treci matricea intr-un vector in Matlab, el tot in ordine ti le scrie in fisierul binar .dat. Iar Matlabul nu face diferenta intre vector si matrice, pentru el vectorul este o matrice cu un. Crearea matricei de adiacenta a unui graf prin citirea datelor din fisier text. Afisarea matricei de adiacenta. Program c++ în Code::Blocks In folderul in din care rulati BC.EXE, de obicei C:BORLANDCBIN, creati un fisier de tip text cu numele matrice.txt( numele nu este obligatoriu dar va va ajuta sa va aduceti aminte de el ).Pe prima linie scrieti numarul de linii si numarul de coloane, exact cum le scriati cand utilizati modul de citire de mai sus, apoi, pe urmatoarele n linii. Matrix and Array Operations. MATLAB allows you to process all of the values in a matrix using a single arithmetic operator or function. a + 10. ans = 3×3 11 13 15 12 14 16 17 18 20. sin (a) ans = 3×3 0.8415 0.1411 -0.9589 0.9093 -0.7568 -0.2794 0.6570 0.9894 -0.5440. To transpose a matrix, use a single quote ( ' )

Sa se creeze o lista care prelucreaza numere complexe. Lista se citeste din fisier pe fiecare linie fiind scrise doua valori reprezentand partea reala si respective cea zecimala. a. Sa se afiseze continutul listei. b. Sa se determine numarul complex cu modulul cel mai mare. c. Sa se determine suma (produsul) elementelor din lista. 18 Scrieţi programul C sau C++ care citeşte de la tastatura un număr natural impar n (2<n<23) şi construieşte în memorie o matrice pătratică cu n linii şi n coloane formată numai din valori 1, 2 şi 3 astfel încât elementele din matrice pe coloana mediană (situată în mijlocul matricei) şi linia mediană sa fie egale cu 1, elementul.

Citirea si scrierea din fisiere text in limbajul C++

Sa se genereze o matrice A, cu n linii si n+1 coloane, ele carei elemente sint: 5. S a se creeze un fisier functie care sa schimbe ordinea coloanelor unei matrice X, astfel incit elementele din prima linie sa fie ordonate crescator Ciclul: C=[1.2.3.4.5.3.6.2.5.6.1] este ciclu eulerian . Graf eulerian = un graf care conţine un ciclu eulerian. Condiţie necesară şi suficientă: Un graf este eulerian dacă şi numai dacă oricare vârf al său are gradul par. Observatie: graful poate fi eulerian si daca contine noduri izolate

Informatica - Fisiere in C - aplicatii rezolvat

Graful este alcătuit din 3 componente conexe. Graful memorat în fişerul text de mai sus are următorul aspect grafic: Program C++: #include<iostream> #include<fstream> using namespace std; int a[20][20],c[20],v[20],ns,n,comp; int prim; int ultim; // citirea grafului din fisier text si construirea matricei de adiacent Tutorial Pascal Lucrul cu fisiere Toate programele facute pana acum acceptau, ca sursa de date, tastatura, iar ca iesire, monitorul. Cu toate acestea, Pascal permite folosirea fisierelor. Sunt convins ca v-ati intrebat, cel putin o data, de ce jocurile se instaleaza cu o multime de fisiere aditionale, in afara de executabilul propriu-zis Pentru fiecare element din multimea A se face testul daca apartine sau nu multimii B. Daca nu apartine este adaugat unei multimi C care initial este vida (variabila k cu valoare initiala 0 retine indicele componentei din C care va memora urmatorul element ce se adauga multimii C. In final se tipareste multimea C. 4 Functii pentru fisiere si directoare. Aici gasiti cateva din cele mai utile functii PHP pentru lucru cu sistemul de fisiere si directoare. 1. basename (adresa, sufix) - Returneaza partea cu numele fisierului dintr-o adresa URL. sufix e optional, daca e specificat, functia elimina si pe acesta de la sfarsitul numelui

Algoritmi cu fisiere in C++ · GitHu

1) Se consideră graful neorientat G(V, E) cu n noduri și fișierul date.txt, care conține pe prima linie numărul natural n, reprezentând numărul de noduri, și pe următoarele n linii matricea de adiacență corespunzătoare grafului G. Se consideră că datele din fișier sunt corecte Descarca proiectul cu 5 € Descarca proiectul cu titlul Clasa Matrice si Principalele Functionalitati Necesare pentru Lucrul cu Matrici cu plata prin SMS, Card Bancar sau PayPal pentru suma de 5 € + TVA.Garantia calitatii este asigurata de faptul ca: Document a fost verificat manual; Poti vizualiza imagini din documen Când deschideti un fisier binar sub Windows, specificati b ca al doilea caracter al modului; de exemplu, rb pentru citire, wb pentru scriere, a+b pentru citire si adaugare. Daca nu procedati astfel, citirile din fisier si alte operatii se vor încheia prematur sau vor esua

Citirea unei matrici din fisier si afisarea pe ecran

 1. Acest proiect trateaza Clasa Matrice si Principalele Functionalitati Necesare pentru Lucrul cu Matrici. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini.. Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Adriana Sarbu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea.
 2. program pot fi puse într-un fisier fie pentru a fi prelucrate de un alt program, fie pentru arhivare sau pentru imprimare repetatã. De observat ca majoritatea sistemelor de operare permit redirectarea fisierelor standard de intrare si de iesire, fãrã a modifica programele. Deci un program (neinteractiv) care foloseste functiile scanf si.
 3. 5. Se considera un vector x care are elemente numere reale. Sa se scrie un program Java care sa introduca media geometrica intre oricare doua elemente vecine din vector. Vectorul se va afisa inainte si dupa modificare. 6. Se considera un vector x cu n numere intregi. Sa se copieze intr-un alt vector y elementele pozitive ale vectorului initial
 4. Afi\u015fa\u0163i pe c\u00e2te un r\u00e2nd de ecran fiecare element al vectorului 2 Defini\u0163i \u00eent
 5. Etichete: c++, citire matrice de la tastatura, matrice, Matrici, nc, nl, numar coloane, numar linii. Afisare elemente din diagonala principala. Ce este o matrice patratica, diagonala secundara s... Citirea unei matrici de la tastatura + afisare pe Citirea unei matrici din fisier si afisarea pe ecran

Citire matrice caractere din fisier C++ - Programare

 1. Etichete: c++, citire matrice de la tastatura, matrice, Matrici, nc, nl, numar coloane, numar linii marți, 28 mai 2013 Citirea unei matrici din fisier si afisarea pe ecra
 2. Operații de intrare/ieșire cu fișiere în C++. Operațiile standard de intrare/ieșire se fac cu tastatură și ecranul, dar este posibil să realizăm și citiri din fișiere text, respectiv scrieri în fișiere text. Pentru a realiza operațiile propriu-zise, fișierele sunt asociate cu fluxuri de date, iar operațiile sunt similare cu.
 3. Indicii linilor dintr-o matrice | Programe C++. Published: Tuesday, 19 December 2017 18:14. Print. Cerinta: Se considera o matrice cu m linii si n coloane in fisierul date.in, separate prin cate un spatiu. Sa se afiseze in fisierul date.out separate indicii linilor din matricea data pentru care suma elementelor de pe acea linie este para
 4. Bine a-ti venit, aici puteti gasi cele mai simple programe C++ precum si sursa lor. Blogul a fost creat cu scopul de a ajuta tinerii incepatori sa inteleaga mai usor limbajul de programare C++
 5. Astfel, este natural ca prima funcție pe care o vom implementa este cea de citire a unei matrice bidimensionale de valori reprezentate pe octeți dintr-un fisier .pgm. Am ales pentru testare următoarea imagine: Un fișier nu este altceva decât o succesiune finită de octeți de informație stocată în memoria persistentă a calculatorului
 6. Ă, utilizÂnd un algoritm eficient din punct de vedere al timpului de executare Şi al memoriei utilizate, numĂrul

Citirea si afisarea cu ajutorul fisierelor C++ - Invata

 1. Problema labirintului: Se dă un labirint reprezentat sub forma unei matrici cu n linii şi m coloane, conţinând doar valori 0 şi 1. Să se afişeze toate posibilităţile ca acea persoană să ajunga in pozitia finala. Vom rezolva aceasta problema folosind metoda backtracking in C++
 2. Veţi găsi aici rezolvate probleme din variantele propuse in anul 2009, precum si dintre cele de la examenele din 2010-2018. Pentru pregătirea examenului de obţinere a atestatului profesional la informatică găsiţi aici modele de lucrări de atestat. Pentru pregătirea examenului de competenţe digitale: variante 2011-2015
 3. c) Sa se afiseze pentru un nod citit nodurile adiacente d) sa se afiseze nodurile incidente cu cea de a x muchie din matrice e) sa se afiseze pentru fiecare nod gradul f) sa se afiseze nodul (nodurile) avand cei mai multi vecini g) sa se afiseze nodurile izolate 3
 4. Metode Numerice - Sisteme de ecuatii liniare. Factorizari ortogonale (Octave / Matlab) Raw. Readme. Functia tema2 include deschiderea fisierelor de citire si scriere a datelor, chemarea functiei Iterative (care aplica primul algoritm de calcul a page rank-ului), functiei Algebraic (care aplica al doilea algoritm de calcul a page rank-ului) si.
 5. Scrieti un program C/C++ care citeste de la tastatura un numar natural n (1=n=20), elementele unei matrice cu n linii si n coloane, numere intregi din intervalul [-100, 100] si afiseaza pe ecran m1 si m2, unde m1 este media aritmetica a elementelor strict pozitive ale matricei, situate deasupra diagonalei principale, iar m2 este media.

Citire,Scriere intregi in Fisier - Pastebin

 1. Aplicația 5.3: Se citesc m și n de la tastatură, iar apoi o matrice a[m][n] cu elemente de tip întreg. Să se scrie matricea într-un fișier binar, prima oară scriindu-se m și n, iar apoi elementele, așa cum sunt dispuse ele în memorie. Să se citească matricea din fișier într-o variabilă b și să se afișeze
 2. Citiţi din fişierul cu literele alfabetului, câte o literă, şi apoi săriţi peste două litere. În acest scop vom utiliza şi un al 4-lea parametru - de salt, care va indica numărul de caractere peste care se sare după o citire. Operaţia de citire este reluată până la sfârşitul fişierului. >>f=fopen('alfa,txt','r')
 3. www.pbinfo.ro îți propune să rezolvi probleme de informatică, cu evaluator automat. Știi pe loc dacă soluția ta este corectă sau dacă trebuie să mai lucrezi la ea. Problemele sunt grupate după programa de informatică pentru liceu. Dar nu trebuie să fii la liceu ca să rezolvi aceste probleme
 4. Acest fisier este pentru AFN-ul urmator: In principiu, nu reusesc sa fac parcurgerea si in final verificarea daca dupa ce s-a citit sirul respectiv. Nu stiu cum sa fac ca atunci cand nu mai are alte variante de parcurgere sa se intoarca sa o ia pe alta ramura [varianta cu 01 imi merge dar pentru 02 se blocheaza deoarece nu o ia pe ramura de.

Tablouri bidimensionale - matrici Informatica si TI

Citire graf neorientat - Blogge

C\C++ Functii si probleme rezolvate: Citire matrice

Daca un fisier text contine atat caractere cat si litere (siruri de caractere) atunci nu se mai realizeaza saltul automat de la un rand la altul. Aplicatii 1.Sa se citeasca de la tastatura o matrice si sa se afiseze intr-un fisier IESIRE.TXT In fisier sunt scrie pe prima linie n, pe linia a doua cele n nume iar pe linia a treia vectorul de tip tata asociat. a) sa se afiseze persoanele care nu au subordonati b)sa se afiseze persoana din varful ierarhiei c) sa se afiseze toti sefii (directi sau indirecti ai unei personei) d) pe cate niveluri este organizata ierarhia. 4

[C++] Citire vector din fişier - Programare - buGGed

Programarea Arduino in C. Realizat de andrei (Kovari Andrei) Am postat acest tutorial pentru ca începatorilor să le fie mai uşor învăţarea programării plăcuţelor de dezvoltare Arduino în C. Aici gasiţti cele mai uzuale funcţii folosite la programarea arduino in C. 1. Introducere La începutul anilor 70' a apărut limbajul C în. pentru salvarea repectiv incarcarea grupei intr-un/dintr-un fisier. 11. Sa se realizeze un program C++ ce realizeaza concatenarea mai multor fisiere text al caror nume se preiau in linia de comanda. E vor utiliza stream-uri. 12. Sa se implementeze clasa Matrice utilizand template-uri reprezentata sub forma liniar Acest curs prezinta Programare Orientata pe Obiecte. Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).. Arhiva contine 200 fisiere doc, pdf, ppt, bmp, htm, cpp, h, exe, txt, rar, ncb, ilk, res, aps, rc, ico de 326 de pagini (in total).. Profesor: Ciprian Lupu Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru.

Informatica C++: citirea si afisarea unei matric

copil. Sa se scrie un predicat cu 4 parametri. Primul parametru e numele unui fisier de intrare (care va fi un fisier conform exemplului dat). Al doilea parametru e o litera. Datele de intrare se considera corecte. Predicatul va calcula in al 3-lea parametru lista cuvintelor din fisier care incep cu litera respectiva Memorie numai citire - Read-only memory De la Wikipedia, enciclopedia liberă Conceptul de date numai în citire se poate referi și la permisiunile sistemului de fișiere

Lucrul cu fisiere WORLDI

View PROGRAMARE_IN_LIMBAJUL_C.doc from ENGINEERIN ECN 205 at Technical University of Cluj-Napoca. PROGRAMARE IN LIMBAJUL C CULEGERE DE PROBLEME 1. PROGRAME CU DATE NUMERICE (INSTRUCTIUNI SI OPERATI Ofera cea mai mare viteza la scriere/citire, dar pe un asemenea tip de matrice trebuie puse date fara absolut nici o valoare. RAID-1: aceast tip de matrice ofera protectie prin duplicarea datelor pe un al doilea disc, iar oricare din discuri pica, mai ramane o copie. RAID-5: necesita minim 3 discuri si ofera spre utilizare capacitatea a doua. Java deriva din carateristicile originale de la SmallTalk avand o sintaxa similara cu C si C++. In comparatie cu cele 2 limbaje mentionate, Java este mai usor de invatat pentru ca, prin natura sa, a fost conceput cu gandul de a evita erorile de compilare si alocare a memoriei (spre deosebire de C/C++ care iti pot da mai multe batai de cap) Intr-un fisier este scrisa o matrice patrata astfel pe primul rand, un numar care reprezinta dimensiunea matricei si pe urmatoarele randuri valori numerice despartite prin spatiu - care reprezinta elementele de pe cate o linie a matricei. Sa se verifice daca aceasta matrice poate fi matricea de adiacenta a unui graf. int n,a[10][10]

Citirea/afisarea sirurilor de caractere - C++ - Invata

va prezint model de citire din fisier a unei matrici utilizand acest model de citire a unui fisier puteti sa creeati mai departe si o arhiva jar fisierul contine pe prima linie un sir de numere,iar pe urmatoarele lini contine o matrice de int.citirea din fisier se face linie cu linie;fiecare linie se citeste ca un string iar apoi din string se.